Tisztelt Látogató!
A honlap tartalma, kicsit bővebben, javítva, átszerkesztve, könyvben is megjelent, az AdLibrum kiadó gondozásában! (egyelőre csak bizományiárusításban lehet már csak kapni, a honlap tartalma már meghaladja, az újbóli kiadáshoz szponzort, vagy olyan kiadót keresek, ami a teljes költséget állja! )

A honlap tartalma, főleg a filozófiában jártasabbak számára veszélyes lehet, az embertelen hideg gondolkodásmódja miatt!


A könyv kiadására német nyelven is lenne igény, és szerződés! Ehhez műfordítót keresek, akár a szerzői jogdíj ésszerű hányadát is leszerződném!

ILLÚZIÓ
Mint a pszichohistória alapjai!

Illúzió, egy szó, vagy a valóság színfala!? Már száz éve tudják az atomfizikusok, világunk csak illúzió. A való anyag, amit érzünk, látunk, tapintunk, érezzük illatát, illúzió. Semmi más. A legkisebb kimutatható anyagi részecske is amorf, így az is további részecskékre lehetne bontani. A nagy görög gondolkodó tévedett, nincs atom. Csak az anyag illúziója. A parányi részecskék között pedig olyan távolságok uralkodnak, hogy a mérések alapján 99,999 százaléka nem létezik az anyagnak, üres tér! Távolság?! Ez is relatív: egy " atommagban" galaxisok rejtõzhetnek, és a mi világmindenségünk is csak egy parányi élõlény egyetlen elemi részecskéje lehet. Végtelen nagy, és parányi távolságok között, csak emberi léptékben vannak különbségek, a valóság számára nincs jelentõsége. Idõ! Létezhet-e egy olyan dolog, ami sosem kezdõdött el, így sosem érhet véget. Az emberi elme egységekben, vagyis véges csoportokban szemléli a világot, ha a világmindenség véges, az idõ pedig végtelen, akkor az események minden valószínûség szerint, végtelenül ismétlik önön történési variánsait. Akkor pedig nem létezik az emberi szabad akarat, intelligencia, csak a matematika törvényszerûségein alapulva követik egymást a véletlenek. De mi lehet azaz intelligencia?! Lehet-e különbséget tenni a természetben levõ " holt" anyagok intelligenciája és az emberi agy értelmi szintje között? Néhány kémiai anyag fel tud építeni egy élõlényt, de maga az ember, vajon puszta akarattal létre tud-e hozni víz, szén és más vegyületek alapján egy élõlényt?! Mi az élet?! Létezünk egyáltalán? Vagy mi is önön létünk illúziójának puszta csapdájában vergõdünk? Egy biztos a halál után, ami testünk volt, már csak kémiai vegyületek üres halmaza, azok a folyamatok, amik létünket biztosították végérvényesen befejezték mûködésüket. A vér nem vesz fel több oxigént, az izmok nem építenek magukba több fehérjét, nem égetnek több cukrot el! Miért nem lehet feltámasztani a holtakat, lelket lehelni egy szoborba, felfogni a világ mûködését? Mi a lét célja? Miért jönnek létre az elemi részecskék, ebbõl az atomok alkotórészei, maguk az atomok, molekulák, maguk a csillagok és naprendszerek, a csillagokból galaxisok, belõlük az univerzumok, a végtelenek összessége? Mi az a végtelen intelligencia, ami összeszervezi az anyagot, az anyagból egy élõlényt, vagy éppen egy tündöklõ napot? Ha eljut az elme fejlettsége arra a szintre, hogy önön létének értelmét keresi, és nem talál választ rá vajon be fogja-e fejezni tudatos létét, mert nem talál célt mûködése okára, vagy reménytelenség örök kárhozatára támaszkodva, tovább keresgél, a véletlenek, egymást követõ variációjában valami célt, felsõbb matematikai mintázatot keresgélve, mint magát az istent?! Bele fog-e nyugodni a céltalanságba, vagy most már szándékosan belefeledkezik az anyagi világának illúziójába?

Dilemma (Mint a psichohistoria alapjai)

Hazugság! Sokszor élünk vele… Illetve sosem mondunk igazat! Dilemma ! Ha most igazat mondtam, akkor az állítás hazugság! Ha most hazudtam, akkor igazságot mondtam? Amit teszünk, vagy nem teszünk, az sosem hazugság, vagy igazság! Ezek a fogalmak nem léteznek, csak az emberi tudat illúziói. Semmi más… Nem tudunk hazudni, mint ahogyan nem tudunk igazat mondani. Állíthatunk dolgokat, kinyilatkoztathatunk dolgokat, és stb. … De ezek nem tettek, csak információt tartalmazó semmik. Igazából semmit sem teszünk vele… Nézzük a világunkat… Ami nem létezik, vagy nem úgy, ahogyan gondoljuk, érezzük, látjuk, vagy tapasztaljuk… Azt mondjuk, megfogom a poharat… Megfognánk, ha létezne az anyaga, de eddigi tapasztalataink alapján, csak apró információkat hordozó erõterek léteznek… Igazából hozzá sem érünk a pohárhoz… Mikor megérintjük a kezünkkel, csak a kezünket alkotó atomok erõterei lépnek kölcsönhatásba a pohár atomjainak erõtereivel… Tehát fizikai kapcsolat, ahogyan tudatunkba van betáplálva, nem létezik… Apropó, nem véletlenül írtam kölcsönhatást… Nem csak a kezünk gyakorolja ugyanazt az erõt a pohárra, hanem a pohár is gyakorol egy vele ellentétes erõt a kezünkre… Filozófiailag ez azt jelenti, hogy mi fogunk, a pohár pedig lök! Hát igen, bármit amit teszünk, mondunk, vagy akár gondolunk, a fizika törvényszerûségein alapulva, létrehozzuk a vele ellentétes erõhatást is. Ügye milyen nagyszerû?! Most már mondhatom, azáltal a gondolatmenet által, ha hazudok, vele létrehozok egy igazságot, ha igazat mondok, akkor létre kell jönnie egy hazugságnak is. Ezáltal senki sem jó, vagy senki sem gonosz. A mindenség van, és ezáltal nem is létezik.
Bármit teszünk a világban, a legapróbb dolgot is, az ellenhatást vált ki az egész világunkra is… Újra a pohár… Szemeljünk ki egy pontot a világmindenségünk illúziójában, és gondoljuk azt, hogy ez a pont fix. Ha felemeljük a poharat, a pohár létezésének arányában arrébb löki a fix ponthoz képest a világmindenséget is. Mert a lét, és nem lét illúziójának egyensúlya megmarad. Ha a végösszeg nem változik, csak distributáltuk, kommutáltuk, asociáltuk a világunkat, akkor igazából semmit sem tettünk, mert az egész rendszer összállapota semmit sem változott.
Ha teljességgel nem tudjuk az egészet befolyásolni, ha az egyensúlyt nem tudjuk kibillenteni, ha a világunkban lévõ erõket igazából nem tudjuk megváltoztatni, akkor ezt a levelet most nem írnám… Ez igaz?! De fel tudjuk fogni az információkat, csoportosítani, átrendezni vagy fel tudjuk a dolgokat cserélni, vagy ezeket a tettek, mivel az eredmény illúziójával bírnak, tehát valamilyen szinten létezniük kell! Megváltoztatják az egész egységet, ebbõl fakadóan nincs semmiféle egyensúly, mert a világmindenségünkben nincs fix pont! Ha nincs egyensúly, akkor amit a szöveg elejétõl megfogalmaztam, nem igaz, hanem hazugság!!!!!!!! Ez a dilemma! A világmindenséget, ha megpróbáljuk matematikailag leírni, akkor a fizikai valóság alapján el kellene készítenünk annak az ellentétes párját is, hogy az egész illúziója ne változzon meg… És matematikailag felépített világunk végösszegének a semminek kellene lennie! A semmi pedig nem létezik, az is csak illúzió! Tehát az egyenletet az egyik oldalra csoportosítva nyugodtan beírhatjuk az egy egységet az egyenlet másik oldalára!


Önbecsülés

Büszkeség, méltóság, önbecsülés… Vagyunk-e valakik a nagyvilágban… Igen! Nekünk embereknek jogunk van ahhoz, hogy felállítsunk egy értékrendet, kik vagyunk és mennyit érünk… Mert vannak nálunk alábbvaló, vagy éppen nálunk feljebbvaló dolgok… Igen jogunk van magunkat nagynak képzelni, hogy a tõlünk különbözõt, a sárba tiporjuk, megalázzuk, meglopjuk, és kihasználjuk… Jogunk van…És ettõl leszünk nagyok, igazságosak és bölcsek! Jogunk van eldönteni mi a jó és mi a rossz! Hát miért ne lenne, hiszen emberek vagyunk!
Szeretet… Alázat… Bizalom… Ha szeretnek minket, az jó, mert kihasználhatjuk kedvesünk, így hatalmunk lesz felette, és ettõl leszünk nagyok, nézhetünk büszkén tükörbe, és veregethetjük meg vállunkat, hogy vagyunk valakik! Oh az alázat, ha elismeri más, hogy hatalmunk van felette, és szolgál minket, az is jó… mert minden kérésünket hûen szolgálja… És a bizalom… Nos, ha bíznak bennünk az is jó… mert nekünk kinek van önbecsülésünk… készek akár még magukat is kiszolgáltatni, hogy szeretõ szívükbe tõrt döfjünk, ha éppen úgy szolgálja érdekünk…
Nos, ha van sátán, akkor ezek az õ szavai… Tegnap chaten beszélgettem valakivel, aki megkérdezte, hogy nekem semmi önbecsülésem sincs? Még jó, hogy én legalább felnõttnek mondhatom vele szembe magamat… Igen a felnõtti gondolkodás alapja, az hogy nem csak a fehér és fekete létezik a világban, hanem a szivárvány színeinek összessége… Mindenben, és mindenkiben van némi fehér és fekete… Van kinek egyikbõl jutott több, van kinek másikból… Ennek a hat szónak lehet másik nézõpontja is! Lehetek büszke, mert egy vagyok a mindenséggel. És egyenlõ az egyenlõk között… Ha valaki, valami különbözik tõlem, büszkén vehetem észre, ebben is hasonlítunk! Lehet méltóságom, mert egyenlõként is kicsit máskép látom a világot, és méltó lehetek a fény hordozására! Becsülhetem magam, hogy aki engem bánt, megbocsátok, és elnézem gyengeségét, mert a fájdalmat, mit okozni akart, csak a sötétség okozhatta lelkében! Hagyjam magára, mert lelke beteg, és hagyjam eluralkodni benne a sötétséget? Vagy mutassak neki példát, és mutassam meg, milyen is a szeret?
Szeretet… Belõlünk fakad, a legbensõbbõl… A világunkat felépítõ legerõsebb érzés, maga a fény, ami az élet megújulását kíséri… Szeretet nélkül nem létezne világunk. Nem lennének utódaink, nem segítenénk egymáson. Kiszolgáltatottá tesz minket? Mert kinek szívünket adjuk, eldobhatja azt, és elfordulhat tõlünk? Igazából nem adjuk másnak… A szeretetünk a mi fényünk, a szívünkben lobogó fény, aminek sugaraival megérinthetünk másokat. Nem vehetik el tõlünk, mert sosem adhatjuk át másnak! De megmutathatjuk fényének erejét! Mert minél nagyobb sötétség veszi körbe a gyertya lángját, annál messzebb világít, és ûzi a gonoszt az árnyakba el… Alázat… Miért lennénk bárkinél is jobbak, többek? Ugyan, hogyan mondhatnánk azt, hogy mi szeretünk a legjobban és a mi gyertyalángunk a legfényesebb? Maga az univerzumunk hatalmasabb mindennél, a saját törvényeivel, a mindent átható intelligenciájával, amivel az elemi részecskékbõl atomokat, atomokból molekulákat, abból bolygókat, élõlényeket, vagy éppen egy embert, csillagokat, naprendszereket, galaxisokat, az univerzum összességét szervezi össze? Mondhatjuk-e, hogy többek vagyunk ennél a szeretetnél, vagy mondhatjuk-e az ellenkezõjét, mi kevesebbek vagyunk ezeknél a törvényeknél? Vajon mi szervezzük-e össze a világunkat, vagy magunkat és bennünk lakó fényt kaptuk volna a végtelenek összességétõl? Bízni a szeretetben? Ugyan becsaphat-e minket? Elhagyhat-e minket? Megszûnhet-e létezni? Az idõnek sosem volt eleje, sosem lesz vége… Nagyon sok ideje lett volna kihunyni a fénynek, elillannia mint a kámfor… De sohasem tette, itt van, bennünk van, részesei vagyunk! Bízni a szeretetben, a fényben, annyi mint magunkban hinni… A bizalom, maga a hit! És a hit, maga a fény… Adhatunk mindenféle szót a leírhatatlanra, nevezhetjük bárhogyan… Gondolhatunk felõle bármit, magyarázhatjuk bárhogyan a létezését! Õ van. És mindig lesz, és csak magunkban találhatjuk meg igazán!

Bálványok (mint a pszichohistória alapjai)

Már a XX. század is elmúlt.... És az emberiség még a tízparancsolatból a bálványimádatot sem tudja megállni! Hiszem, hogy a emberek intelligensnek születtek, de hogy mi történik velük a születésük után már rejtély! A gyermek cseperedik, szépen apránként rácsodálkozik a világra! Megtanulja szép apránként a dolgok nevét, megismerkedik a fizikai világ valóságával! A Valósággal... És elkezdik tanítani, kategorizálni! Igen a kategóriák, fontos dolgok! Felismerjük a székek különbözõ típusait, hogy mindegyik szék, és mindegyikre rá lehet ülni! Sõt! Nem csak a pirospöttyös labda pattog, hanem a kékpöttyös is! Megtanuljuk, igen megtanuljuk a szokásokat! Köszönni mikor kell, hogyan illik étkezni, és kit hogyan kell szólítani... És jönnek megint a kategóriák... Habár mindegyik székre rá lehet ülni, és mindegyik labda ugyanúgy pattog, de nem mindenki fehérember, hanem vannak romák is, és héberek, na meg persze négerek... mert kategorizálunk... Mert erre nagyon nagy szükség van! És elkezdjük az illúziók és fiktív dolgok tanulását, mert az jó! Mert vannak különbségek! Úgy mint két szék közt... Csak hát nem értjük, hiszen eddig amit tanultunk kategóriákat, az mind testvérekké és barátokká tette a dolgokat...De ez más... ez kígyó, és ez csiga... nem szabad megfogni... mert pók.... és... és ez kakás.. Nem tudjuk mi az, és az ember ösztönösen fél az ismeretlentõl! Hogy csak óvatosan ismerje meg, de ezeket a dolgokat a papa, az anyu nem akarta hogy megismerjük.... ha õk félnek tõlük... akkor nekünk is kell... És megszületnek bennünk a bálványok illúziói... nincs miért félni... csak nem tudjuk... mert tilos megfogni, megérinteni, szánkba venni... Majd jönnek más dolgok, mert jönnek... Egy közértbeli séta... Mutogatunk dolgokra, hisztizünk és anya nem érti, hogy miért mutogatunk, egyre csak azt hajtogatja, nincs pénzünk rá, nincs elég pénzünk, túl drága... Ha majd egyszer gazdagok leszünk... és stb... Pedig csak beszélni szerettünk volna tanulni... És kétségbe esünk mert anyának és apának nincs pénze, ami valami mágikus dolog... mert pénz kell még ahhoz is, hogy ezt a rejtélyes világnak dolgait nevén nevezzük... A pénz fontos dolog, hiszen érte lehet meglehet kapni mindent... és ráadásul kevés van belõle... és és minél több van, annál többet tudunk errõl a világról... Majd kezdünk nagyobbak lenni... anya és apa egyre kevesebbet törõdik velünk... mert most meg idõ nincs... és ráadásul elég nincs... és ez már nagyon félelmetes dolog... mert a pénzbõl láthattunk egyet-kettõt... néha csillogót, néha zörgõ papírosban... de sosem kaptunk belõle... pedig jó dolog... De az idõ... az idõ az még mágikusabb... Mert még anyát és apát sem engedik közel hozzánk... megakadályozza a mamát és papát, hogy velünk legyen, így nagyon hatalmas dolog lehet, sõt... nagyon kevés van belõle... és-és egyszer hallottam apa barátjától, hogy az idõ pénz... és ez már nagyon-nagyon furcsa!
Majd felnõttünk... De a bálványok maradtak... vannak fontos bálványok, és vannak jelentéktelenek, amikért kár aggódni. A pókok, bogarak békák.. le lehet gyõzni õket, megsemmisíteni... kiûzni a lakásból... Most szándékosan hagyom ki a rasszizmus bálványait, habár nem lennének lényegtelen dolgok! De maradnak a megfoghatatlan bálványok... Mint például az idõ... Habár nem létezõ dolog, de félünk tõle... (Az idõ a változást jelentené, de kitaláltunk neki egy misztikus szót, de úgy, mint az idõ, önmagában nem létezik, mert csak az anyagi világ változása utal a létezésére, vagyis a világunkban az anyag változása!) Mert mindig kevés van belõle... Mert nem tudjuk megfogni, nem látjuk, nem haljuk, és egyszer mindenkinek eljön az ideje... Harcolunk ellene, idõre futunk, órákra járunk az iskolában, és versenyt futunk a munkahelyünkrõl hazafele is... mert vannak határidõk, és az idõ mindig kevés. Persze, ha valaki mindig rohan a dolgára, akkor tovább fog élni... vagy több dolgot fog elérni az életben, vagy fontosabb és gazdagabb ember lesz, mert az idõ önmagában is pénz, és takarékoskodni kell vele... Egy olyan dologgal, ami csak az emberi fejekben létezik, még akkor is, ha átszövi életünk. De sajnos van egy igazi bálványunk, akit istenként tisztelünk! A pénz! A pénz az fontos dolog! Igen fontos! Mert a pénz a boldogság és a hatalom! Habár a pénz eredeti... és jelenleg is egyetlen célja, a megtermelt javak szétosztásának elõsegítése! Vagyis mi a feladata? A szétosztás! Ennélfogva ha nem osztódik szét... nincs értéke... elértéktelenedik! Mert nehézkesen látja el feladatát... A pénzbõl nem lehet több mint, amit képvisel... És... furcsamódon nem is lehet kevesebb... Mert önmagában a pénz nem létezik...nincs értéke, nincs jelentõsége! A pénz fiktív dolog, kitaláció, nem valóságos értékrendû dolog, mert pl. a mezõn hiába lobogtatnék egy 20 ezrest a nyuszinak, hogy várjon meg, mert éhes vagyok... Szerintem elfog futni... És nem azért mert az élete pl. 40 ezret ér... De hát a pénz az hatalom... Igen hatalom... Habár mindenhol alkotmányos demokrácia van, vagy szinte mindenhol, de vannak emberek akik azt képzelik, hogy a pénz az hatalmat ad nekik! Habár minden embernek joga van az élethez, a szabadsághoz, a gondolatok szabadságához és a munkához, az egyenlõ esély jogokról nem is beszélve! De ha valakinek van pénze, az korlátozhatja ezeket... Igen... mert ettõl lesz valaki boldog, nagy és hatalmas, mert a pénz a lényeg, és a hatalom... Nos... ha valaki gyakorolja a hatalmát, a pénzel, akkor mások jogait korlátozza, másként nem gyakorolhat hatalmat!... nos aki meg vét a jogok ellen, az bûnözõ... vagy rosszabb esetben zsarnok. A következtetés egyszerû... hatalom is bálvány, nem létezõ dolog! Persze nevezhetjük a bûnözést így is... de a bûnözés senkit sem tesz naggyá, nem szerez neki barátokat, és nem hoz létre szeretet... Ennélfogva, boldogságot sem hozhat! Hogy hova jutott egyes bálványok hatalma?! Messzire! Egész nemzeti gondolkodásokat járt át eszenciája! Mert törekedni kell a gazdasági hatalomra! Hogy uraljuk a világot! Ez a gonosz pénz, hát nem akadályozza meg illúzionikus létével, a gazdasági hatalmat?! Hát de... de vegyünk egy egyszerû példát... van 3 megyénk... az egyik bögrét gyárt, a másik kanalat, a harmadik villát... És cserélgetnek a pénzel! De az egyik megye kitalálja övék a gazdasági hatalom... de... most nem tudom mire gondolnak... mert ha túl sok bögrét gyártanak... hogy kiszorítsák a konkurenciát... azzal csak azt érik el... hogy infláció lesz... mert a túltermelés pénzromlást okoz... kevesebb pénzért lehet eladni a bögréket... vagy visszatartanák a bögréket? Nos akkor nem tudják pénzre elcserélni, ha nem tudnak csereberélni, akkor nem is tudnak vásárolni sem kanalat sem villát...ennélfogva nem tudnak majd enni... A tézis egyszerû... ha valaki hatalmasnak hiszi magát (ami már a nemzeti nácizmus legelsõ kóros jele, és a primitív gondolkodás elterjedésének biztos jele, és mivel illúziókban kezdenek hinni, a demokrácia bukását jelentik, vagyis a monarchiák létrejöttének elõszelei!) akkor elsõsorban gazdasági egyensúlybomlást okoz, ami a pénz inflációja törvényszerûen egyensúlyozni fog, éhínséget kelt (csökken a termelés) , vagy a csereeszközt kell hígítani ahhoz, hogy továbbra is legyen kanál és villa a piacon... (csakhogy ebben az esetben is romlik a csereeszköz illúzionális értéke)! Az elégedetlen tömegek persze, megpróbálják megtalálni az okát... Persze ott fogják keresni, ahonnan lehet pótolni, a termelési hiányt, vagy a túltermelés többletét... Háborúkba kezdenek... ugyanis elvenni a legkönnyebb. Persze nem muszáj a termelt javakkal és a termelõerõvel, manipulálni... a csereeszközzel is lehet... Például, ha gazdag vagyok, sok a pénzem, ha pénzem van hatalmam is lesz gondolkodásmód... Ezt a legkönnyebben a termelt javak szétosztásának manipulációjával lehet elérni, és az értékegyensúly felbontásával lehet többlet csereeszközre szert tenni... Ezzel is csak az a gond, hogy a szomszéd megyében csökkenni fog a termelés, mert... kevesebb csereeszközt tudnak a javak elõállításába visszaosztani... És mivel a pénz értékét, a mögötte lévõ megtermelt javak adják, természetesen többe fog kerülni egy-egy kanál és villa... így a többlet csereeszköz visszaáramlik a fejletlenebb gazdaságba! Magyarul, minimális gazdag ember lehetséges, és az is a csereeszköz kiegyenlítõdésig tarható fenn... Azt is mondhatnám, ez az egyszer fenn, egyszer lenn törvény! A hatalom bálványa a pénz bálványával keverve, csak háborút és éhínséget okoz! Hogy merre tart a XXI. század? Kérdezzék a bálványimádókat! Kik a pénzben és hatalomban hisznek, szerintük a boldogság felé, egy istenfélõ és igaz ember szemében meg a III. világháború felé tart a világ
...
Megjegyzés: A technikai fejlõdés okozta túltermelés, elértékteleníti a csereszközöket, inflációt és termeléshanyatlást okoz, megakadályozni csak az elosztási rendszerek reformjával lehetséges, mint például a termelõerõ tudatos csökkentése, a munkaidõk állttal, vagy pedig fizikailag csökkenteni a túltermelést, háborúk útján... Persze van még egy antidemokratikus vélemény, az hogy az emberek 80%-ára nincs szükség, a technikai színvonal miatt... de ha jobban belegondol valaki... a maradék 80%-ára sem lesz szükség, ami azt jelenti... hogy az utolsó ember 80%-át is el lehetne távolítani a feje alól... mármint azt az utolsó emberét aki kitalálta azt a gondolatot, hogy õ fontosabb másoknál... a nácizmust illik amúgy is kerülni!

Káosz (mint a pszichohistória alapjai)

Világunkban véletlenül követik egymást az események... Gondolnánk... De mik is azok a véletlenek? Meglévõ elemekbõl álló, minket körülvevõ kölcsönhatások, amik meglévõ fizikai törvények alapján játszódnak le! Ennélfogva.... nem igen lehet véletlenekrõl beszélni, és káoszról... Hiszen törvények szabályozzák a kölcsönhatások kimenetelét... Mivel a törvényeket nem az emberi "szabad" akarat találta ki, maximum... de minimum is... engedelmeskednünk kell neki! Ebbõl következik.... hogy a jövõ nem csak meg van írva, hanem megmásíthatatlan is! De az élet dilemmájáról nem beszéltünk, ugyanis az is egy kölcsönhatás, ami ott van mindenhol... Talán ez az élet alapja és értelme?! Az illogikus kölcsönhatás, a természet õrülete?! Ha valamikor régen a világunk apró elemei a káoszból rendezõdtek atomokká, molekulákká, bolygókká, napokká és galaxisokká, akkor valamilyen törvény alapján kellett tenniük, mert ismétlõdõ elemeket hoztak létre. Ezeket az elemeket ráadásul térbeli határok jellemzik, mint az anyagi elemeket, mint a bolygókat, mint a napokat, rendszereiket, galaxisait... Tehát a bennük levõ elemszám behatárolható és véges! Ha adott az elemszám, és ezt maximum 109 elem és izotópjaik alkotják, meg az a pár fizikai törvény alapján lépnek kölcsönhatásba az elemek egymással... sajnos ki kell jelentenünk, hogy a variációik száma véges! Ha ez van, akkor sajnos nagy valószínûséggel, a benne lezajló események, minden valószínûséggel ismétlik önön történési variánsait... És ez azt jelenti, hogy létünk tudatossága csak illúzió! Ugyanis bármit teszünk, végtelen nagy valószínûséggel, már végtelen sokszor megtettük! Nos ebben az esetben, sajnos nincs értelme életünknek, ugyanis a szabad akaratunk csak illúzió! A másik eshetõség, ha a világunkban végtelenszámú törvény uralkodik, és végtelen formában fordulhatnak elõ az atomok, méretre és kiterjedésre elemszámilag végtelen nagyságban (sajnos nem ezt tapasztaljuk), végtelen sok-sok dimenzió átfedésében... nos akkor sajnos a rendezõdésnek és pont a mi létünknek a létrejötte, még ha végtelen az idõ is, végtelenül kicsi az esélye! Nos, a második lehetõség viszont azt jelenti, hogy nem is élünk... mert nincs esélyünk rá! Ez pedig dilemma, ugyanis érezzük, illetve tudunk az értelmünkrõl, és ha akarjuk ezt a filmet , vagy a másikat nézzük meg a tévében! Tehát, ha választhatunk, új utakat járhatunk, és a második eshetõség ellenére létezünk, ez nem jelenthet mást, mint hogy, a világunk léte dilemmából fakad!
Világ kezdete, világ vége! Térjünk vissza az õskáoszhoz! Tételezzük fel, hogy volt ilyen! Mármint õskáosz! Habár ennek nem igen van esélye, vagy csak néhány pillanatig tarthatott. Az elemek véletlenül követték egymást eseményeik láncában... Nem igen volt törvény, nem igen volt szervezõdés, addig, amíg létre nem jött az elsõ õsintelligencia, egy reproduktív sorozat (hogy ez mibõl is álhatott, valószínû logikai 1-bõl és a semmibõl...; de szerintem fogalmazzunk, csak úgy, hogy a lét, és nem létbõl állt!) Egy elemi alkotórész, ami emlékezett arra a törvényre ami összekötötte, és valamivé formálta! Lehet, hogy vele párhuzamban, létrejött egy tõle különbözõ reproduktív sorozat, kicsit más törvényekkel, egy másik alkotórész... Eleinte csak továbbadták intelligenciájukat, azt a képességüket, hogy emlékeznek egy törvényre, és ezt felhasználják... pusztán matematikai szükségszerûségek alapján... Majd sok- sok elemi részecskékbõl kiszelektálódtak azok a sorozatok, amik egy szubintelligens világot létretudtak hozni, amiben a törvények összeklappoltak, és a káoszt rendezni tudták! A káosz rendezõdésének esélye szükségszerûen igen magas volt, végtelen számokban kifejezhetõ, és az elemszám is végtelen nagy lehet... De minél rendezettebb lett a káosz, annál inkább megjelenhettek denstruktív sorozatok, amik olyan reproduktív sorozatokat alkottak, ami a létrejött intelligens rendszereket felbomlasztották, mintegy ragadozóképp felfalták õket (anyag, antianyag) energia (õskáosz legegyszerûbb elemei) kíséretében! A tökéletes rendezettség megjelenésekor a destruktív sorozat létrejöttének esélye végtelenül nagy lesz, (logika ellenére, ugyanis ha minden elem rendezõdött, akkor már nem lesz destruktív elem létrejöttének esélye, szabad elem hiányában! csakhogy valószínû az elemszám is végtelen!) És amint ez bekövetkezik, újra létrehozhatja az õskáoszt, önmagát is megszüntetve a destruktív sorozat! De vegyünk egy példát élõvilágunkból! Agyagi világunk törvényeit, és elemeit felhasználva létrejött az elsõ bioreproduktív sorozat egy egysejtû, ez a véletlen variációk miatt mutálódott, és a lánc végén ott van maga az ember! Egy reproduktív törvények alapján felépülõ sorozat egyik lénye! Csakhogy mihelyt kifejlõdik, elkezd hanyatlani, majd destruktív sorozat meghalasztja, és szétoszlatja..., de ez nem biztos hogy így van, ugyanis fejlõdés egyik alapköve, hogy egy reproduktív sorozatnak, miután sokszorozta magát, át kell adnia helyét, az utódainak, mert különben nem jöhet létre fejlõdés! Ezt nevezzük generációs ciklusnak! Vagyis, egy intelligens reproduktív sorozat, magában foglal egy destruktív sorozatot is, hiszen csak így tudja a káoszt tökéletesíteni! Más destruktív sorozatok, amik a reproduktív sorozatokból élnek, ezek lehetnek pl. a vírusok, vagy egyszerûen a húsevõ ragadozók, de félig-meddig már a növényevõk is beletartoznak. És ezzel az elmélettel, fel lehet építeni filozófiailag az egész világunkat, ugyanis a csillagokban a fúziók, az egyre bonyolultabb sorozatok létrejötte közben, energia keletkezik, szabad elemek kíséretében, amiket az anyagi reproduktív sorozatok magukba építenek, és még bonyolult sorozatok is mint a növények a napfényt! Vannak tisztán destruktív sorozatok, úgy, mint a vírusok, vagy a bacik! Ezekben úgyszintén megtalálható a reproduktív sorozat, habár a tevékenységük nyomán pusztulás jár! Persze a destruktív sorozatok is tökéletesedhetnek, hogy ha elbontanák az ellentettjüket teljesen, akkor magukat is elpusztítanák... és mintegy szimbiózis jön létre reproduktív és destruktív sorozat közt! Az immunizáció sem utolsó dolog, és ez mindkét részrõl jellemzõ lehet! Hogy melyik erõ a hatalmasabb?! Ki tudja! Hiszen a világunk létezik! És se nem káosz, se nem tökéletes egyhangúság! De lehet a változás ad választ mindenre, amire az idõ nevet adtuk! Ugyanis minél elemibb sorozatokat nézünk, annál gyorsabb a változás, de minél nagyobb egységeket nézünk, bolygókat, naprendszereket, galaxisokat, galaktikákat, annál lassabban megy végbe bennük a változás,és lehet az idõ meg van állva, ha az univerzumok összességét szemléljük! Lehet, hogy világunk tökéletessége, és káosza egyszerre létezik önmagában?! A tökéletesség intelligenciája pedig, mint gondolkodó valami, isten létezik?!
U.i.: Az õskáosz és a szervezõdésének elmélete megfigyelhetõ egész világunkban, még az emberben is! A szocializáció, kolonizáció, destruktivitás, immunizáció, dilemmatizmus és a generációs változás is! Hogy milyen eséllyel és milyen kölcsönhatások vannak egymásra az emberi egyénekbõl álló társadalmakban, ki tudja? Hiszen ezek a törvények változnak, mint ahogy a világunk is!

DIMENZIÓK (mint a pszichohistória alapjai)

A világunkban a hagyományos fizika kezdi érvényét veszteni, az újat pedig nehéz beilleszteni a világrendszerünkbe! A csillagokból érkezõ rádiójelekben tapasztalt dopler effektus az alapja az einsteini relativitáselméletnek, és a bólyai tértorzulási elméletnek! De nézzünk szembe a valósággal! Ki is bizonyította, hogy a dopler effektus, tényleg a táguló világegyetem miatti távolodó sebességekbõl fakad? Senki! Ugyanis... senki nem tudott odautazni a távoli csillagokhoz, és senki nem élt még addig.. hogy a csillagtérkép változásából következtessen a "táguló világegyetem" sebességeire! Ha nem tágul a világegyetem, nincs bizonyítéka a nagy bummnak sem. Nézzük csak azt a rádióhullámot ami ideérkezik, min is megy keresztül? Téren! És a térben vannak anyagok... gázok, csillagközi porok, ködök! És ennek a rádióhullámnak széles tartománya van! Van magasabb, ami nagyobb energiájú, és van alacsonyabb frekvenciás, ami kisebb energiát hordoz magában! A magasak Rövid távolságban követik egymást... a mélyek Hosszabban... de haladjunk lépésrõl lépésre! Nos ott vannak a szennyezõanyagok... mivel a magas hullámok nagyobb energiájúak, nagyobb részük nyelõdik is el egy-egy akadályban! És még valami, visszaverõdésnél az egymást követõ magas frekvenciás hullámok, többször csapódnak vissza önmagukba, mert sûrûbben vannak, mint a hosszúhullámok, ezért nagyobb hányaduk is oltódik ki, mint a hosszúhullámok esetében! Tehát a "dopler effektus" létébõl inkább lehet következtetni, a csillagközi por mennyiségére, mint a táguló univerzumra! Még valami! Ezek a hullámok viszonylag egy pontból indulnak ki! Gömbalakban terjednek! Ezért az intenzitásuk erejének csökkenése nem lineáris! Hanem a sugárral fordítottan arányos! Ebbõl viszont az következik, hogy a távolságot, az emberi mûszerek és szem sem lineárisan érzékeli! Ha nem tudjuk, a fényerõ alapján, és a színképeltolódás alapján beazonosítani a távolságokat, mert a rádióhullámok intenzitása a csillagok méretétõl is függ, sajnos azt kell mondanom, maradna, a hagyományos háromszögelési módszer! Tehát addig nem tudjuk, hogy néz ki világegyetemünk, amíg egy másik szemszögbõl nem tudjuk megtekinteni a galaxisunk! Van még egy megoldás, hogy évszázadokon keresztül rögzítjük a körülöttünk levõ égboltot! De térjünk vissza a távolság arányában fordítottan arányos jelintenzitáshoz! A mai mobiltelefonos korszakból a szakemberek tudják, bizonyítottan tudják, hogy a magasabb frekvenciás rádióhullámok nagyobb intenzitásban vesztenek jelerõségükbõl, min a alacsonyabb frekvenciás rádióhullámok! Hogy miért is lehet ez? Valószínû maga a gömb alakú rádióhullám felépítésébõl, belsõ összetettségébõl adódik! Nos... ezt vajon kutatták-e már? Szerintem, egyetlen egy hullámot, annak felépítését, tárgyi eszközök hiánya miatt nem hiszem! Tehát kijelenthetjük, a relativitási elmélet légvár, ugyanis a dopler effektus, a különbözõ hullámtartományok különbözõ energiacsökkenése miatt, sajnos nem bizonyított...
De nézzük csak a modern kutatási eredményeket! Felfedezték, hogy az anyagi világunkban, semmi sem fix! Minden pörög, forog, bicskázik saját mozgási középpontja körül! A galaxisok, csillagcsoportok, bolygórendszerek, bolygók, mint pörögnek, vagyis perdülettel rendelkeznek! Menjünk tovább! Az anyag, hõmérséklete arányában rezonál! Vagyis frekvenciás mozgást végez, akkor valószínû, hogy a molekulákban az atomok perdülettel is rendelkeznek! És menjünk tovább... az elektronpályákra is azt mondják, a nukleonok körül keringenek... vagy perdülettel rendelkeznek.. vannak "p" pályák, gömb alakú "s"pályák, meg ki tudja mik! Hát igen! És jön a klasszikus newtoni energia-megmaradás és mozgási és impulzus-megmaradási tételek! Csakhogy a pörgõ testeknek kicsit más az impulzus-megmaradási tétele... ugyanis.. perdület-megmaradási tételnek hívják... Nos... ha minden pörög egy pörgõ univerzumban... azt gondolná az ember... hogy minden egy középpont körül... de akkor lenne egy közepe a végtelenek összességének?! Nos nem hiszem! Akkor ugyan mi körül pöröghet minden?! Lehet, vannak még ezen a 3 dimenzión kívüli dimenziók? Valószínû! Ugyanis, ha egy neutront pörgõ testként képzelünk el, akkor ha fénysebességgel távolodik pl. tõlünk, akkor lesznek részei ami gyorsabban pörögnek a fénynél, és lesznek részei, ami éppen annyival lassabban... Nos, ha két neutron egymással szembe vágtat, fénysebességhez közeli értékkel, érdekes módon nem ütközik! Hát ez két dolog miatt lehetséges, vagy az hogy teljesen megegyezik minden neutron perdülete ebben a világban, és mintegy átpörögnek egymáson, vagy van egy 4. dimenzió amibe egymáshoz képest átpörögnek, és nem léteznek egymás számára, vagy pedig csak pontszerû testként! De ha az elsõ eset lenne igaz, akkor nem tapasztalnánk azt, hogy minden egy középpont körül pörög! Ha a második eset lép föl, akkor megmagyarázható minden fizikai jelenség, egy 4 dimenziós tér vetületi ábrázolásával! Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ha az emberi elme nem is képes 4 dimenziós gondolkodásra, de ábrázoló geometriát, vagy vetületi ábrázolást fel lehet-e a megértésére használni! Elõször a mágneses vonzáson és taszításon gondolkodtam el! Nos.. nem tetszett az erõtérelmélet... (lehet nagyon anyagias vagyok:) ! Ugyanis egyszerû folyadékáramlásra hasonlít az egész! Van egy mágneses csatorna amibe egyik végén be, a másikon kilépnek a folyadékáram elemei! És mivel a fluxusvonalak a vasreszeléket tényleges vonalakba rendezik, mintegy valós vascsatornákat alakítanak ki velük, egyértelmûnek vettem, hogy közönséges folyadékáram, hiszen ha két mágnest áramlással megeggyezõen teszünk össze, a megnövekedett anyagáramlás következében, leesik a mágneses részecskenyomás, és szívóhatás keletkezik, ha pedig ellentétesen rakunk össze két mágnescsatornát, akkor torlónyomás keletkezik... De vajon, a mágnesesség miért csak bizonyos elektronhéjakra van hatással, és csak azon az elektronpályán mozgó elektronokra?! És mágnesességet csak megperdített elektronokkal lehet kelteni? Elektromos mágnesesség... lehet, hogy a vezetõben az elektronok azért nem fénysebességgel haladnak, mert a vezetõben spirális pályán mozognak?! A mágneses részecskékkel pedig valamilyen dimenzionális kölcsönhatásban lépnek reakcióba? De nézzük csak a gravitációs teret! Mindenhol ott van, és mindig a valós anyagi rendszerek középpontja felé mutat az " energiamezõ" irányvonala! Ha ezt az erõteret is anyagi részecskék áramlásához hasonlóan nézzük, akkor ugyanúgy ki kell jutnia a tömegközéppontokból, mint a mágnesességnek! Ha két tömeg közelít egymás felé, kialakul az áramlási csatorna, és tömegvonzás, vagyis szívóhatás alakul ki! De hiába alakul ki, gravitációs csatorna, a Hold mégsem esik bele a Földbe, hanem pörög körülötte, és keringenek egy közös tömegközéppont körül! Ebbõl következtetni lehet, hogy a nem a számunkra valós anyagi világban tér vissza kiindulási helyére, a gravitációs anyagáram! Ezek a hasonlóságok juttattak el arra a gondolati (vagyis kísérletileg nem bizonyított) következtetésre, hogy a 3 D-és világunknak, egy negyedik, vagy netán még több dimenzióval van értelme!
A negyedik dimenzió! Éveken keresztül gondolkodtam, hogyan lehetne elképzelni, de ... sajnos arra a megállapításra jutottam, elmém képességei nem elégségesek megoldani a dolgot! De ha nem jön a közvetlen megoldás, alternatív megoldásokat kell keresni... Marad a vetületi ábrázolás! 3 vetület az x,y,z síkokra, adja meg egy 3-dés tárgy teljes lenyomatát! Ez 3 síkot jelent! De a negyedik sík, mindegyik térszelettel kapcsolatban van, ezért nem lehet egy "u" síkkal jelölni... és ha azt a logikai folyamatot követjük, hogy egy 3-dés vektornak 2-dés vetülete 2 síkból, 1-dés vetülete pedig egy pontból tevõdik össze, akkor a negyedik dimenziót 7 db kétdimenziós vetületre lehet csak megadni! A vetületek a következõk lennének: x,y,z,u,ux,uy,uz, és ha egyenest egy pörgõ tárgyat szeretnénk kivetíteni 2 dés vetületekre, és ennek a tárgynak bizonyos perdületi középpontja hozzánk képest fénysebességgel haladna, akkor bizonyos vetületek, csak a 4. dimenzióban léteznének, és a többi meg a mi 3 dimenziónkban! Ez azt jelentené, hogy valamelyik "valós" síkra a pörgõ tárgy vetülete pontszerû lenne, tehát a mi világunk számára nem létezne! De megfordítva is igaz, a mi világunk is csak egy pont lenne a vetületen, két pont pedig könnyen elmozdulhat egymáson! De a negyedik dimenziót ne nevezzük hipertérnek, hanem hiperdimenziónak! Ha elfogadjuk ezt a vetületi megoldást, és helytállóként kezeljük a vetületi ábrázolást, és... egy pörgõ test mind a 7 irányû vetületét felvesszük, akkor olyan képeket kapunk, mint az elektronok p és s pályái, a mágnesesség vagy a gravitációs tömegvonzás, vagy a rádióhullámok természetét írják le! A vetületi ábrázolásnál természetesen a pörgõ testnek a felületén kiszemelt pont mozgásának irányvektorát értem! És ugyebár, ha tudunk egy negyedik dimenzionális perdületet létrehozni, akkor megvan oldva a csillagközi utazás, de félek, hogy kis távolságokra nem lehetne alkalmazni, vagy akár egy 7 irányú perdületgenerátorral (fantázianév) a teleportálást is meg lehetne oldani, hiszen a mi 3 dimenziónkra létre lehetne hozni egy pontszrû vetületû mozgásvektort, és a maradék 4 vetülettel, meg lehetne határozni, az utazás irányát... de jelenleg a részecskegyorsítóinkat is alig tudjuk energiával ellátni!
Hogyan is lehetne ezt az elméletet bizonyítani? A bizonyíték csak annyi... beleillik a világunk... és még valami... lehet végtelen számú dimenzionális mozgás vesz minket körül... és... lehet ...végtelensoknak van vetülete a mi világunkra és a miénknek... a többi világra...

Evolúció kontra teremtés

Az elsõ elmélet a világ élõlényeinek a létezésére, a teremtésmítoszok, amikben valamilyen felsõbbrendû hatalom közremûködésével magyarázzák a világegyetem létét, és Földünkön az élõlények kifejlõdését! Majd jött Darwin úr, és felállított egy környezeti behatásokra létrejövõ fejlõdést, mai élõlények egy közös õsébõl indult ki! Az elmélet továbbfejlõdött, és ma már a genom vizsgálatai is alátámasszák az elképzelést! A genom, nem más, mint szerves molekulák, láncba rendezõdése, fizikai-kémiai törvények alapján, ami fotoszintézissel, vagy egyszerûen szerves energiahordozók kémiai lebontása alapján, egyszerû energiahasznosítás egy végtelenül, az egyedet nézve végesen ismétlõdõ molekuláris program futása által! Szó szerint az élõlények nem mások, mint bonyolult szerves kristályok növekedése és széthullása! Sokan úgy godolják, hogy ezen kristályformák bonyolultsága puszta véletlen útján, úgynevezett mutáció-szelekció révén fejlõdött, vagy éppen egyszerûsödött… Nos, szerintem ez a matematikai valószínûség-számítás tudományága szerint lehetetlen! Ugyanis, egy mûködõ molekuláris sorozat létrejöttének esélye két elem esetében, ha csak kettõ darab van, mondjuk egy kék és egy piros gömb, és a mûködés feltétele az, hogy egymás után rendezõdjenek ebben a sorrendben, az 100%... De ha már 3 darab van, pl. két piros és egy kék, akkor már jöhet létre hibás sorozat, mint piros-piros-kék, vagy kék-piros-piros! Akkor a mûködõképes sorozat mûködésének esélye drasztikusan csökken… már csak 50%... Egy emberben a genomot 3 különbféle bázispár építi föl, és 3*10^9-en darabszám követi egymást! Ennélfogva fölösleges leírnom az egyenletet, mert az úgysem mondana semmit, egy emberbonyolultságú élõlény estében! A véletlen mutációk és a környezeti behatások okozta szelekció elõfordulásának nincs esélye, a matematikai valószínûség számítás álltal kimutatott esélytelenség miatt. Sajnos a Földön nem élt még annyi élõ sejt, hogy legyen esélye egyben is, egy pozitív mutációnak létrejönnie, amitõl még mûködõképes lenne a sejt! Ennélfogva kijelenthetõ, hogy a genom fejlõdésének muszáj intelligencia által, célirányosan és tudatosan fejlõdnie, a matematikai sorozatok és fizikai törvények által felmutatott csekély számú elõfordulahtósága miatt!
A genom dualitása! Ez még egy nagy probléma, a mutációk szelekciójaként történõ terjedésének! Egy élõ sejt kromoszómakészletében mindenbõl minimum két megegyezõ kromoszóma található, ami párokat alkot (kivéve a hím Y kromoszómát)! Ez a kromoszómapárok sérülés kizárása érdekében jöttek létre, azonfelül egy genom, több elõd tulajdonságait hordozza magában! Ha pl. egy mogyoró virágában véletlenül megjelenik egy sárga virágú egyed, valami lehetetlenség folytán, az utódba történõ továbbörökítése a megváltozott génnek, a genom dualitása miatt 1:2-höz az esélye! De mivel több õsének a virágszín-tulajdonságát is raktározza a genomja, így máris csak 1:8-hoz a megtermékenyüléskor történõ öröklõdés esélye, hogy a létrejött magból is sárga virágú növény lesz! Nos, mondhatják azt, hogy sok magot hoz, egy mogyoró növény! Ez igazából csak tovább rontja a helyzetet, ugyanis csak 1 maradhat a következõ generációra átlagosan életben, mert a Földön élõ élõlények száma véges, a territórium nagyság és energiforrások miatt! Ez még tovább rontja a sikeres mutáció esélyeit, ugyanis a sárga virágú magocskánknak 1:hozott magok számához az esélye a továbbélésre! Azonfelül a kétivarúság még tovább csökkenti a mutáció továbböröklõdését! Most ne számolgassunk a genomban levõ õsök információinak visszacsatolásával, pusztán vegyük úgy, hogy maximum az apa és anya élõlény tulajdonságait tudja magában hordozni! Nos az elsõ utódnál a genom dualitásából, már csak 1:2 az esélye annak, hogy a szétváló kromoszómapárok a genomban vagyis a petesejtben, vagy a spermában tartalmazni fogja az utódban a sikeres mutációt hordozó gént! De mivel az új utód genomdualitása a másik szülõtõl is függ, megtermékenyülés után már csak 1: 4-hez az esélye a megváltozott gén lemásolásának! Persze most, jönnek a evolúciós szelekció hívei, hogy ha van már 4 utód… akkor az életképesebb fog életben maradni, nos, ez koránt sem biztos, de jó legyen! A kiindulási mutáns génkészletbõl fakadóan a következõ generációnál, már csak 1: 16-hoz az esélye, hogy lesz olyan utód, ami a mutáns gént hordozni fogja, a következõ generációnál már csak 1:256-hoz! Szóval ki kell jelenteni, a véletlen mutációk a matematikából is levezethetõ genetikai törvényszerûségek miatt, nem jöhetnek létre, fõleg nem az evolúciós szelekció, ugyanis nincs a természetben rá esélyük, az adott fajban elterjedt uralkodó génállomány miatt!
De törzsfejlõdés mégis van! Ez tény, és ez nem tükröz mást, hogy a véletlent általunk még nem ismert, megoldások gyõzik le, és ez egyfajta tudás, amit intelligenciának nevezhetünk! A gyors környezeti alkalmazkodás pedig elõrevetíti, a genom dualitásából kifolyólag, hogy egy sikeres változásnak egyszerre kell megjelennie, a faj minden egyes egyedének mindkét párt alkotó kromoszómájában, és legalább a populáció 50-nál nagyobb százalékarányban!
Ez a tények, elõrevetítik az élet elõre való megtervezését, és tudatos fejlesztését egy adott territóriumban, legyen az a Föld bolygó egésze, vagy egy város csatornarendszere!

 

Az ember

A fogantatás pillanatában elkezd futni a DNS program, miután mindkét szülõ génjei keveredtek, és megkezdi életünk végéig tartó futását. Sohasem ismétlõdik, elkezdõdik, és párhuzamosan lefut 100-120 év, vagy rövidebb idõ alatt. Sokan úgy gondolják, a DNS-ben emlékek is raktározódnak... Nos nem hiszem. Hogy miért nem, most nem térek ki rá! Érdekes, hogy mindennek a világban, a DNS szál is követi a világ perdületét. Amíg ki nem fejlõdik egy ember, a méhben nagyon nagy aktivitást mutat, majd csökken az aktivitás, végül véget ér a sejtek osztódása és elhalnak! Kezdõdik minden elõröl.
Ez az anyagi világban tapasztalható, hideg valóság. De ennél azért egy kicsit több az ember! Van szabad akarata, emlékeket tárol, képet alkot a világról, gondolkodik, és cselekszik. Sokkal többet tulajdonítunk az embernek, mint amit a gének tartalmazni tudnának. Hogyan raktározódnak emlékeink? Sokan úgy vélik, az idegrendszerünk neuronhálója eljuttatja az emlékezõ és gondolkodó sejtekez, a beérkezõ ingereket. De gondoljunk bele! Emlékek egy egész életen keresztül... nagymennyiségû bináris adat... percenként több terrabájtnyi érzet, kép, hangi, tapintási, gondolati, testkoordinációs adat! Mindez átlag 20 Hz-es ütemben! Rendszerezõdnek az emlékek, és biokémiai úton a sejtekben elraktározódnak az átlag molekuláris diffúz úton... Sokan azt képzelik, mindez az idegsejtek DNS-ében... Majd emlékre van szükségünk... a másodperc töredéke alatt, pl. egy szék képére... és a több billiónyi bit közül dekódoljuk az alakját, használatát, és kategóriájába tartozó milliónyi hasonló rendeltetésû eszköz csoportját... Mindezt egy 20 Hz-es milliónyi, teljes káoszalapú visszacsatolású bioszámítógépnek köszönhetõen! Hát igen, a neuroinformatikusok szép álma egybõl semmivé foszlott, mikor elkezdtek számolgatni és szimulációkat futtatni... Ugyanis a szék képének elõhívása kb. néhány ezer évet vett volna igénybe az anyagi diffúz és az agyunk alacsony frekvenciája miatt... Ha meg a DNS-t akarták volna tanulásra bírni... szegény ZNS ugyancsak több ezer év alatt kódolta volna újra! Nos eddig nem tart egy gondolat! A másik dolog, hogy agyunk nagy része folyadék, a maradék anyag az ereket, neuronhálót, ingerülettovábbító ionokat, tápanyagot, égésterméket, kötõszöveteket, belsõ mûködést fenntartó savakra, és mindenféle olyan anyagra tehetõ ki, ami semmiféleképpen nem segítené az emlékezést... A végeredmény borzasztó... csak néhány órára elegendõ szabad atom marad az agyban az emlékek számára... az is szétszórva! Ráadásul, tisztelt Freud már régen rámutatott, azokra az ösztönökre, amik nem öröklõdhetnek.. Például azok az ösztönök, amik a szaporodást gátolják, mert szocializációra késztetik az embert... Vagy a halálösztön, ami egyenest gátolja (ha nincs szükség egy emberre megbetegszik, pl. afrikai törzsek sámánjai ezt használták ki, ha rámutattak valakire a törzs elõtt, hogy az-az ember tabu, akkor ahhoz az emberhez senki nem szólt hozzá, és rövid idõn belül megbetegedett az áldozat)! A vallások mindenhol lelket emlegetnek, különválasztják a testtõl, és ez a lélek a mennyekbe vagy rosszabb esetben a pokolra fog kerülni... De térjünk vissza Freudra... A hipnoterápiás kezelései során, rájött arra, hogy a teljes emlékezetet el lehet érni, sõt a fogantatás pillanatától vannak emlékeink, de a legdurvább az volt, amikor a kutatók rájöttek, hogy elõzõ életekbõl is el lehet emlékeket érni, hipnózis útján! Ezt a lelket Freud elnevezte szuper ego-nak, mert a racionális gondolkodás felett, összeszervezte a társadalmakat, és az együttéléshez erkölcsöt is adott! De az ösztönökkel és érzelmekkel, érzetekkel, álmokkal továbbra sem tudott mit kezdeni! Hát kitalálta az ID-ét, a tudattalant... De igazából ez a tudattalan irányít minket, ugyanis mikor ébren vagyunk az agyunk 86%-át birtokolja, érzettel jelez ha éhesek vagyunk, szexuális izgalomba hoz minket ha szaporodni szeretne! Közben irányítja testünk belsõ folyamatait, izommozgásainkat koordinálja, és éjszakára elaltat minket, hogy emlékeinket raktározza, csoportosítsa a szuperegónkba, és majd álom útján ki is próbálja a logikai kapcsolatokat! Nos egyáltalán nem lehet tudattalannak hívni, hiszen sokszorosát végzi el annak a munkának, ami ránk a nappalokban vár! Nekünk az EGO nevet adta Freud... A maradék 14%-ot az egyunkból, ami a legjobb esetben is csak nappal mûködik! Igen, az egó az ID és a felettes én rabszolgája, gondolnánk, ha üldözési mániánk lenne! Az egyik erkölcsre késztet, a másik meg követelõzik, hogy együnk, vigyázzunk a testünkre, szaporodjunk, meg még sokmindenre rábír minket! De ha jól végeztük a dolgunkat, elégedettség, vagy öröm önt el minket, igen jutalmaz is! Persze az ember vagyis az egója kitalál mindent a célok könnyítésére, a hibák leplezésére! Ezeknek a hárítások nevet adta Freud! De ha eredménytelenek vagyunk, hárítások ide vagy oda, nem tudjuk hosszabb ideig átvágni ellenõreinket, és azok szorongásokkal bûntettnek, vagy éppen lelkiismeret furdalással! Ha a szorongások ellenére sem tudunk eredmény elérni, az ID-énk csökkenti alvásidõnket, kíváncsivá, és hogy dominánsabbak legyünk a falkában agresszívebbé tesz minket, ennek a tünetcsoportnak a neurózis nevet adták tudósaink! Ha még így sem jutunk elõre, akkor jönnek a pszichoszomatikus betegségek, amik sajnálatot keltenek! A hipnoterápiás kezelések mellékhatási rámutattak arra, hogy ha túl sokat használták, megnõtt a kérgi aurosolszint, és ennek következtében csökkent az alvásidõ! A csökkent alvásidõ miatt, az ID nem tudja ellátni a feladatát, így az emlékek rendezetlenül raktározódnak, nem mûködik megfelelõen a felejtés sem, és idõvel skizofrén (illogikus következtetések, külsõ ingerek hatására) gondolattorzítás, és pszichózisok alakulnak ki! Ha nõ az agymûködés, nem csak az ösztönök csökkennek, de az erkölcsi érzék is, és a szerelem érzése is eltûnik, magyarul a szuperegó sem mûködik megfelelõen! A megemelkedett agyfrekvencia, nem csak a két belsõ részünk hibás mûködését eredményezi, hanem az egónk is úgy fogja érezni, hogy könnyebben tanul, és jobban megmarad benne minden! És ez igen nagy baj, ugyanis a pavlovi reflexek a csökkent felejtés miat nehezebben felejtõdnek, törlõdnek ki, így az ismételt behatások mélyítik a reflexeket, és kényszerneurózis néven emlegetett mániák, fóbiák alakulnak ki! Pl.: tisztaságmánia, arathnofóbia, csak hogy a legismertebbeket említsem!
De térjünk vissza az emberhez, mint kiszámítható viselkedésû alanyra, akik kolóniákat alkotnak! Nos, tudnak immunizálódni, mert a Föld Hold távolság hosszú neuronháló az agyunkban, mint egy érzékeny adóvevõ kapcsolatot teremt a lélekkel, ami számunkra teljesen megfoghatatlan dolog, gondolkodásra és emlékezésre készteti az embert, sõt továbbmegyek, szocializálja, és kolonizálja az emberi falkákat is! Ha a kolóniák túlszaporodnak, ha csökken a nyersanyagok hozzáférhetõsége, vagy ha a territóriumot megsértik, egy adott csoportnál, egy destruktív erõ lép fel, az agresszió! Egy kolóniának a reaktivitásához kell számolni a fejlettségét, (mint a lélekszámot, mind a kulturális, mind technikai... ebbe bele tartozik a gazdagság is), a territórium gazdagságát, és annak kihasználtságát is!

A Gondolat

Objektivitás, szubjektivitás, jelentés, szó, értékrend, kategóriák… Emberi gondolatok, fogalmak és tárgyak… Szavak, a semmibõl és semmirõl, a valóságot leíró illúzióink kódolása, értelmezése…
Az ember úgy gondolná, hogy a fizikai világunk hozta magával az értékrendeket, a jó és rossz fogalmát, az ebbe tartozó kategóriákat, az objektivitás szülte meg a szubjektivitást!
Közelítsük meg a témát, a mûködése oldaláról! A jel befut az agyunkba a szemünkön keresztül, az dekódolja, és jelentéssel látja el, ami beleillik egy értelmezési tartományba, annak értékkészletben pedig értékkel bír! Látunk egy asztalt, megtanultuk a hozzátartozó szót, amire dekódolni tudjuk, és a kategóriába tartozó összes ilyen alkalmatosságot felismerjük, és értéket is tulajdonítunk neki, új-szép, nagy-kicsi, értékes-nem értékes, tálaló v. konyhaasztal..
Ez maga az objektív tárgyi valóság, de nézzük, meg a értékét, láttunk valami jót, megtanultuk hogy az jó, és dekódoltuk a jelentést, annak különbözõ fajtáit, mennyiségeit, és csoportjait… csakhogy a valóság számára nem létezik a jó és rossz fogalma… sõt még a lét, és nem lét fogalma sem… mert ügye bár ami a valóságban nincs… az nincs… ami meg van.. az van… Nos az objektivitásból, nem tanulhattuk meg a szubjektív dolgok jelentését, mint a fogalmakat…
Ez egy kicsit durva… jelentés van, dekódolni tudjuk, de nincs jel… Az érzetek valóságosak, mint az éhség, fájdalom, látás, hallás, tapintás, ízlelés és szaglás… Ezekhez a szavak kialakulása után, dekódoló rendszert, vagyis megtanultuk értelmezni ezeket, társítunk, és mivel anyu aztmondta hogy az a szín kék, az kék lett számunkra… és minden ember kéknek látja, mert annak tanulta, de lehet hogy az a hideg szín, más emberben épen melegként nyilvánul meg…
De mi van azokkal a fogalmakkal, amit nem tanulhatott meg senki sem, mert nem léteznek a valóság számára? Mint a jó és rossz fogalma? Érték van, dekódolás van, de maga az jel nem létezik… mi fordítjuk le annak… Anyu aztmondta hogy az jó, mert az csiga? Az jó mert az kutya? Az jó mert??? Ebben nincs logika! Másra nem tudok gondolni, hogy vannak fiktív dolgok, amik velünk születnek, vagy belénkvarázsolódnak! A fogalmaink szubjektivitása hozta magával az objektivitás kényszerû felfedezését, ugyanis a szubjektív világunk létére nincs magyarázat, illetve nem ismerek logikus okfejtést! Mitõl jó a jó, és mitõl gonosz a gonosz? Mert anyu aztmondta? De mitõl kapcsolódott hozzá érték? És mitõl nem lesz inverzé? Az objektív világot szubjektív fogalmakkal írjuk le! A szubjektív fogalmakkal felépített objektív világunk vajon mennyire lehet objektív? Látjuk a hegyet, de amikor kimondjuk a hegy szót, az már nem az a hegy, hanem csak egy szó… ami önmagában nem azt a hegyet jelenti, hanem csak egy hegyet, a sok közül, sõt ha arra a kõtömegre gondolunk amit jellemeztünk, és elláttuk egy kóddal, ami értékkel bír számunkra, pl. egy nagy hegy jelentésével… nos az már nem ugyanaz a hegy lesz, így máris az objektivitás szubjektívvé vált…
De térjünk vissza a jó és rossz fogalmára! A biblia egyértelmûen utal rá, hogy ezt nem tanuljuk, hanem megkaptuk, és ez a tudatunk záloga, a gondolatainké, és ettõl lettünk emberek. De vajon mennyire objektív kiindulni egy ilyen filozofikus mûbõl??? A jónak és rossznak tudásából? Vajon az egyik ember mitõl van tisztában, azzal, hogy mi a jó, a másik meg miért nincs? Talán a másik nehezebben tanulta meg? Nem hiszem, belsõ motivációról lehet szó, ugyanis gazdag, vagy intelligensebb családokból is kerülnek ki bûnözõk… Egy másik dolog, vannak fogalmaink, amikre példát sosem láthattunk, az objektív jelet sosem foghattuk fel, így tanulási folyamattal, vagy az ezután következõ dekódolással nem alakíthattunk ki kódot, vagyis egy fogalmat amihez érték, és értékkészlet tartozna! Ilyen fogalmak pl. Isten, sátán, jó-rossz, nemlét-(lét) és a többi fogalom! Persze mondhatnánk azt, hogy kitaláltuk, vagy… kikövetkeztettük, kilogikáztuk… De ez nem magyarázat, hiszen nem volt mibõl kitalálni… nem volt objektivitás, és a valóságban semmi sem utal, a jó vagy gonosz létezésére! Egy fûszállétezik, megeszi a napfényt, egy õz létezik, megeszi a füvet, egy ember létezik, és megeszi az õzet, egy sátán létezik és megeszi az embert??????? És akkor kilogikázzuk, hogy nem így van, és akkor a sátánt isten akadályozza meg??? Ebbõl pedig az következik, hogy a sátán rossz az Isten meg jó? Rossz megenni a füvet, az õzet, az embert, a …kitudja mit? Az õzet megenni jó… a mi szemszögünkbõl, az õz értékrendje szerint meg nem jó….
De legyünk csak tárgyilagosak! A fogalmak léteznek objektivitás nélkül, ha van Isten, ha nincs, a jelentése itt van bennünk, a jó és rosszat pedig társadalmunk mûködtetése érdekében használjuk… Nem tanulhattuk meg a jelentésüket, mert az objektivitásuk nem létezik… így nem tudtuk dekódolni, és egy kódolási rendszert kialakítani, hozzá kódot, vagyis értéket és jelentést társítani, ami egy kategóriába, vagyis értékkészletbe tartozik!
Sok a valóság számára nem létezõ kódunk van, mint pl. a birtoklás, ez a földterület az enyém… pedig, ha belegondolunk, a föld tovább megmarad mint mi, mi élünk rajta, de akkor mitõl lenne a miénk? Beleegyezett az a párhektár ebbe, vagy mitõl is lesz a miénk? De hiszen mi ragaszkodunk a földterületünkhöz, a territóriumunkhoz, akkor nem is az birtokol minket, mert mi függünk tõle? De ugyan ez van a tárgyak és fogalmak, akár az élõlények értékével is… Ez tíz forintba kerül, az százba… és most jönne az oroszlános példa… neki a te húsod jelenti az éhséget csillapító táplálékot és életet…. Nem a kezedben lobogtatott színes papírdarab! A hatalom sem létezik a valóságban, az is az emberi agy torzszüleménye… mitõl lenne más dolgok felett hatalmunk, amikor max. csak elpusztítani tudnánk, de uralni nem? Ha nem az engedelmességet választja, hanem az elmúlást, akkor volt hatalmunk fölötte? Jó dolog ilyetén a hatalom? Az én kódrendszerem szerint nem…. Akkor a másik miért törekszik rá? Mert így jobban tudna szaporodni? Miért kell szaporodnunk? Ez is objektivitás? A valóság számára kell szaporodni?! Vagy ez csak egy genetikailag kódolt fogalom?! Vajon a világunk felé tapasztalt szubjektivitásunk honnan ered, és mibõl következik? És hol kezdõdik az objektivitás?!

Alapvetõ Õrület! (mint a pszichohistória alapjai)

Az intelligencia megszületésével, (vagyis emlékezés egy törvényre, és annak újbóli felhasználásának képessége), létrejött az ok-okozati logikai kapcsolat kiszámíthatósága is! Ez a kiszámíthatóság létrehozta a destruktív felépítéssel rendelkezõ ( a ragadozók) "életformák" alkalmazkodását ezek hatékonyabb elbontására. A válaszreakció nem lehetett más, mint az immunizáció, vagyis a logikai kapcsolatok törvényeinek, ellenére való viselkedés! Ez a tézis kimondja, hogy az immunizáció egy antiintelligens tanulási folyamat, ami szembeszegül a világ fizikai törvényeivel, és a reproduktív sorozatok viselkedését, ami azok intelligenciájuk következetességének következménye lenne, kiszámíthatatlanná teszi! Így növelve azok túlélõképességét a destruktív sorozatokkal szemben! Példa a világunkban: a növényevõk, minden nap ugyan azon órájában, ugyanazon ösvényen közlekednének ugyan azon ivóhelyhez, a ragadozónak, mint pl. egy oroszlánnak könnyû dolga lenne, és elhízna, mert csak lesben kellene állnia! De a növényevõk, váltogatják az itatók, legelõk helyszínét, vándorolnak, kiszámíthatatlanul viselkednek, hol elfutnak, hol szembefordulnak a végzettel! Így a fejlettebb ragadozó, nehezebben tudja nevelni utódait, mert, azoknak míg önálló életet képesek élni, több idõ kell hogy kifejlõdjenek, vagy egyszerûen fizikailag lemorzsolódnak!
Az immunizáció egyik formája, az alapvetõ õrület tehet róla, hogy az élõsködõ ragadozók, sosem dominánsak, vagy nem hosszú ideig dominánsak egy reproduktív sorozat fölött, hanem csak a reproduktív sorozatok fejlõdését segítik elõ, azokban a hibás egyedek szelekcióját végrehajtva!
Az intelligencia és antiintelligencia megnyilvánulásai mintegy láncreakcióként rendezõdnek egymásra, ugyanis mindkét félnek alkalmazkodnia kell a másikhoz, ha életben akar maradni! Így a racionális hétköznapi élet, tele van logikátlan, célszerûtlen dolgokkal, aminek csak a szórakozás, kikapcsolódás nevet adtuk, amint ezen dolgok ösztönének kielégítését értjük! Ezért tombolnak a divatok, az extrém sportok, a politikai vagy bûnözési formációk és sok minden egyéb! Persze vannak egyedek, ahol túlzott méretet ölt az antiintelligencia megnyilvánulása, amidõn õk teljességgel értelmetlen mondatszerkezeteket raknak össze, vagy szélsõséges tetteket, megnyilvánulásokat hajtanak végre! (ami ezen írásokban is gyakorta megmutatkozik:) Õket egyszerûen csak õrülteknek tituláljuk, és kezelésekkel megpróbáljuk rájuk-erõltetni saját "logikus" világunk törvényeit, mert hát nekünk is immunizálódnunk kell ellenük! Az emberi gondolkodásban, gondolatsémában ezt a jelenséget skizoid gondolkodásnak nevezzük, ezen személyek gondolatsémái logikátlan az egészet nem átlátó ok-okozati kapcsolatokról árulkodnak! Pl.: Mutatunk egy skizoidnak egy fotót, amin egy emberarc van, és õ ilyen véleményt mondhat róla, hogy ez az ember gonosz, mert nagy az orra, és a többi…
Az alapvetõ õrület, nem magasabb rendû mint az intelligencia, ugyanis "véletlen" válaszreakciókról van szó, ami egyszerûen a valóság megtaagadásáról szól! Így csak a kilátástalan (vagyis az egyed intelligenciáját meghaladó helyzetekben van rá szükség) helyzetekben fordul elõ, mintegy százalékos túlélési esélyt biztosít az egyed számára!
Egy társadalomban, mindezért az alapvetõ õrület minimális részt tehet csak ki, igaz az immunizáció halmozódása miatt, igen nehezen felmérhetõt, és éppen ezért a társadalmak viselkedését, elõre kiszámítását annál inkább blokkolja, minél inkább beleavatkozunk a társadalom fejlõdésének folyamatába!
Az elõbbi tézis, kimondja, hogy bármilyen megfigyelést végzünk, egy élõ, dologra, az immunizációját máris beindította bármilyen beavatkozásra, legyen az reprodukció, vagy destrukció! Ez a tézis a pszichohistória halála is egyben, ugyanis gyakorlati alkalmazhatósága csak minimális lehet miatta, és elsõsorban csak megfigyelési jellegû!A hitrendszerek


Sokan úgy gondolhatják, ezen láthatatlan dolgokban való meggyőződés az embert körülvevő világban lényegtelen dolog! Nem igazán! Kialakulását homály fedi, honnan ered, mi késztette az embert arra, hogy nem megtapasztalható dolgokkal is foglalkozzon. De térjünk vissza az alapokhoz, miből indul ki, mi az a leírható és modellezhető dolog ami ezen dolog alapjait képezi!

A gondolkodás alapja a tapasztalat, erre való emlékezés és az ezt felhasználás! Az objektív valóságban ez azt jelentené, hogy az ember csak lemásol történéseket, más néven utánoz! Így nem igen lenne fejlődés. Ezen logikai folyamatot ami megváltoztatja, az illogikus momentum, az alapvető őrület! A megtapasztalt események, egymásutáni bekövetkeztében való kételkedés, és feltételezése a logikai folyamat más értékkel bíró eredményére!

Láttuk, hogy két fa egymásra dőlt. A törzse alatt menedéket talált az ember, a vihar elől. Látta, hogy ezt a vihar tette. Megtanulta, a vihar fákat dönt ki, ami védelmet biztosít a vihar ellen. Majd egy másik utat választott, és megpróbált maga is fákat kidönteni, és egymásra helyezni! Logikus? Nem…. Hiszen ezt a viharnak kellett volna véghez vinnie!

Az emberi gondolkodás alapja kettős. Az objektív, monoton tanult dolgoké. A tanult intelligenciáé. Sok madár órák dalmintázatát tudja szabályszerűen elfütyülni, újra meg újra! Az utánzási képességük messze meghaladja az emberét. Mégsem mondjuk őket értelmesnek! Az emberek nagy része, főleg akik nagyon jó tanulók és memorizálók, gondolatok nélkül élik életüket, puszta gépek. Az objektív valóság. Nem képesek másra, mint tanult mintázatokat ismételgetni, logikai kapcsolatokat leutánozni. Az iskolákban nagyon jó eredményeket érnek el, diplomák garmadáját szerzik meg, és nyelveket tanulnak játszi könnyedséggel! De ha valaki ellent mond a berögződött tanult dolognak, stressz tőr rájuk, félelem önti el szívüket és haraggal lesújtják a tanult mintázatok ellenére történő dolgokat. Sok szó van, amivel az alapvető őrületből fakadó inteligenciát jellemezzük! Kreativitás, vagyis alkotó készség, és a mérlegelési, vagyis összehasonlító képesség! Paltón (Arisztoklész) foglalkozott ezzel a jelenséggel! Az iskolájában nem nézte sokra, a csak jó utánzási képességekkel rendelkezőeket! Ő maga azt az intelligenciát akarta oktatni, ami az emberi civilizáció fejlődését elindította és építi! Erre már utaltam a Dimenziók c. fejezetben, igaz nem neveztem néven a jelenséget! Az első pár írással egyetlen célom volt, lerakatni a könyvet azokkal, akik nem rendelkeznek az összehasnlítás és az alapvető őrület képességével. A keresztény egyház, a mai napig megőrizte ezt a tézist, habár sokszor kudarcot vallott, mint Galielinél, aki kicsúfolta a Platóni tudományos gondolkodás alapjait, a tézis és antitézis szembeállítását, vagyis a folyamatok megkérdőjelezését és különböző szempontokból való megvilágítását és bizonyítását!

A hitrendszerek azokat a törvényeket írják le, a pusztán utánzási képességekkel bíróknak, aminek a logikus objektív miértjét nem ismerjük! Most megkérdezhetjük, hogy ha nem tudjuk bizonyítani, akkor honnan tudjuk, hogy az jó és úgy működik? Nem tudtuk! Azok a társadalmak maradtak meg, fent, kerültek ki győztesnek, akiknél ezen hitrendszereknek a valóság alapja minél jobban megközelítette az objektiv törvényeket! Eleinte, csak pár történet volt, pár tanáccsal és szabállyal, működtek lejegyezték őket! Volt egy ember fölött álló hatalom, aminek a törvényeit és szeszélyét minduntalan megtapasztalta az emberiség, így megpróbált azokhoz alkalmazkodni! Ha működött a dolog, megjegyezték, és lejegyezték! Ezek a jegyzetek megmaradtak, kézrőlkézre jártak. Majd születtek olyan emberek, akik összehasonlították őket, megértettek valamit a világ működéséből, és abból, ahogy teremt, alkot ez a láthatatlan mindennél hatalmasabb és bonyolultabb erő, ami értelmes, működő dolgokat hoz létre! Ezek az emberek könyvekké fogalmazták gondolataikat, tapasztalataikat, látomásaikat! A legnagyobb gondolkodók, mint Lao Che, Buddha, Konfúciusz, Manitu, Jézus Krisztus, vagy aki tanult tőlük Mohamed próféta, a természeti megfigyelésektől eltérő gondolatokat fogalmaztak a tanításaikba! Nem volt tapasztalatuk a dologról, nem volt objektivitásuk, de láthatták a dilemmát, ami a tanulásban gyökeredzik, felhasználták és a keserű tapasztalatot megkerülve, leírták a helyes utat!

Így pusztán a könyvekben levő információk uralkodnak, és határozzák meg egyes társadalmaknak az erkölcsét, ami nem más, mint az emberi társadalmak által leutánzott világot felépítő törvények!

Fájdalom és Gyász

Az életünket végigkíséri a fájdalom, megszületésünktõl fogva. Megvéd minket a fizikai sérülésektõl, oly módon, hogy megtanít minket testünkre vigyázni. De ott van a lelki fájdalom. Mint a testünkben lejátszódó folyamat, ami sérüléskor, vagyis veszteségkor fájdalmat okoz, a lelki fájdalom is hasonló! Amirõl azt gondoltuk, hogy a miénk, elveszítjük. Ennek a veszteségnek az érzése a fájdalom. Minek is az érzése? Egy képzelt birtoklásnak a leleplezõdése! Legyen az a szerelmünk, vagy csak egy kedvenc tárgy tönkremenetele. De fáj, néha nagyon, néha csak szomorkodunk! A képzelt birtoklásunk, egy hazugság leleplezõdése a fájdalmunk, sosem volt a miénk, csak kitaláltunk rá egy törvényt, hogy mi rendelkezünk felette, mintegy hatalomként a világ fizikai törvényei fölött! Azt gondoljuk örökké fog tartani, és mi irányítjuk a sorsot, holott csak megpróbáljuk felismerni a fizikai világ törvényeit, és azokat felhasználni, olyan célok eléréséhez, amirõl úgy gondoljuk, hogy helyes! Csak szándékainkért lenne felelõségünk? Azt hiszem igen… Hiszen a tetteinket egy fizikai világ törvényeinek ismeretében hozzuk meg, és ezek száma oly nagy, nah meg a benne szereplõ események szála, hogy ember legyen a talpán, aki látja a végkifejletet! És akkor elõfordul, hogy nem jól sül el egy szándékunk… bosszankodunk, netán dühöngünk, mert leleplezõdött egy hazugságunk, mivel áltatjuk magunkat, mi felette álunk a fizikai világnak, és nem õ minket, hanem mi õt birtokoljuk, végérvényesen!
A kulcsszó, a hazugság! A fájdalom nem más, mint ennek leleplezõdése, és tudatosodása, hogy hazudtunk magunknak, vagy valaminek a birtoklásában, vagy értékrendünk valódiságában, mi felette álunk dolgoknak! A fájdalom bekövetkeztétõl folyamatosan múlik, átalakul, ezt gyásznak hívjuk. Elemezzük, megrágjuk, lenyeljük! Okokat keresünk, megmagyarázzuk, vagy éppen másokat okolunk, egy vihart, a sorsot, istent vagy netán egy másik embert, a legrosszabb esetben magunkat! Szép lassan felépítjük újra hazugságainkat! Igen, a megoldás az élet illúziójában nem más, minthogy elkezdünk újra hazudni magunknak, újra értékrendeket állítani, újra magunkat valakinek képzelni, vagyis önbecsülni! Ha nem ezt tesszük, akkor feladtuk, és az elmúlást választottuk, sok ember szerint, vesztettünk, a gyõztesek pedig tovább élnek! Áltatjuk magunkat az élettel! Egyáltalán élünk? Vagy csak ez is egy hazugság? Egy illúzió? Vajon, ha van lét a fizikai szerves kristály létünk után, tudatunk megmarad? Érzünk fájdalmat? Vajon gyászolni fogjuk e világi létünket? Vagy mi lesz ha a testünk szétesik, és nincs lélek? Megszûnik tudatunk létezni? Amit molekulák milliói építettek föl, évmilliók fejlõdése után? Nem maradna emlékezetünkbõl semmi sem, csak a továbbörökített DNS-ünk láncolata utódkristályainkban?
Mese, hazugság lenne a lélek? A regressziós hipnózisban elõzõ életekre való visszaemlékezéseink? Hazugság lenne a testen kívüli érzékelések? A jövõképek? A megérzések? A jóslatok? A fogalmaink? Nem hiszem, vajon, ha ezen dolgok hazugságára ráébrednék, fájna? Nem hiszem, mert az a megszûnést jelentené! A világunkat jelentõ fájdalom, pedig ennek ellentmondana, mert akkor annak nagyon fájnia kellene!

A Bûn

Miért vétkezünk, mi késztet bûnre? A képzelt értékünk javításának egyik formája! Miért próbálunk meg javítani rajta? A válasz egyszerû, hogy jobbnak többnek látszódjunk!
A kérdéssor végén eljutunk arra a pontra, hogy minden nyomorért, szegénységért, szennyért mocsokért, szenvedésért, igazságtalanságért, nem más tehet, mint a kétivarúságunkból fakadó szaporodási kényszer vezette verseny! Önmagában a verseny még nem hordozza a bûnt… Hiszen a jobbikat választja a nõ, vagy éppen a jobb nõt a férfi! De a célunk beteljesülését, nem csak egy úton érhetjük el, több út is létezik, és ezek kacskaringósak! Igen a bûn kacskaringós ösvényei, a szavak amivel illetjük mind ekörül forognak, alattomban, hátba szúrva, gyáván, mögöttes szándékkal, álnokul, álságosan, hazudva, bemocskolva… Rossz szavak! Mind azt fejezik ki, hogy nem csak úgy lehet az elsõ helyezést, az alfahím, vagy alfanõstény szerepét betölteni, ha mi vagyunk a legjobbak, hanem ha a legjobbat eltudjuk távolítani az útból… Azt pedig sokféleképpen lehet….
A verseny még nem döntené nyomorba társadalmi rétegeink zömét, ha nem alakult volna ki, a birtoklás, a magántulajdon, és a pénz… Végeredményben a nyomorról, a magántulajdon szentsége, bálványa tehet, és a bûnösök a gazdagok… akik az egyenletes szétosztást gátolják… Az erkölcstelenség, a szervezõ, az immunizációs, az agressziós képességeinket átjárja, így a magát a szennyben nem kiismerõ erkölcsös, netán alfahím -nõ amire épülne a társadalom, háttérbe kerül. A társadalmunk pedig, a szociális összetartó erõk nélkül nem életképes, elkorcsosulnak az egyedek benne, így elõbb utóbb az egész populáció bukását eredményezheti! Ennélfogva negatív erõhatás, denstruktív erõ!
Modern társadalmunkban, hogyan lehetne véget vetni, eme birodalmakat romba döntõ folyamatnak? Ott kellene beavatkoznunk társadalmi szerkezetünkbe, ahol szét tud válni, a becsület és becstelenség, a bátorság a gyávaságtól, a hit a hitetlenségtõl! Ahol versengés, az egyén szintjérõl átterjed a csoportos és általános különbségtételre, ahol kialakulnak a társadalmi rétegek!
A verseny immáron áttevõdött az életfenntartó területekre, ahol a birtoklás és a pénz uralja a terepet! Maga a szaporodásért ívott harcunk az, ami hátráltatja társadalmi fejlõdésünk! Nem kellene szaporodnunk? Dehogynem… hiszen ezért élünk… Akkor mit kellene tennünk? Megszüntetni a magántulajdont, hogy mindenki egyformán részesüljön az anyagi javakból? Akkor is lennének különbségek, hiszen különbséget akkor is tennének a nõk a férfiak közt és a férfiak a nõk közt…
A végsõ pusztulás elkerülésére az emberben kifejlõdött egy érzelem, amit szerelemnek hívnak, ami a versenyt hivatott csökkenteni, hiszen ez magában hordozza a hûséget, ami a kialakult párt, kiragadja a becstelenség csapdájából! A vallások erre mind azt mondják, hogy a házasságok az égben köttetnek! Vajon igaz ez? Megfogja a szerelem, menteni az emberi csoportokat? Háttérbe szorítja testünk szexuális ösztönét? Ezen magasabb rendû érzelmeink, amit erkölcsnek, szerelemnek, bûntudatnak, szégyennek érzünk vissza fog minket tartani egy végsõ összeomlástól?!

 

Tudat

 

            Gondolom, azt várja, hogy Descartes „cogito ergos sum” idézetével kezdjem! Igen, ezzel kezdtem! Vajon hol kezdődik a tudatosság? A gondolkodás megjelenésével? Vagy, a létezésnek a tudatához, nem kell gondolkodás? Vajon mekkora az a holt anyag, ami már gondolkodni tud, érezni a létezést, döntést hozni? Vajon a számtalan élet közös Gaia tudata is létezik? Isten önálló tudat netán, tőlünk független? Ha tudattal rendelkezik valaki vagy valami, az már egóval is? Hol a határ? Van határ tudattalan és tudatos közt? Beszéltem az intelligenciáról, a gondolatról, az őrületről, Istenről. A Delphoi hegyen levő jósda feliratából tudok csak kiindulni, még egy közhelyből: „ismerd meg önmagad”!

            Érzem a létezésem. Tudom, hogy gondolkodom. Tudom, hogy érzékszerveimmel tapasztalok! Tudom, hogy emlékezettel bírok! Tudom, hogy a világ dolgainak törvényszerűségeit meg tudom érteni! Tudok ezt, és tudom azt! Létezésem tudatában cselekszem! Véleményt alkotok, érvelek! Tudom, hogy mi a jó nekem, és tudom, hogy mi másnak! Tudom, hogy vannak ösztöneim, és érzéseim, amik nem a kinti világból érkeznek hozzám, hanem belülről.

            Amit viszont nem tudok: hol kezdődik a tudatom határa, létezhet-e az illúzionikus anyagi testem nélkül is, mi a felfogóképességének határa, vagyis mi az, amit még meg tudok érteni, vagy elfogadni, elhinni!

            Sok-sok sejt épít fel engem. Azokat genetikai emlékek alapján kémiai törvényszerűségek! Érzetekkel jeleznek, ha inger éri őket! Tudják, mikor kell nekem szólniuk! Teszik a dolgukat, amit tudnak. De én nem egy sejtből állok, hanem rengetegből, és mind ugyanarra gondolna? Mindnek ez lenne a véleménye? Vagy a tudatom, a sok-sok idegsejt generálta mágneses hullám, mint egy program a számítógépen? A tudatom nem maga a testem lenne, hanem csak a mágneses hullám impulzus, ami ütemesen kering a koponyámon belül elhelyezkedő idegnyúlványokon? De hiszen az anyag is csak, energiagócok keringése zárt rendszereken belül, amiket atomoknak hívunk, vagy elemi részecskéknek! Vajon mekkora az-az energia impulzus, aminek már van tudata? Hiszen a holt anyagok, felépítettek számtalan élő formát magukból, köztük az embert is! Mekkora lehet a legnagyobb tudat? Vajon az égitesteknek a mágneses burka, egy gondolkodó tudat eredménye? A Föld bolygó mágneses burka is egy emberéhez hasonlatos monumentális tudat lenne? A csillagok elektromágneses burkai is rendelkeznek tudattal? Vagy netán az egész univerzum? Mi a bizonyítéka, hogy csak az én agyam generálta mágneses térnek van tudta, vagyis nekem? Hiszen gondolkodik és létezik más ember is! Vagy mi egy közös tudat részei vagyunk, aminek a Gaia nevet adták? Vagy a nálunk hatalmasabb tudatok úgy működnek általunk, mint a mi tudatunk a testünkben? A testünk sok-sok sejtjét nem érezzük külön-külön, de vajon a testünk sejtjei számára a tudatunk istenként létezik? Vajon Isten tudata is csak így tud rólunk, ahogy mi a sejtjeink létezéséről? Ez az energiamező, vajon megmarad a test halála után is, vagy azonnal elenyészik? Vajon, ha a tudat tudatra épül, egy szubinteligens világban élünk? Az egyes tudatoknak, mekkora lehet az akaratuk? Mi az még, amit irányítani tudnak? Vajon puszta akarattal, a testünkön kívülre is tudunk hatni? Vagy tudatunk véget ér a koponyacsontunk határánál?

            Sok-sok kérdés. Némelyekre tudni véljük a választ, némelyekről csak találgatunk! Vajon a növények mit érezhetnek? Az állatok? Vajon mennyit foghatnak fel a környezetükből? Vajon az ösztön és az érzelem, hogyan hat tudatunkra, ha az különálló energiamező a testünktől? Vagy mégis sok sejtnek a közös akarata lenne a tudatunk? De akkor vajon mekkora részünknek kellene pont ugyan azt akarnia? Azt hiszem órákig sorolhatnám egyéni tapasztalataimat, vagy a mások tapasztalatait a tudatról. De ez az egyetlen olyan dolog, amiről tényleg semmit sem tudunk, és csak találgathatjuk, hogy mi is vagyunk, igazából!

A Föld (mint a pszichohistória alapjai)

A Földünk jelenleg egyetlen ismert lakható planéta a világegyetemünkben! Csak egy van belõle, és rajta élünk, néhány kontinensen! Ezeken a kontinenseken más és más kolóniák élnek, de végül is minden lakható területen elszaporodott az ember. A territóriumok igen zsúfoltak, nyersanyagkészleteik kiaknázottak, kulturális fejletségük igen változó, szervezõdésük igen elõrehaladott. Van ahol a népesség növekszik, van ahol alkalmazkodott a szûkös kihasználtsághoz, és a reprodukció beállt egy egyensúlyi állapotba, van ahol folyamatosan csökken a népesség! A társadalmi felépítés a legtöbb helyen egyforma, egy duálrendszerû kormányzatok, egy erkölcsi rendszeren alapuló egyházközösség helyezkedik szembe valamilyen állami (elnyomó és szervezõ) kormányzattal. Megjelentek monogám kormányzatok, ahol az állam megpróbálta az egyház szerepét is magára vállalni, ezeket kommunizmusoknak, szocializmusoknak nevezték, egyfajta kultuszmonarchiák, amik az egyének egyenlõségét hirdetik, vannak demokráciák, ahol az egyenlõ jogok ellenére kisebb csoportok, "hatalom" nélkül próbálják az egyházak támogatása mellett irányítani a kolóniákat, és vannak kasztrendszerû kolóniák, ahol az irányítás egy kézben központosul, az egyház kontrollálja a kolóniát, és kasztok látják el az irányítás feladatát! A természeti erõforrások szétosztását, a csereszköz, a pénz biztosítja, aminek rendszere az egész planétára kiterjed, a kolóniák közt gazdasági és agressziós versenyhelyzet alakult ki, de az agresszió mivel destruktív erõ, minél jobban növekszik, annál visszább szorítja a gazdasági versenyképességet, mintegy egyensúlyt teremtve a kolóniák közt! Jelenleg világunkban kiegyenlítõdés van folyamatban! De egy nyersanyag fogytán van, és ez rányomja bélyegét a kolóniák összességére! Vannak kolóniák, amik az "agressziós" fölényük megõrzése végett próbálják a maradék energiahordozó szétosztását szabályozni, vannak akik megpróbálják nélkülözni és gazdasági fölényt kialakítani a nélkülözésére irányuló immunizációval! De a Földünk változik, amit felmelegedésnek hívnak! A széndioxid visszaveri a föld sugarait, ami az alsóbb légrétegekben (20Km-es légréteg) felmelegedéssel jár az egyenlítõhöz minél közelebb érve, de ennek az a másik hatása, ami sokkal súlyosabb mint a felmelegedés, hogy a külsõ légrétegekbe nem jut ki elég hõ, így azok lehûlnek, összezömülnek, és a idõjárásunk légrétegének tömege és nagysága kiterjed. Egyre nagyobb tömegû légrétegek fognak, egyre nagyobb hõmennyiséget szállítani a sarkokra, ahol ezek a légtömegek leadhatják a feles hõt... Nos meleg levegõ több párát is tud szállítani és nagyobb különbségek miatt, (mint hõmérséklet és mint légtömeg különbségek miatt) erõsödik a kicserélõdés a hideg és a meleglégtömegek közt, ez megnöveli a viharok sebességét, és a szállított csapadékmennyiséget! A megváltozott territórium jellemzõk immunizációs erõket vonnak el, mind a reproduktivitástól, mind a destruktivitástól... A destruktív erõben túlsúlyos kolóniák megpróbálják agresszív módon pótolni a fellépõ hiányokat, a reproduktív és immunizációs ágban elõbbjáró kolóniáktól! Csakhogy az immunizációs képesség gátoltsága miatt ki fognak reproduktív tartalékaik merülni, és immunizáció hiányában teljes leépülés várható az agresszív kolóniáknál...

Energia

Energia, egy szó, ami mûködteti világunk! Talán a magyar megfelelõje, az erõ ami elhozza a változásokat! A reakciókban minél nagyobb az energiakülönbség, annál nagyobb lesz a változás! Persze, lehet gátolni az áramlását, és akkor a gát elõtt felgyülemlik, és robbanásszerûen megy végbe a reakció, de ugyanígy le lehet vezetni is, még azelõtt, mielõtt eléri a pszichohistórikusok által használt kritikus tömeg fogalmát! Formája és megnyilvánulásában 5 féle jellemzõvel számolnak, de ezek a társadalmi törvények fontossága és reakcióképességei, nagyban függenek a reakcióban részvevõ anyagi jellemzõktõl is, vagyis a valóság pontos ismeretétõl!
Így van ez a való életben is, amit megtapasztalunk! A világunkban az energia, ennek áramlása, munkára fogása jelenti az általunk felépített világunk képét! Energia kell az emberek mûködéséhez, más néven étel, a hatékony felhasználásához pihenés idõnként, a mástermészetû energiák levezetéséhez pedig szórakozás, szabadidõ… Az energia lehet még territórium nagyság is, mert minél zsúfoltabb, annál több kell belõle a embertársaink konfliktusainak feloldására! Szóval ha van bõven kaja, és territóriumenergia akkor jöhet a reprodukció is, vagyis a gyermeknemzés! Ezeknek az energiáknak a szabad áramlását, hivatott szolgálni az erkölcs, és a vallás, kultúra szabályai, amik nem mások mint a kölcsönhatások fiktív törvényei és útjai, vagy mégsem fiktívek? Mint pl. az agresszív energia-elfojtás a rendõrség elõzetesében, egy kibulizott hétvége és összetört kirakatüveg után?
Egy társadalom gazdasági, vagyis reprodukció rendszerében is fontos szerepet játszik az energia, úgyismondhatám ez az alapja mindennek! A megfogalmazása a dolognak: Az ember tevékenysége a nagyvilágban, a rendelkezésére álló energiákkal a környezetének átalakítása a saját biológiai szükségletei alapján, minél optimálisabb territórium feltételeket teremtve a reprodukciójához!
Energia kell még az energia termeléshez és elõállításához is! Az energia mennyiségétõl függ az adott társadalomnak a jóléte, nagysága, és szaporodásának képessége, vagyis növekedése! Energia kell, hogy mûködjünk, életenergia, kenyér, tej, hús… Energia kell, hogy a vasércet kibányásszuk, megolvasszuk, csavarhúzót gyártsunk belõle, és energia kell, hogy a traktor felszántsa a földet! És a föld napfényenergiát felhasználva megtermelje nekünk az élelmiszerenergiát!
Az energia bõsége, és felhasználásához -elõállításához szükséges energia, adja jólétünket, vagyis az életünk árát! Mennyit kell dolgoznunk, mennyit vásárolhatunk, mekkora házban élhetünk, mennyi gépünk van az energiaátalakításunk idejét lerövidíteni, hogy pihenésre minél többet fordítsunk, és mennyi gyermeket tudunk felnevelni és nevelésükre idõt szakítani! Habár azt biztosítani kellene!

Kolonizáció, szocializáció, agresszió, destruktivitás


A kolonizációs erő, az emberi társadalmakban, egy meghatározó folyamat, ami a szociális erő, az agresszió és a destruktivitás közt teremt kölcsönhatást! Szemben a szocializációval, ami a tömegek viselkedését értelemmel, önzetlenséggel, szervezettséggel, vagyis erkölccsel ruházza föl, addig ez, zárt csoportokat hoz létre, (megerősödnek a vallási, a politikai érdekképviselet, nemzetiségi csoportok, akár még a sportrajongó táborok is), a természeti erőforrás, vagy territórium birtoklás jobb kihasználása érdekében, egy másik csoporttal szemben! A kolonizációs (pl. társadalmi), szociális, reproduktív (gazdasági) energiák kiegyenlítődését gátolhatják kulturális, természeti akadályok, vagy akár nyelvi akadályok, vallási akadályok is! Ezek a gátak, az adott reakciókat fokozzák, ami rasszizmus, idegengyűlölet, nemzetiségek vagy akár vallások közti agresszióban mutatkozik meg!

Példa: Magyarországon az életszínvonal csökkenését hozta előre, a nyersanyag és energiaforrások csökkenése, így a társadalomban kolonizáció indult be! Ez elsősorban a közszférában jelentkezett, ahol a közalkalmazott diplomások magasabb minimálbért kaptak, a termelő réteggel szemben, és az adórendszerben megjelentek a büntető elemek is, mint például a jövedéki adó a vetőmagon (bírság azért, mert étel alapanyagot termelsz), vagy vizitdíj (bírság azért, mert beteg lettél)! Vagy a nemzetiségi rétegződés közti feszültség, az izraeliták a kiszolgálói szférában, a magyarok vegyesen, a romák pedig a fasiszta iparmaffia feketén dolgoztató munkatáboraiba!

A kolonizáció növeli a csoportok agresszióját, ami a különbségek vizsgálatán alapszik. A párválasztás agressziója, hogy a többi hímet elüldözzük, a civilizált világra is kiterjed! Az életszínvonal romlásával, az emberek egyre nehezebben alapítanak családot, így a társadalmi szokások a szociális értékekről, áttevődnek a kolonizált életre, kocsmázás, bulizás sportesemények párt vagy szakszervezetekben való részvétellé válik! Ezért hozták összefüggésbe, régebbi pszichohistóriai kutatások a megnövekedett férfi arányt a nőkhöz képest, a törzsi háborúkkal!

Az agressziót és a kolonizációt, a destruktivitás csökkenti, más néven a rombolás, hanyatlás! Egészen addig tart, amíg a kolóniák nem határolódnak el egymástól, mert csökken a territórium kihasználtsága a háborúk alatt bekövetkezett népesség csökkenéstől, vagy amíg újra elegendő a nyersanyag a családtervezésre, és a jövőkép biztosítására!

Az emberi társadalmaknál, a dilemmatizmus módosította a kolonizáció, agresszió, destruktivitás, majd az újbóli szocializálódás folyamatát. A reakciók végeredményét más megoldás is biztosíthatja, párhuzamban a négy fő aspektussal! Az emberi értelem, ami immunizálja a nélkülözésre a társadalmakat, és gazdaságaikat!


Destrukció-Rombolás


A téma nehezen körül írható, sok olyan dologgal magyarázható meg, amivel a tudományos élet nem hajlandó foglalkozni, illetve maga az emberi gondolkodás mód és cselekvési szabad akarat illúziója ellen irányul!

Az ember c. fejezetben beszéltem a freudi felosztásról, a szuperEGO-ról, az ID-ről és az EGO-ról... Én igazából más felosztást használtam volna: a lélek, az autista belső tudat, és az én érzet, a külső tudat felosztását!

A lélek számomra egy olyan fogalom, ami számunkra nem felfogható és érzékszervekkel nem megtapasztalható világban él. A feladata az, hogy biztosítsa ennek a zárt világnak a működését, az egyén számára hátrányt jelentő szocializált, erkölcsös, lelki ismeretes tevékenységet, hogy a planétánkon az élet működőképes maradjon!

Az én érzet, vagyis a külső tudat, az amit mi saját magunknak gondolunk! A feladatunk a belső késztetések kielégítése, a világunk megismerése, tanulás, érvényesülés, és cselekvés!

Az autista belső tudat, már bonyolultabb! Szeretünk róla tudomást sem venni! Pedig sokkal okosabb mint mi... Emlékeinket raktározza, rendszerezi, a törvényi-logikai összefüggéseket vizsgálja és kipróbálja álmok útján, gondolom megbeszélve a lélekkel... Felépíti a külső világunkat magában, abban él, és a szerint számolja ki mi hol van, melyik izmunkat mennyire kell megfeszíteni, az eredmény eléréséért... A törvény felismerő képessége igen jó, hiszen kell a testünk biztonságának megőrzéséhez, és a rendező elv homályának megtartásához! Felismeri a törvényeket, hogy nem szabad elesni, milyen erővel szabad meglökni, megrúgni, megütni valamit, ha már erősebben próbálkozunk, visszafogja a kezünk, lábunk! Elénk kapja a kezünk, ha elesünk, és az egyensúlyunkért is ő felel...

Mi a létezésére való bizonyíték?! Egyszer az autisták! Azt gondoljuk, hogy betegek! De nem ők a betegek, hanem az, amit külső tudatnak hívok, amit énnek, magunknak érzünk! Elaludt, vagy meghalt valamely agyi sérülés következtében. Az autista, feladatán túllépve feljön a felszínre és ott megpróbálja ellátni a testet, vigyázni rá. Egy olyan világban ami idegen a számára! Megvan a belső világa, és ha a kinti világban arrébb rakjuk a poharát, akkor megmagyarázhatatlan stressz tör rá, amit ő hisztériával jelez, mert a törvény az, hogy a belső és külső világnak meg kell egyeznie... de a pohár, már nem ott van ahol a belső világban volt... Sokszor önálló életre kel az autista belső tudat, és kifele a külvilágba is megtanul kihatni! Ezek a tickek, a tourette szindróma, vagy amikor epilepsziásoknak szétválasszák a jobb és bal agy féltekéjüket, és az akkor fellépő idegen kéz szindróma!

Aki jártas testbeszéd tudományában, tudja, hogy hazugság felismerésnél az arcon pillanatnyi arckifejezések jelennek meg, vagy mély érzelmek hatására kitágul a pupilla, vagy akár hazugság közben is! Ezek a meghatározottan pár tized másodpercig tartó jelzéseket, az autista belső tudatok küldik egymásnak! Tehát kommunikálnak egymással! Ami azt jelenti, nem érzik magukat egynek a külső tudattal, vagyis velünk... Butábbaknak gondolnak, vagy csak egy létfenntartó eszköznek! Gyakran büntetnek! Elejtetnek dolgokat, balesetet okoztatnak, ha számukra nem elég intelligensen viselkedünk... Ráadásul az emberi élethez, vagy a test szükségességéhez is másképpen viszonyulhatnak, hiszen a regressziós hipnózisok alkalmával sok-sok előzőélet emlékeit tudja felidéztetni a hipnotizőr!

Hipnózis, szép szó, akkor léphet fel ez az állapot, amikor nem a belső autista tudat altat el, hanem mi alszunk el külső befolyásra! Ilyenkor akadálytanul tudunk kommunikálni a médium belső autista tudatával! A test és emlékezés végső korlátait megtapasztalva! Tehát a belsőnk számára teljesen más értékel bír az élet, az emberi értékek és a Föld világa!

Ez a más értékrend az, ami magában hordozza a rombolást! Az, amikor a belső világunk pohárképe nem felel meg a külső, a mi világunk pohárképének! Amikor már a túl sok igazságtalanság, a rendező elv szükséges rossz bűnelfedő hatásán keresztüllátszik, és ezt a mértéket már a lélek és az autista belső tudat nem tudja elviselni! A tizedmásodpercnyi arckifejezések az egyénekben agressziót okoznak, és ez az agresszió járványként terjed el a tizedmásodpercnyi információátadással az emberi társadalomban! Az emberek pedig mennek és az addig élt civilizált életet elfelejtik! Rombolnak, ölnek, lopnak, zsarnokoskodnak!

Ezért a mi felelősségünk milyen világban élünk! Nem a belsőinké! Az indián közmondás nagyon jól kifejezi ezt: Az emberben két farkas él, és mi döntjük el, melyiket etetjük! Ha megpróbálunk mindig igazságosak lenni, a legkisebb rosszra törekedni, óvni és vigyázni másokra, valós objektív törvényeket hozni, másokat és más élőlények létének szabadságát nem bekorlátozni talán etethetjük a szelíd emberséges farkast, ami boldoggá tesz minket... De ehhez az is kell, hogy azokat megállítsuk, akik a másik farkast etetik, hiszen az ő pillanatnyi közléseik is elindíthatnak egy társadalmi folyamatot!

Sajnos a belsőnk befolyásolását már a reklámipar is felfedezte! Igyekeznek pillanatnyi reklámképeket felvillantani, vagy negatív híradásokat mutogatni pár pillanatig... akár még feliratokat is elrejtve... filmekben vagy zenékben!


Immunizáció


A történelem forgatagában, a verseny megköveteli az immunizációt az egymással versengő társadalmakban! De ez a jelenség nem tömegreakció, hanem az egyének alkalmazkodóképességéből fakad! Ezt pedig az oktatás minősége határozza meg! Az oktatást pedig az éppen hatalmon levő irányító rendszer, hogy elnyomottakra van szüksége, vagy pedig szabad emberekre!

A két oktatási rendszert sok néven nevezhetjük, de most a következő két néven említem, differenciált oktatásnak, vagy előadás típusúnak!

Terror diktatúrák oktatása magával vonja azt, hogy az egyének ne tudjanak gondolkodni, ne merjenek kezdeményezni, antiszociálisak legyenek, és megtörtek, szolgalelkűek, erkölcstelenek, tartás nélküliek! De hogyan érik ezt el?! Gyermekkori neveltetéstől kezdődően nevelik bele az emberbe, amiből a társadalom áll! A tanár katonás fegyelmet tart, büntet ha valaki megszegi az előírt rendet, nem alkalmazkodik a közhöz (uniformis viselet), hanem egyénként próbál meg viselkedni! A második dolog, hogy csak ő a vezér lehet a középpontban, csak ő számít, csak őrá kell figyelni, mindenki aki mást mond, büntetendő, aki nem tiszteli, büntetendő! A gyermekeknek órán csak rá szabad figyelni, csak azt szabad tenni amit ő mond! A feleltetés sem zajlik másképpen, kint a táblánál, síri csendben, ami nem más, mint felelősségre vonás, és stresszhelyzet, amivel azt nevelik az emberbe, jobb csöndben maradni, jobban jár, ha meghúzza magát! Ha valaki megpróbál segíteni a másiknak, súgni, az bűnös és üldözendő, azonnal önbíráskodást kell elkövetni ellene, és beírni egy rossz jegyet neki, netán nyilvánosan meg kell szégyeníteni! Ha pedig valaki les, és segítséget kér, az csal, és ugyancsak büntetendő! Az ilyen oktatási rendszerben uniformizálva vannak a gyermekek és teljesen elnyomva! A gyakorlati oktatást teljesen kerülik, csak az elméletet hangoztatják, ami gyorsan felejtődik! A későbbi karhatalom közülük választja ki a legdeviánsabb egyéneket, és azoknak ad hatalmat, hogy később gátlástalan terroristákká váljanak, akik vakon követik a rendszert!

Pl. hazánkban a terrordiktatúra alatt, mindenhol volt besúgó, minden munkahelyen, aki rábeszélte egy kis lopásra a másikat, vagy egy kis fusira, majd elkapatta a portán. Majd csináltak neki egy aktát a vélt bűnnel, és ezzel zsarolták és még zsarolják is, lásd a köztársasági elnökünket Schmitt Pál egyszer csak előkerült autóbalesetét!

De milyen is a másik oktatási rendszer a differenciált?! Először a görögöknél maradt fenn róla írásos emlék, az Apollós iskolákból, szám szerint 11 működött belőlük! Apollós másik nevét a delfinről kapta, a leghíresebb leányinternátusa az volt, amit ma Delfi Jósda néven ismerünk! Egy hegy tetejére épült, óriási 7000 főt befogadó színházzal, egy hatalmas úszómedencével és egy több mint 10 ezer főt befogadó sportpályával és lelátóval! A lányok katonás táborban voltak, öt, tíz és 50 fős egységekre bontva, az idősebb korosztályok kapták meg a csoportvezetéseket! A reggel azzal kezdődött, hogy telehordták a medencét vízzel a völgyből! Majd sportórák következtek, ahol gimnasztikát, táncot, harcművészeteket és íjászatot tanultak! Majd jöttek az órák az amfiteátrumban, ahol a csoportvezetők segítették a kisebbek munkáját, tanulásukat! Ezek az órák írni olvasással zajlottak, és sok szerepjátékkal! Majd a vizet a medencéből kihordták az állatoknak és a hegy oldalán elterülő kertészetbe, ahol saját maguknak termelték meg az élelmet! Este pedig amikor már minden csendes volt, az idősek a jobban sikerült szerepjátékokat eljátszották a kisebbeknek! Sok-sok drámát ismerünk ezekből az időkből! A leányokat pedig a kezdődő életükre készítették fel csupa gyakorlati dologgal, és önismeretet tanítottak a szerepjátékokkal, önbecsülés helyett!

Na de a történelmet félre téve, ma hogy is néz ki a differenciált oktatás?! Hazánkban főleg a Horthy időszak alatt volt elterjedve, ami 1 Nobel díjasunk (irodalmi díj) kivételével termelte ki az összeset! Hazánkba ezt az oktatási stílust a szegénység hozta magával! A falusi s tanyasi iskolákba gyakran csak egy humán és egy reál képzésű tanár jutott, jobb esetben, és 1 tanteremben kellett vinniük a 6 osztályt! A tanár bement az iskolába, és kis csoportokban leültek a különböző korú gyermekek, majd elővették a tankönyvet és fölváltva felolvasták a szöveget a gyermekzsivajban! Aláhúzták a lényeget, és megbeszélték egymással mit jegyzeteljenek ki a füzetbe, majd megoldották a mintafeladatok alapján a feladatokat! A tanár közben járkált a gyermekek közt, válaszolt a kérdéseikre, vagy a gyengébb képességűekkel külön foglalkozott, a feleltetés a helyükön zajlott, nyitott könyv mellett, hiszen nem az információ volt a lényeg, hanem a használatának a képessége! A gyermek gyakran azt sem tudta, hogy felel, vagy csak beszélget a tanárnővel, így a többiek is gyakran besegítettek neki! A gyermek így önállóan, egymással beszélgetve saját gondolataik útján tanulva fejlődtek, minden órán egymásra utalva! Az emberi intelligencia nagyjából állandó összességében a fajon belül, de gyermekkorban orientálódik! Mozgás koordinációs intelligenciára, érzelmi intelligenciára, emlékező tehetségre, logikára és alkotó készségre, vagy netán szenzoros érzékenységre! Így a csoportban minden gyermek egymást tudta segíteni, hol elfogadva azt, hol segítve a másikat! Enélkül az oktatási rendszer nélkül nincs demokrácia! Ez maga a társadalmi immunizáció alapja, ugyanis egyéniségek fejlődnek benne, akik az élet problémáival szembe tudnak szállni, akár az elnyomókkal is, és szociálisan érzékenyek, nem a maguk érdekét helyezik előtérbe, hanem azét a csoportét, amit éppen irányítanak!


Kolonizáció- Dobozvilág


Kolonizáció jelentése: gyarmatosulás, betelepülés. A pszichohistóriában a szónak tágabb értelmezése van, valamely érdek, vagy hasonlóság alapján kialakult csoportokat értjük rajta! Ez lehet anyagi érdek, vagy élethelyzetből fakadó, szegénység, vallási, vagy éppen joghátrányból fakadó! A jelenséget elsősorban az hozza létre, hogy mennyi szabadideje van az egyénnek, és az ösztönei mennyire vannak kielégítve! Ha pl. elég magas az életszínvonal, akkor a családokon belüli gyermeknevelés olyan sok időt vesz el az emberektől, hogy ezen kívül más tevékenységre alig marad idejük!

A kolóniákon belül egyfajta természetes versengés van, vagy éppen kiválasztódás, ezért rövid időn belül kialakul ki lesz a vezetőjük, vezető egyéniségeik! Ebből máris kiderül, hogy a kolóniák nem demokratikus rendszerűek, hanem többnyire elnyomóak! De mégis mi ennek az egyszerű axiómával körül írt fogalomnak az alapja, az ami létrehozza, az ami benne van szinte minden élőlény és holt anyag gondolkodásában?! Hiszen ez még az anyagi világunkra is jellemző! Nem elég magas a hőmérséklet, akkor kristályok és egynemű folyadékok alakulnak ki!

Az ezt körülíró erőnek adtam a dobozvilág nevet! Az ember a szenzoros érzékszervein keresztül tudja csak szemlélni, megtapasztalni a világot, onnan kihatni! Ezek az érzékszerveink, vagy azok a képességeink amiket ezek révén tudunk kifejleszteni! Sokan ennek működését az idegrendszerhez és az agy nevű szervünkhöz kötik, de ma még teljesen tisztázatlan ezek működése és szerepe! Ezért ha tudományosan akarunk gondolkodni, nem szabad végkövetkeztetéseket levonni, de ha mégis megtesszük, akkor az ellen téziseket is meg kell említenünk! A parapszichológiai kutatások teljesen más képet mutatnak, mint a neurológiai kutatások! Természetesen az előbbi tudományra sokan azt mondják, hogy ugyan, az csak fantazmagória világ! Éppen ez az, e-miatt az erős kritika miatt vált igazi tudományággá, és dolgozott ki tudományos kísérleti módszereket és a tudományos kísérleti statisztikákat!

A tudat érzetünk a testünkben mindig oda tevődik át, amelyik érzékszervünket a leginkább használjuk! Ha éppen a szemünket, akkor úgy érezzük, mintha mögötte a koponyánkban gondolkodnánk! De ha lecsukjuk a szemünket, és megpróbálunk valamit kitapintani a kezünkkel, vagy a lábunkkal, akkor a tudat érzetünk a kéz vagy a láb közelében helyezkedik el! Igen meglepő jelenség. Ha pl. egy ágyon fekszünk, csukott szemekkel, ernyedt izmokkal, akkor is tudjuk, hol helyezkednek el végtagjaink, habár az izmok kikapcsolásával nem lehet erről információnk! De ha pl. nyitott szemekkel a két kezünket összekulcsoljuk, úgy hogy közben keresztbe tesszük a csuklóknál és közben befordítjuk magunk felé, majd egy társunk rámutat érintés nélkül valamelyik ujjunkra, nem fogjuk tudni, hogy az melyik, és melyiket kell megmozdítani! Tehát a tudat érzet és a test érzet független az állandó, anyagi idegrendszerünktől!

Vagyis a testünk nem más, mint belső világunk határa, amit fizikai testünk behatárol, főleg az idegrendszerűnk elektromágneses tere, az aura! Ezen a határon kívülre csak a szenzoros érzékszerveinkkel tudunk hatni és tapasztalni! Be vagyunk zárva egy dobozba! Ilyenre formáltuk a világunkat is! Dobozokban lakunk, dobozkában járunk a munkahelyre, ami leggyakrabban egy nagyobb dobozban helyezkedik el, ahol dobozokat gyárunk taszigálunk festünk! Hazamegyünk a dobozkánkba, ahol dobozkában melegítjük meg a dobozból kicsomagolt ételt, majd leülünk egy dobozka elé nézni a belezárt pszeudo dobozvilágunkat!

A dobozra mint jelképre ráhúzható az összes pszichológiai rendszer amit használunk ma a pszichológiában! Rendet teszünk benne, be van horpadva, kifestjük díszítjük a belsejét, külsejét, becsukjuk, kinyitjuk az ablakot rajta, ide oda toszigáljuk, feltesszük a polcra, vagy éppen kidobjuk! Elmebeteg gondolat? Az... sosem mondtam, hogy én nem egy doboz lennék :D! De ez írja körül a legjobban a kolonizáció fogalmát, szemlélteti, honnan és miből ered! Az emberi mivoltunkból, a valós anyagi korlátainkból fakadó zárt világú gondolkodásunk következménye a kategorizálás. Az hogy miért is, nem tudom levezetni logikailag, ezért ha megkérdezik azt kell mondom, mert csak! Ez a feladat önökre vár! A kategóriák nyilván a képzeletünk szüleménye, ami alapján besoroljuk, dobozoljuk az ismereteinket az objektív és a hozzá tartozó szubjektív világunkról, csoportosítjuk hasonlóságok és különbözőségek alapján a világunkat, és magunkat is besoroljuk egy nagyobb dobozba, hiszen csak a belső ismereteinkhez tudjuk mérni a világunkat!

A szocializáció, ennek az ellentéte már sokkal inkább megfoghatatlan, a vágy, az erő, hogy ne legyünk dobozok!


Szocializáció, a Rendező Elv


Az élőlények, vagyis a szerves programozott kristályok megszületnek, növekednek, ha szerencsések szaporodnak majd hanyatlanak és megszűnnek. Közben energiát használnak fel, helyet foglalnak el a véges számú egyednek helyt adó territóriumban! Harcolnak egymással a territórium darabkáért, az energiáért, a programjuk továbbadásáért, vagy pusztán csak ezeknek a lehetőségének biztosításáért!

A Rendező Elv, érdekes dolog... A tudatosságot homályosítja el, az egyedek egymás ellen vívott harcában szabályozza a szükséges mértékre lecsökkentve a versengést! Ködöt emel a tudat elé, elhomályosítja azt, hogy a lényeget ne lássa! Minden egyes megszülető élet, egy másiktól veszi el a helyet! Minden egyes megszülető élet, más életekből táplálkozik! Mindnek van álma! Felnőni, társat találni, szaporodni! A halállal átadjuk a helyünk egy még meg nem született életnek! Életünk minden egyes pillanatában ölünk a más életekben levő energiáért, vagy minket esznek meg, a bennünk raktározott energiáért, vagy életterünkért! A Rendező elv, minden életet elpusztít azért, hogy egy másiknak adja át a helyét! Egy még meg nem születettnek!

A Rendező Elv uralja tudatunk! Elfedi az életünk lényegéből fakadó valóságot! A valóságot, mi a világ, mik vagyunk mi, milyen veszélyeknek vagyunk kitéve, vagy a sikertelenség lehetőségét! Ennek az elfedésnek a következménye a szocializáció! Ez a vakság, homály az, amivel értéket tudunk képzelni életünknek, magunkat jónak és értékesnek látva! Netán győztesnek! Ennek a homálynak a következménye, hogy van kedvünk élni! Tudunk szeretni! Magunkat hasznosnak és jónak látva, netán békét színlelni a környezetünkben levő társaink iránt, legyenek azok bármilyen élőlények! Törvényeket hozunk, amivel a pusztító képességünket csökkentjük, vagy a veszélyeztetett fajokat próbáljuk meg megmenteni magunktól, legyenek azok növények vagy állatok!

Jónak láttatja az Egyént, akiben ott van minden rossz az élethez amit az Egónak nevezünk, aki állandóan ügyel a harciasságra, a szuper egóval a felettes énnel, aki visszafogja a megfelelő mértékben a gonoszságunk, ezért léleknek is nevezzük, és az ID-vel aki a testünk belső harcait vívja nap mint nap és ösztönökkel, érzetekkel fejezi ki kívánságait! Már belül ügy vagyunk megalkotva, hogy közösen egy célért keljen, egymásban megbízva tevékenykednünk! Kifele is ezt az utat mutatjuk, ahogy hármasságunk dobozából kilépünk... egy társ kell a szaporodásunkhoz, akivel közös utódunk majd elveszi egy megszületettől a helyet... Bizony, az utódaink a helyeinket veszik el, de a remény az, hogy kristályprogramunk egy része, tovább él majd bennük... Szeretjük gyermekeinket, akiket védelmezünk, hogy ki tudjon majd fejlődni teljes gonoszságuk, amivel más életekből energiát nyernek életben maradásukhoz, és majd elvétetik más élőlényektől a territórium darabkájukat! A Rendező Elv, elfedi a valóságot, hogy szeretni tudjuk őket, magunkat, a hozzánk hasonlókat, akikkel gonoszságunk növelésének érdekében kolóniákat alkotunk... más nagyobb kristályok által alkotott csoportok ellen!

Sokan felismerték életük kényszerűségéből fakadó gonoszságukat! Ezért kitalálták nem esznek más állatokat! Csak növényeket esznek! De a lényegében miben különbözik ez a két dolog egymástól?! Talán a növény nem szeretne felnőni?! Magot hozni?! Látni azon magokat kikelni?! Talán a magvak nem szeretnének élni, az élet minden reményével?!

A Rendező Elv kényszerít minket gonoszságra! A gonoszságunknak csak a mértékét tudjuk befolyásolni! Ha a legkisebb mértéket választjuk, azt gondoljuk jók vagyunk... a Rendező Elv elfedi szemeink elől a valóságot! A Nap szépen süt, kellemes meleget árasztva, a szél simogatja a bőrünk, szemünk gyönyörködik a teremtésben! Mi döntöttünk a születésünkről?! Mi tehetünk arról, hogy ennünk kell?! Mi tehetünk arról, hogy hajt a vágy az utódok felnevelésére?!

A szocializáció nem más, mint felismerni, gonoszságunknak csak egy mértékig van értelme! Minden élet egymásra van utalva a Rendező Elv kényszerűségéből! A mikroorganizmusoknak az elbomló szerves kristályokra, az általuk lebontott anyagokra a növényeknek, a növényeknek szükségük van az állatokra a virágporok és magvak terjesztésére, az állatoknak a növényekre, a ragadozóknak szükségük van más állatok életére! A ragadozók is csak a legszükségesebben gonoszak! Megvédik a csordákat, csak a gyengét és beteget ölve meg, a csordát megmentve a járványtól, vagy a fizikai leépüléstől! Mi magunk pedig csak azokat az állatokat éltetjük, amik táplálékul szolgálnak nekünk, vagy növényeket vetjük el amik magvait elfogyaszthatjuk! Mi biztosítjuk az életet a táplálékunkul szolgáló növényeknek és állatoknak! De ha megszűnne a gonoszságunk, a táplálékaink kipusztulnának, mi emberi valónktól függ számos faj élete, végérvényesen!

A Rendező Elv gondoskodik arról, hogy ebben a világban amiben minden mindenből él, egymás helyén élnek, egymás idejét átadva, csak azok az életek maradjanak meg, amik hasznosak! Más életek számára hasznossággal is rendelkeznek! Csak azok a fajok maradtak fenn, akik csak annyira gonoszak, amennyire kell...


Agresszió


Talán a jelenséget leginkább a csirkekannibalizmussal lehet leírni! Ha egy baromfiállomány belterjes, zsúfolt helyen vannak, túl hideg vagy meleg van, hiányos a táplálékuk, kevés fényt kapnak, zaj van, kevés az itató, vagy nem tudnak eleget aludni, elkezdik egymást csipkedni és fölfalni...

Ugyan ez jellemző az emberi társadalmakra! A különbség csak annyi, hogy valamely jellemző alapján csoportok jönnek létre, kolonizálódás következik be! A kolonizáció jelenségét már leírtam, és utaltam rá, hogy ezek nem szociális közösségek, hanem az elnyomáson alapulnak... Így a csoport vezetése egy vagy kis létszámon oszlik meg és a felgyűlt agressziót ellenség kereséssel lehet levezetni, hogy a vezető „hatalma” megmaradjon...

Az emberi kolonizált csoportoknál ráadásul nem is elég az optimális életfeltételeket biztosítani, ugyanis az agresszió az ember létéből fakad! Ugyanis mindenevő, ami azt jelenti egyszerre növényevő és ragadozó! A ragadozó létformánk egyik sajátossága, hogy a „vad” elkapásához különösen nagy szellemi koncentráció, összpontosítás, és fizikai teljesítmény szükséges, így naponta pár alkalommal a szervezetünk képességeit javító dopping szabadul fel, az adrenalin löket! Emiatt szeretik a gyermekek az agresszív meséket, ahol kondicionálhatjuk, hogy a jó győz, a gonosz pedig elbukik! Ha a gyermek nem éli ki nappal az adrenalin löketét, mert megfosztjuk az agresszió kiélésének lehetőségétől, akkor álmában jelentkezik rémálomként... De ott az emberi értelemből fakadó dilemma, hogy az agressziónkat megtanulhatjuk kezelni, irányítani! Levezetjük sportban, versenyekben, testmozgásban! Párválasztást is nagyban befolyásolja, ki mennyire tudja irányítani az agresszióját! Az agresszió félelmet kelt a nőkben, és meddőséget okozhat! A kutya falkák vezérnősténye, pl. az agresszív hímeket széjjeltépeti... így szabályozva van egy társadalomban a szükséges agresszió mértéke!

A rendező elv, létünk gonoszságát eltakarja a szemünk elől, a hit fátylával! A bibliában valami ilyesmi van írva, Hit által igazul meg a gonosz! Valamint az „Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket.” A hit fedi el létünkből fakadó gonoszságot, amitől nem tájuk,nem tudatosul bennünk, hogy az étkezéskor más életeket pusztítunk el! Ugyan úgy eltakarja a szemünk elől azt is, amikor kolóniánk vagy akár egyéni érdekeinket érvényesítve, mások ellen bűnöket követünk el!

Mea culpa” Az én bűnöm... ha elveszítjük a hitünket, amivel elhisszük, hogy jó győzni egy focimeccsen, jó megenni a sertéssültet, vagy jó háborúzni máshogy élő emberek ellen, vagy jó gazdagnak lenni... vajon mi marad?! Hiszen a bűneinket mivel moshatnánk le?! A vadászkutya megfogott egy tyúkot a tyúkudvaron és örömmel vitte a gazdája elé, ajándéknak. A gazda megverte, nem értette miért, így arra gondolt kevesellte az ajándékot és fogott egy másikat is, a gazda pedig agyonverte a kutyát! Körülbelül ilyen az emberi bűnbánat is! Semmi sem a miénk a Földön! Egyik bűnünket egy másik elkövetésével nem lehet helyrehozni! Létünkből fakadó gonoszságunkat és bűneinket ugyan hogyan tudnánk jóvá tenni?! Lehetőségünk sincs rá! Jézus kifejezte az úrvacsorával, hogy mind ugyan abból a sárból növő gabonából növekedtünk, ugyan abból a növényi italból ittunk és emiatt gyakorlatilag testben lélekben egyek vagyunk... Jézus mást is mondott, hogy egy közületek ördög, és ő mégis tanított minket! Mi mind egyek vagyunk...Társadalmi Intellektus!


Jaj de szép cím, kínomban találtam csak ki, egy olyan dologra, amivel én is csak korlátozottan bírok! Ez hasonló az egyén intelligenciájához, arról is lehetne egy fejezetet írni az Illúzió c. könyvecskébe, vagyis ide, de lényegében fejezeteken át az egész könyv erről szól!

Az intellektus egy társadalom környezeti hatásokra bekövetkező szükségszerű alkalmazkodó képessége. Az ember azt gondolná, hogy jelentéktelen dolog, habár ezt a mondatot már más társadalmi jellemzővel összefüggésben is használtam! Olyat is írtam, hogy az intelligencia fajon belül nagyjából állandó de környezeti hatásokra orientálódhat! Az intellektus egy speciális orientációt takar, amivel ugyancsak foglalkoztam más fejezetekben, mert ezek a vektorok a társadalmi mátrixban (hú ez nagyon tudálékosan hangzik, elnézést a hétköznapok emberétől) egymásra is mutatnak egymással kölcsönhatásban állnak, egymásból következnek! De egyből leírnám a jelenséget, amit a belterjességgel lehet a leginkább szemléltetni!

A kétivarúságunkból következik, hogy a szerves kristály programunk tartalmaz biztonsági másolatot, ugyan azokra a kis kémiai folyamatokra, amivel felépíti önmagát, ezért a kromoszómák, kromoszóma párokat alkotnak! A genom időnként megsérülhet, vagy az eltérő környezeti hatásokra specializálódott embercsoportok más génrendszerrel rendelkezhetnek, ezért biztosítja a genom a párhuzamos programfutás lehetőségét! Csakhogy, a hibák egymás mellé kerülhetnek! Ebben az esetben alakul ki genetikai rendellenesség, amikor a 20-21 esszenciális aminosav és a több mint 200 más aminosav enzim és hasonlóak gyártása leáll... vagy felére csökken! Ez akkor fordul elő, ha közeli rokonok, akik nagyon hasonló genommal rendelkeznek, próbálnak meg utódokat létrehozni! Más szóval ez a vérfertőzés! Mivel a sejtek, nem csak legyártani tudják, hanem táplálékként fel is tudják venni a hiányzó fehérjéket, így táplálkozással csökkenthető az egész szervezetben jelenlevő sejt szintű éhség! Ez okozza az egyik agresszió típusát, a vérengzést pl. a csirkekannibalizmust!

A szerelem, akkor jelentkezik, ha a kibocsátott feromonok egy vírusfertőzéses tünetet okoznak a másik nem szervezetében, mert annak a genetikai programja jól le tudja azt gyártani... ezzel van biológiailag kódolva a genom sérüléseinek kizárása!

Csakhogy, ezt a kizárást társadalmi szokások gátolhatják! Vagyis a nők, nem választhatnak szabadon párt az efféle gátló társadalmi szokások alapján! Minden olyan jelenség ide sorolandó, amelyik az alfahím és nőstény egymásra való találását gátolják! Társadalmi helyez, hit és hasonló tilalmak és stb... A helyzetet súlyosbítja, hogy azokban akikben a szerelemérzete erős, és nem tud beteljesülni, gyakran öngyilkosok lesznek! Shakespeare nagyon jól leírta ezt a társadalmi folyamatot a Rómeó és Júlia c. drámájában!

A jellemző ettől még nem érdemelt volna egy külön szakszót, és egy külön fejezetet! Amitől érdemel az az, hogy a társadalmi intellektust meghatározza az intelligencia egyik orientációja! Az érzelmi intelligencia! Ugyanis ez az egyik mozzanat, ami magasabb rendű intelligenciát biztosít az embernek! A hatása az, hogy másokat is meg tudunk kedvelni, szeretni, és emiatt óvjuk és foglalkozunk velük! Vagyis rajongunk egy szakterület felé, azt több szemszögből tanulmányozhatjuk! Vagyis, ha a nők nem választhatnak szabadon párt, nincs meg a társadalmilag biztosított befolyás nélküli párválasztási lehetőségük, legalább a társadalom 25%-ban, akkor annak a kolonizált csoportnak, az intelligenciája csökken, mert kiszelektálódnak az okosabb emberek! Genetikailag leromlik annak a társadalomnak a génállománya! Emiatt agresszívak lesznek, túlszaporodnak, az átlag életszínvonal romlik, stb! Amit most nagyon jól megfigyelhetünk a muszlim és néger bevándorlók kapcsán! Persze ha az adott csoport felveszi a szabad párválasztás lehetőségét, akkor helyreállhat az intellektuális képességük!


Az intelligencia orientációjából, illetve kiszelektálódhat a szociálisan fejlettebb viselkedést mutató egyedek, egy bizonyos társadalmi hatás jelentkezhet, aminek az ősi társadalom tudósok a Sátán zsinagógája nevet adták! „ Jel 13.18 Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” Úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy a 999 az elérhető emberi intellektust jelenti, a legistenibb szám, aminek a feje tele van. A szociálisan fejlett ember gondolkodásából adódóan, szélesebb látókörű, ugyanis rendelkezik az empátia képességével, és magát más helyébe tudja képzelni, a történéseket más szemszögből is meg tudja vizsgálni! Míg a 666 önző, a feje üres, mindent a maga szemszögéből lát csak, másoktól elhatárolódik! Gondolom az Újtestamentum és az Ótestamentum felosztása is ezen alapul! Az ótestamentum, a bűnöknek könyve tele van vérfertőzéssel, paráználkodásokkal, csalásokkal, lopásokkal, kegyetlenkedésekkel, gyilkosságokkal, uszításokkal, felsőbbrendűségi tudat terjesztéssel vagy akár népirtásokkal! A szociálisan fejletlenebb ember mégis mosolyogva olvassa, mert a kegyetlenkedők helyébe képzeli saját magát, míg a szociálisan fejlettebb az áldozatok helyébe és elborzad attól ami ott van leírva és inkább az Újtestamentum felé fordul!

A pszichohistória szemszögéből is nagyjából használható a biblikus szám, mert tényleg a populációra jellemző maximális érzelmi intellektus kétharmad részénél jelentkezik a gondolkodásban az a torzulás, ami ördögivé tesz egy társadalmat... és Élet Isten szabályaitól, a jogtól elfordul a bosszú népe, a Halál Isten szabályai felé...


A Tiltott Város


Sambira, Narnia, Elisium, Valhala, Mennyország, Paradicsom, Nirvana és sok számos néven emlegetett hely, ahova halála után kerül a lélek! A Pszichohistória szemszögéből miért fontos ez? Nos, számos társadalmi folyamat utal a létezésére, egy felsőbb törvénykező hatalomra, ami beleszól az alfahím és nőstény versengésétől kezdve a társadalmi csoportok versengésének ellensúlyozására...

De kezdjük az alapoknál! A földi élet az egysejtűeken alapszik! Az emberi test tömegarányosan kb 5-10% nem emberi sejtet tartalmaz, ami sejtarányosan akár a 98%-ot is elérheti! Genetikailag ez azt jelenti, hogy 23 ezer emberi génre kb 3 milliárd nem emberi gén jut! Az emberi genom valószínű 80%-ban olyan géneket tartalmaz, ami az emberi testben jelen levő egysejtű életeket haeckeli meg, és teszi irányíthatóvá szabályozhatóvá, felhasználhatóvá... A maradék kb 20%nyi genom pedig a sejtszintű bioszintézisek programját tartalmazhatja... milyen anyagokból hogyan tudja magát egy emberi sejt többszörözni, illetve specializálódás után feladatait ellátni...

A kérdés az, hogyan tud egy sejt olyan információt közre bocsátani, hogy abból egy ember bonyolultságú élőlény kifejlődjön?! Szerintem sehogy... ugyanis az élő szervezetben nem lehet helyhez kötni egy fraktál szerűen osztódó sejtkomplexumot... vagyis a sejtek ide oda tudnak vándorolni, így folyamatosan torzul a fraktál mátrixa! Habár minden utód hasonlít valamennyire a szüleire... mégis megkérdőjelezhető az a folyamat, ami alapján kialakulhat egy ember, a bonyolult érhálózat, a csontok és ízületek a szervek az emésztőrendszer és az idegrendszer...

Ha megkérdőjeleztük a genom mindenhatóságát, akkor kell egy antitézis ami ezt helyettesíti... egy külső hatás, ami ezt a mindenhatóságot helyettesíti! A növényi és állati testet egy gyenge elektromágneses tér veszi körbe, ami vibrál! Ha egy növénynek egy levelét eltávolítjuk, gyakran ez az erőtér még napokig ott formálja a levelet a semmiben! A sejtek ezt az erőteret apró kis villanásokkal hozzák létre! Amit valószínű az élet értelmének az eleme, a 42 -es elemből származhat! Galaxis útikalauz stopposoknak... „a kérdések kérdésére a válasz, a 42! És ezt kétszer is ellenőriztem!” A bolygónkat egy Észak-Dél pólus nevű elektromágneses tér veszi körbe, ami rezeg! Átlag rezgése 7.5-8 Hz közt van... ami roppant érdekes, ugyanis az 528 Hz a szeretet hullámának a köbgyöke! Az érzékeny idegrendszerünk ezen a hullámhosszon működik kb 3 éves korunkig, amíg a testünk végeredményben föl nem veszi alakját és meg nem jelenik, az erről a hullámhosszról leváló tudat!

A dolog érdekessége, ha felnőtt korban a test számára megtagadják ezt a hullámhosszt, pl alvásmegvonással, akkor a test felmondja a szolgálatot! Legalábbis orosz embertelen kutatások alapján! A test elkezd kiszáradni, nem tartja meg a vizet, ennek megfelelően az arcról leaszik a hús, láthatóvá válnak a fogak, a szemhéjakat nem lehet becsukni egy idő után! Hallucinációk, víziók lépnek fel, az emlékezet eltűnik és halál beállta előtt a haldokló kísérteties vihogásba tör ki...

Nemrégiben amerikai kutatók elkezdték a Föld erőtereinek feltérképezését és találtak két energia csatornát az Egyenlítő két oldalán, jóval a felhők fölött, ami folyton mozgó sokszögalakokat vett fel! A sokszögek csúcspontjaiban ciklonok, viharok törnek ki, sűrű villámlással! Óriási mennyiségű energia áramlás megy végbe benne...

Az ember gyakorlatilag egy szerves kristályforma, ami egy kb 50-es számrendszerben dolgozó kvantum számítógép, ha a látást a legfőbb érzékszervünket figyelembe vesszük, akkor egy foton-kvantum számítógép! Csakhogy a rajta futó szoftver adatmennyisége folyamatosan szivárog! Elvégre minél több alkatrész van egy gépben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy pár alkatrész meghibásodik, illetve hogy hazárd jelenségek lépnek fel! Ráadásul senki sem tudja, hogyan raktározódik benne az emlék! Előfordulhat, hogy az élőlények testi felépítését és tudatának programját ezek az energia mezők raktározzák?! Esetleg a halál pillanatában van teljes mentés és a lényünk megmarad?!

Kisgyermek koromban, újraélesztettek egy baleset következményeként! Olyan hallucinációim maradtak meg róla, hogy egy nagy mezőre kerültem, ahol egy kislány oda jött hozzám és megölelt és azt ellenőrizte, hogy menyire tudja a lényemet elönteni a szeretet! Majd egy szép völgybe engedtek ahol virágos kertek voltak kis kerítésekkel és ódon házakkal! Az egyikbe besétáltam és egy lélek akihez vonzódtam leszidott, hogy nagyon sokat várt rám, és vissza kell mennem, mert még dolgom van! Arra ébredtem, hogy otthon fekszem egy rácsos gyermekágyban karácsony van, nagymamám egy narancsot nyújt felém, és a Télapó a csilingelős rénszarvasos szánjával éppen távolodik az ablakunktól... több hosszú idő álomtalan álom után én voltam a karácsonyi ajándék... Szóval a Tiltott Városba lehet nem mindenki léphet be, csak aki még szeretni tud?!

Vajon a mai világot a Tiltott Város hozta-e létre, vagy a piramisok azért lettek építve, hogy az emberiség és a földi élet programját egy hatalmas programozó szerkezettel beleírják az energia csatornákba?!

Ez az elmélet egyben kizár dolgokat! Például, hogy csak úgy elhagyjuk a Föld bolygó mágneses terét! A Mars misszió alkalmával ki fog derülni, ha elhagyják az űrhajósok a Föld mágneses terét, nem-e lép fel a halálos alváshiány szindróma!

A másik dolog az, hogy akkor más bolygókról idegen lények nem jöhetnek csak úgy ide, és mi sem mehetünk addig más bolygókra, amíg meg nem tanuljuk lelkünk, testünk és emlékeink programját letölteni a Tiltott Városból és azzal rendszeresen karbantartani a testünket és lelkünket?

Vajon a Tiltott Város más bolygókkal tud lelkeket cserélni?! Lélekben tudunk utazni bolygóról bolygóra?!


A gonoszság, Banduz


„Anta Dunguz, Szúr raga Dunguz, Szúr raga digi daga, ala bala Banduz!”


Ősi gyermek mondókánt, sumer időkből! Régen a gyermeknevelő kolostorokban volt egy eszköz, a bambusz nád, amivel az elbambuló gyermekeket fegyelmezték... A régi világ veszélyes volt, minden percben figyelni kellett, mert a vadonban bármikor az emberre támadhatott egy vadállat...

Banduz a főgonosz... A mai tudományos világ, nem tudott még rájönni, az emlékek hogyan raktározódnak, és mi alapján emlékszünk a velünk megélt eseményekre! Ezért én is csak elméleteket tudok ide leírni... Abban megállapodhatunk, hogy hogyan nem emlékszünk... nem raktározódhatnak emlékek a genomunkban, mert túl lassú folyamat lenne és túl bonyolult a titkosítása a genomnak... nem raktározódhat sejtszinten, mert túl nagy adatmennyiségről van szó! Ráadásul a parapszichológia olyanokról is beszámol, hogy testen kívüli élmények, a jövő érzése, telepátia, vagy éppen hipnózis alatt múlt életekből is emlékezhetünk... Tehát az emlékeink, a jelenünkön és testünkön kívülről származhatnak... Akkor vegyük számba a tényszerűségeket! Önmagát az időt! A fizikusok rájöttek, hogy bizonyos mozgási irányok és sebességek különbözősége hatást gyakorol a szemlélő és szemlélt által megélt idő sebességére... Ha az időben megtörténő eseményeket képkockákra rögzítjük, és párhuzamosan zajló eseményeket is jó távol egymástól, pl a galaxisunk két átellenes végén... a legkisebb mozgási vektor változása súlyos eltérést jelent a párhuzamos események egymáshoz viszonyított történési sorrendjében! Ha a megfelelő képkockákat összekötjük egy egyenessel... és mi vagyunk a szemlélők, ha a legkisebb mértékben is megváltoztatjuk a mozgásunkat, akkor az egyenes a galaxis egyik végében a múlt eseményeire fog mutatni, a másik végében a jövőbeliekre! Tehát a múlt jelen és jövő egyszerre létezik!

Nemrégiben a Dimenziók c. fejezetemben leírtakat bizonyították a Lorenz erőt felhasználva atomfizikusok, hogy ténylegesen több dimenzió létezik a világunkban! Az ikerkvantum rés effektus kísérletekkel pedig azt, hogy a kvantumok véletlenszerű viselkedése megváltozik pusztán csak a figyelmünk ráirányítása révén!

Az agyunk és idegrendszerünk rezgő, vibráló elektromágneses tereket hoz létre, mindig éppen annak megfelelőt, amire használni akarjuk az agyunkat! Ami igazából egy kvantum állapot változás! Mára bizonyított, hogy a kvantumvilág szintjén, lehetséges az időutazás! Ezekből a dolgokból arra lehet következtetni, hogy amikor emlékszünk és emlékeinket kombinálva gondolkodunk, a múltban éppen zajló eseményeket újra éli az agyunk... kvantum szinten időutazást hajt végre! Az élőlények tudata nem lehet más, mint egy multidimenzioális világban működő időutazó jelenség... tehát a tudatunk testet ölthet bárhol az univerzumban és bármelyik idejében, ami mérhetetlen tudást jelenthet!

De valamiért, mégis inkább a felejtést és tudatlanságot választja minden élő! Tehát a kulcs nem lehet más, mint a felejtés... Az idő múlásával az emlékeink megszépülnek... a rosszat elfelejtjük, amikor veszteség ér minket, gyász... és újra elkezdünk magunknak hazudni a világról, a rendező elv segítségével... hogy a létünk szép és jó...

Amikor valaki elbambul, baleset érheti... Amikor valaki gonoszságot követ el, igazságtalanságot, az arcára vicsorgás szerű torz vigyor ül ki... a gonoszságára később alig emlékszik... a szemei eszelősen villognak... szoktuk mondani... megszállta az ördög...

Ha valamit sokszor elismétlünk, jobban emlékszünk rá, megtanuljuk, mint egy verset... ha valaki nem tud felejteni... akkor abban felerősödnek az érzelmek... fóbiák és mániák alakulnak ki, kényszer gondolatok... rítusok... a szokásai és érzései átveszik fölötte az uralmat, a rabjává válik!

Valami ilyesmi lehet a gonosz is... valami a múltból táplálkozó szörnyeteg, ami az élők fölött hatalomra tör... az élet pedig csak a felejtéssel, a tudatlansággal és a halállal, a megbocsájtással tud ellene védekezni... Időről időre meg kell halnunk, hogy élhessünk...

Halálisten papjai pedig előszeretettel használták a hipnózis alatti szörnyűségek felelevenítését.... emlékek ismételgetését... hogy Banduzt a jelenünkbe csalogassák?!

Technikai világunk fejlõdése!

Marx, Engels, Lenin! Nagy nevek, a tõkérõl, a szocializált világról, errõl arról! Leírták mi a tõke, a kommunizmus, a piacgazdaság, a demokrácia, és a kapitalizmus! De nem tudtak eltávolodni a csereeszköz, a pénz bûvöletétõl! Nem mûködött a rendszerük és, ha mégis, a mai napig csak megalkuvásokkal! Hiába, az embernek motiváció kell, az életnek verseny! De nem tették fel a kérdést: Miért kell a verseny? Hogy élhessünk a territóriumonkon, és szaporodhassunk! Az egész hajcihõnk a világban a munkával a gazdagsággal nem másért megy, mint a szaporodásért, vagyis ennek a legmegfelelõbb körülményeinek megteremtéséért! Ehhez a fizikai világunkat átalakítjuk, mert elfelejtetünk alkalmazkodni, vagy már nincs hozzá kedvünk… És az átalakítás technológiáját fejlesztjük, szüntelen tökéletesítjük! Minél kevesebb munkával, minél jobb életkörülményeket próbálunk teremteni! Próbálgatjuk a társadalmunk irányításának rendszereit, de állandóan defektesek lesznek, úgy teszünk, mintha irányíthatnánk sorsunkat! És megfeledkeztünk a való világunk fizikai törvényszerûségeirõl! Arról, hogy ezeket egyre jobban megismerjük, és egyre jobban feltudjuk használni! Mi a következmény? Egyre gyorsabb termelés, csakhogy túltermelést okozunk szüntelen, és ezért sok ember kiesik az elosztási rendszerbõl, éheznek elégedetlenkednek, és jönnek a háborúk… Néha csak túlszaporodunk a technikai fejletségünkhöz képest, és emiatt forrongunk! De megtanultuk tapasztalatainkat ezen dolgok ellenére utódainknak átadni! A munkaórák rövidülnek, a rendszerek jönnek mennek, a termelés automatizációja egyre jobban elõbbre halad! Amikor teljesen automatizáltuk szükségleteink elõállítását, minden ember kiesik a termelõrendszerbõl, nem lesz bér, de megtermelt javak lesznek! Nem marad más választás, semmint mindent szétosztani! Nem lesz kinek és miért a csereeszközt felhalmozni, megszûnik a verseny, mert telítjük a territóriumokat, megtanuljuk képességeinkhez mérten maximálisan kihasználni! Beállítunk egy egyensúlyi helyzetet! Elkerülhetetlenül! Vagy elbukunk, vagy beköszönt a gépeknek köszönhetõ kommunizmus, ahol nincs értelme a csereeszköznek, az árufelhalmozásnak, a túltermelésnek, és a hatalomnak…
Utópia? Egy cél nélküli élet? Fejlõdés szüksége nélküli élet? Nem lesznek kihívások? Próbatételek? Elvégre ha a hideg és meleg vizet összekeverjük, langyosat kapunk… De az életünkben nincs langyos, mindig változik… Talán a kommunizmus sosem lesz elérhetõ? Miért nem? Mi fogja megállítani ebben a zárt rendszerben, aminek Föld bolygó nevet adtuk, a technikai világunk fejlõdését?

Technológiai fejlettség
A napi munkaidõkeret

Kolóniánk technológiai fejlettségének a legkézzelfoghatóbb mutatója, az, hogy naponta mennyit kell dolgoznunk, a megélhetésért és a házimunkát elvégzendõen! Ez a mutató egy viszonyszám, és annál jobb értéket képvisel, minél kevesebb a számszerû értéke! Minél kevesebbet kell dolgoznunk, annál nagyobb színvonalat képviselünk a technológiánk a kolóniánkban!
Mik csökkentik a munkaidõnket? Ha jó minõségû használati eszközöket gyártunk, amit sokáig tudunk használni! Ez azért is jó, mert így lassabban nõnek a szemétkupacaink! Ráadásul, a hulladék újrahasznosítás, jelentõsen megnövelheti a territóriumunkban fellelhetõ nyersanyag és energiaforrások egy fõre jutó mértékét, vagyis a jólétünket! Egy fõre számítva minél többet termelünk! Ez közvetlenül csökkenti a munkaidõnket! Leginkább a gyártási folyamatok automatizálásával érhetõ el! A köz és magántulajdonokra fordított figyelem a használatuk során, vagyis a technológiai elõírások betartása, az eszközök karbantartása, hogy azok minél tovább mûködjenek! Olyan eszközöket használjunk, amit több ember is igénybe tud venni, mint például a tömegközlekedési eszközök! A legfontosabb pedig, hogy csak azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk van!
Ezek a dolgok nem bonyolultak! De hát munkanélküliséget generálnak, és a fogyasztótársadalom a lényeg! Ez nem igaz! Nem munkanélküliséget generálnak, hanem a munkaidõnket rövidítik le! A munkanélküliségrõl, a kolóniánk vezetõsége tehet, akik vagy értelmi fogyatékosok, vagy spontán csak fasiszták! De hát, ha keveset dolgozunk, kevesebb bért kapunk, kevesebbet tudunk vásárolni, rosszabbul fogunk élni! Ez sem igaz! A bér nem a munkánk mennyiségével egyenlõ, hanem az egy fõre jutó csereeszköz mennyiségével! A csereeszközünk értékét, pedig a szétosztásra kerülõ megtermelt javak mennyisége szabályozza! De ha kevesebbet dolgozunk a munkahelyeinken, nem fogunk termelni, és a munkahelyünk tulajdonosa tönkremegy! Nem a kisembereknek kell, szabályozniuk a gazdaságot, hanem a vezetõknek! A munkanélküliség mutatja meg, a kolónián belül, hogy mennyire végzik jól a dolgukat! A munkahelyen való lustálkodás, még nem fogja a jólétünket növelni!
Ezeket a téziseket, igazából minden ember ismeri, az "ipari forradalom" óta a géprombolások óta a tudósaink tisztában vannak ezekkel a gazdasági törvényekkel! Mégis miért van nyomor a Földön? Mert vannak fasiszták, rossz emberek, akik a pénz bálványát és a halálistent imádják! Nincsenek sokan, de mégis elegen ahhoz, hogy az oktatást, és a tömegtájékoztató rendszereket uralják, és a tömegek félrevezetése egy eszköz a kezükben, hogy bûnözõképességüket, vagyis amit õk csak hatalomnak neveznek, tovább növeljék! Az emberek, pedig félnek, féltik családjukat, saját életüket és megélhetésüket! Egy két gondolkodót, akik nem biztosak a dolgukban, csak megpróbálnak lefizetni! A legtöbb gondolkodót, pedig terroristának titulálnak, vagy mondva csinált indokokkal zárnak börtönökbe! De végül is miért teszik? Még egy fürdõszobáért, amibe úgysem mennének be? Vagy még egy rabszolga, aki bekösse a cipõfûzõjüket, mert magatehetetlen nyomorékok? Vagy a bankszámlájukon legyen még egy nulla? Nem errõl van szó! Ezek csak tünetek! Többségüket félrevezette halálisten vallásuk, hogy õk a kiválasztottak, akik a Sátán istent imádják, és az majd segít nekik, hogy nyomorba döntsék a világot, és minden szabadságra vágyó elégedetlen emberre rabszolgák kényszerét húzzák, vagy netán átsegítsék õket a túlvilágra, hatalmukat fitogtatva maguk elõtt! Van, aki vallási tanítás nélkül lett ilyen! Ezek csak önzõ emberek, akiknek nem teljesedett be a szerelmük, mert érzelmeik elkorcsosultak, vagy a szülõi bûnözési hajlam, vagyis hatalmaskodás állt döntéseik fölött! Végül vannak azok, akik csak beleszülettek a maffiába!
Vajon mit lehetne tenni azért, hogy érdekeink megfelelõen legyenek képviselve?

Generáció (Mint,  pszichohistória alapjai)

 

            Kicsit más jelentést kap, a pszichohistóriában szó, mint a szociológiában! Mivel nem volt kedvem új szót kreálni, így ennek a szónak a jelentését kibővítem! Az axióma a következő: A generáció nem más, mint időegység alatti  reprodukció, (újrateremtés + teremtés, alkotás, fejlődés) és ennek az öregedése, hanyatlása, elkopása, és elhasználása, idegen szóval az amortizációja!

            Ezért a generáció időciklusának hossza, intervalluma nagyban függ, az erkölcstől. Az erkölcs jelentkezhet úgy, hogy felelőséget érzünk javaink állapotának megóvásában, helyes és rendeltetésszerű használatában. A rendőrség a tűzoltóság, és még sok egyéb állami szerv is az amortizációt csökkenti, mert a bűnözőket gátolják a lopásban, vagy sikkasztásban, a közpénzszivattyúzásban. A generáció intervalluma legyen az, ami emberek élethossza, vagy a megtermelt javak használhatóságának időhossza is! A generáció az energiafelhasználásra is kihat, ami a nagybetűs gazdaságban is jelentős hatással bír! Minél hatékonyabb a generációs jellemző, annál optimálisabban vannak kihasználva a kolónia természeti és fejletségének (vagyis az egy főre jutó munkaidőnek) az adottsága!

            Az államháztartás egyik hatékonyságát is a generáció adja, bármilyen furcsa dolog is ez. Ugyanis, a gazdaság kiszolgálója elvesz a reprodukcióból, méghozzá annyit, amennyit végső soron energia formájában kinyert a gazdaság a lehetőségeit behatárolható természeti energia és nyersanyagforrásokból! Több adó nem folyhat be, mint a generáció önmaga! Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas kétkörös fűtőrendszert, amiből minden radiátornál csöpög egy kicsit a víz! A kazán a természeti erőforrás,  az első kör a reprodukciót végrehajtó gazdaság, a második pedig ennek az adója, a kiszolgáló államháztartás! A keringető szivattyú keringeti a vizet, ami szép lassan fogy az első vízkör amortizációja és a második vízkör az államháztartás felélése és ugyancsak az amortizációja miatt! Igazából a generációs időciklust az államháztartás hatékonysága növelheti, vagy csökkentheti! Bármennyi melegvizet vegyen is ki, vagyis adót az államháztartás az első körből, nem tud többet kivenni, mint amennyi energiát a kazán befektet! Egy egyensúlyi állapot be fog állni! A dolog a való életben nem jelentkezik másképpen, mint hogy hány kézen megy keresztül a pénz, bankár és kereskedő nyelvel élve, mennyire van az jól megforgatva! Minél kevesebb az adó, annál több kézen forog meg a csereeszköz, a pénz, így annál több munkás kap az energiából, és veszi ki a részét a reprodukcióból! Ezért, ha az állam növeli az adókat, munkanélküliséget generál vele! Az optimális adót nem más adja, mint a legoptimálisabb generáció! Így minél hosszabb a generáció, annál kevesebb a kiszolgáló rendszer adója, ennek és a gazdaságnak az amortizációja!

Ha a bevételeket akarja az államháztartás növelni, akkor nem az adókat kell elsősorban növelni, mert ezzel lecsökkenti a generációs jellemzőt, hanem, a bevitt energia, és nyersanyag, forrásokat, hatékonyabbá kell tennie a termelést (automatizáció), és csökkentenie az egy főre jutó munkaidőt! Vagyis a bevételek növekedését nem más adja, mint a fejlődés és amit előrevetít, az adócsökkentés! Hát igen! A makro és mikro gazdaság pont ellentétesen működik! Ha bevételt akarsz növelni, csökkenteni kell az adót! Persze, aminek az optimális mértékét a generációs jellemző fejletsége határoz meg! Mert, ha a generációs cikluson túlmutat a felélés, az elhasználódás, akkor feleslegként fog az megjelenni ( ez is túltermelés)!

            U.i. :Az egyenlet folyamatábráját nincs kedvem leírni, mert a politikusok, úgysem értenek a matekhoz. Hiszen ha értenének, nem politikusok lennének, hanem matematikusok. Megint csak mi világlik ki a sorok közül? Nem szabad makrogazdaság irányítórendszerébe bevonni bankárt, kereskedőt, és termelő egységgel rendelkező egyént, mert annak a fasiszta tudata, pont ellenkező érdeke miatt, képtelen alkalmazkodni a makrogazdaság érdekeihez!

 

            Magyar országon, természeti erőforrásként jelent meg a hitel, de ez nem a reprodukcióba lett befektetve, hanem az államháztartásba! Ez olyan energiafajta, amit a kolónia energia, vagy nyersanyag forrás nélkül, és a reprodukciót végrehajtó gazdaság megkerülésével nyert, egy tőle független államháztartástól! Természetesen az amortizáció, az elhasználódás és felélés, a visszafizetendő hitel és kamatjának természete miatt, egy öngerjesztő folyamatot hozott létre, aminek a hatása mintegy gazdasági csődként jelentkezik egy államháztartásban!

 

            Magyarországon, a generáció javítása érdekében mit lehetne tenni? A folyamat elejét célszerű megreformálni! Paksi atomerőmű nagymennyiségű energiát termel, amit külföldi nyersanyagforrásból fedez! Történetesen Angliából és az USA–ból  fedezi az urániumdioxid szükségletét! Ezek az országok örülnek annak, hogy ez az atomerőmű elavult, mert az urániumdioxid az aranynál is drágább, és csak a 4.8%-át hasznosítja, szemben egy nehézvizes erőművel (adat nem áll rendelkezésemre), ami a stabil uránból is hasadóanyagot, üzemanyagot termel! Jelenleg hazánk gazdasági válságáért ez a két ország a felelős, és az érdekszervezetük… Gazdaságos szélturbinákat nem tudunk építeni, mert le van korlátozva az épületeink magassága 70 méterre! A földgáz és kőolaj tartalékaink kimerültek, igaz mind a kettőt tudnánk pótolni, de az orosz érdekek ezt nem engedik meg. A földgáz előállította fűtési energiát, Gróf Pávay Vajna Ferenc találmányával lehetne pótolni településeinken! Lefúrt kilométerekre két acélcsövet, míg szilárd kőzetet nem ért, a két cső alatt katlant robbantott, kimosatta a törmeléket, és a föld hőenergiáját kinyerte onnan melegvíz vagy gőz formájában! Sajnos ezen energia felhasználási forma, mivel ingyenes monopolszolgáltatóink érdekeibe ütközik, ugyanis az előírt fix haszon, hogy több legyen számukra, rákényszeríti őket a drágább megoldások felhasználásra! Ezért, ami Szolnokon a Széchenyi lakótelep fűtésébe besegített hő-kút, szét lett barmolva, ingyen energia, nem hozott fix hasznot, a hő-központ vállalkozójának!Gazdasági alapok (közgazdaságtan alapok)


Gazdaság: Egy adott csoport termelõ, és áruelosztási rendszere, ami a csereeszköz segítségével szétosztja az emberi és termelési szükségleti igények szerint a megtermelt javakat.
Áruelosztási rendszer: Egy adott csoport csereeszköz-forgalmi, és megtermelt javak elosztási rendszere, vagyis a piac.
Csereeszköz: Az õskor óta bevezetett, csak az emberi tudat számára értékkel bíró kitalált dolog, ezért értéke változó és fiktív. Itthon használt neve a pénz, ami lehet deviza vagy valuta. A kétfajta csereeszköz váltásánál veszteség, vagy nyereség keletkezhet, az egymásoz viszonyított fiktív érték alapján! A pénz értékét a mögötte húzódó termelõerõ, felhalmozott árukészlet és szétosztási rendszer hatékonysága biztosítja.
Állandó szükségletek: ami nélkül nem jöhet létre a folyamat, mind az emberi létfenntartás, mind a szükségletek termeléséhez nélkülözhetetlen dolgok.
Változó szükségletek: ami nélkül a termelés és az emberi létfenntartás is megoldható
Emberi szükségletek: állandó szükségletek: -táplálkozási szükséglet és a többi életfenntartási szükséglet
Emberi szükségletek: változó szükségletek: -ruházkodás, szórakozás, luxus szükséglet, utazási szükséglet, energiaszükséglet és stb.
Termelési szükségletek: állandó szükségletek: -nyersanyag, energia.
Termelési szükségletek: változó szükségletek: információ, csereeszköz, munka, szétosztói és stb. szükségletek!
Megtermelt javak: azon javak összessége, amit egy adott csoport tagjai a munkájuk által bejuttatnak az elosztási rendszerbe, és kielégítõdnek a szétosztásával a szükségleteik.
Csereeszköz szétosztási rendszerek: államháztartás, bankrendszerek, "feketepiac".
Áruszétosztási rendszerek: piac, árutõzsde és stb.
Technológiai fejlettség, avagy a szükségletek kielégítésére fordított idõ, ami azonos a munkaidõvel.
Munka: egy adott csoport tevékenysége a megtermelt javak elõállítására. A munkát a technológiai fejletség összefüggésével bérezik.
Bér: egy adott csoport tagjai közt szétosztott csereeszköz, amit késõbb a szükségleteik kielégítésére fordíthatnak.
Termelõi hatékonyság: egy adott csoport rugalmassága és technológiai és szétosztó rendszerek fejletségének mutatója.
Államháztartás: Egy adott csoport szolgáltatói, szervezõi és szabályozói feladatainak ellátó eszköze.
Államháztartás szabályozó eszközei: Csereeszköz áramlásának szabályozása a termelési, szolgáltatói területek közt, és társadalmi rétegek közt. Valamint a technológiai fejletség, vagyis a szükségletek kielégítésére fordított idõ (éves munkaidõ keret) meghatározása!
Bankrendszerek: a csereszköz pufferelésére és szétosztására használt szolgáltatói intézmények.
Cserekereskedelem: a szükségletek elõállításhoz szükséges nyersanyagok, erõforrások, energiaforrások szétosztása, a csereeszköz nélkülözésével.


Közgazdaság alaptörvényei


Túltermelés: a túltermelés akkor jön létre, ha a szükségletek kielégítésére fordított idõ, és a technológia fejlettség nincs összhangban, ez azt jelenti, pl.: 1640-ben még napi 16 óra volt a munkaidõ és 10 éves gyerekeknek is kellett dolgozniuk, ma pedig ezt a szükségletet pl. az EU-ban évi 42 szabadságnap és heti 40 óra mellett tudják biztosítani. A túltermelés akkor jelentkezik, ha a termelési gyorsaság, a termelõ emberek napi munkaidejével nincs összhangban, és már rövidebb idõ alatt tudják biztosítani a szükségleteket. A túltermelés általában globális jelenség, pl. 1929-31. A jelenség öngerjesztõ folyamat, ugyanis a munkafelesleg munkanélküliség növekedésével jár. A munkanélküliek többnyire kiesnek az elosztási rendszerbõl, és mivel nem kapnak bért. Tovább növelik a túltermelést, mert vagy a segélyezésükre kell több adót kivenni a termelõ folyamatból, és akkor az adott csoport összességében romlik a vásárlóerõ, vagy pedig egyszerûen a kiesésük a szétosztási rendszerbõl csökkenti a termelõerõt, mert bér hiányában nem is tudnak vásárolni, így nekik már nem kell áru, amit megkellene termelni, így további munkanélküliek keletkeznek.
Munkanélküliség: a túltermelés visszaható jelensége, amikor a szükségletek kielégítésére már nem kell több termelési erõ, a munkanélküli emberek nem tudnak a szétosztási rendszerekbe beilleszkedni, így tovább csökken a gazdasági hatékonyság, mert bér hiányában kiesnek az újraelosztási rendszerbõl!
Infláció: A szolgáltatói- és a termelési rendszerek közti aránytalan csereszköz szétosztás. A magántulajdon felhalmozása, vagy pedig a bankok terjeszkedõ hitelezési folyamata miatt, ha nem az adott gazdasági rendszerbe fektetik vissza a devizát, hanem valutaként máshol értékesítik. A gazdasági rendszeren belül árutöbblet lesz, pillanatnyilag erõsödik a deviza, de a megtermelt javak, ha a gazdasági rendszeren kívül osztódnak szét, az árrés és a deviza - valuta váltási folyamat árrése miatt, hígul a gazdaság belsõ csereeszköze! Az infláció tehát nem más, mint a gazdasági rendszer csereeszköz és magántulajdon felhalmozásának csökkentõ szükséges folyamat! A bankok erre a folyamatra is immunizálódnak, ugyanis emelik a hitelkamatokat infláció esetén!
Emberi szükségletek: két részbõl áll, egy állandóból és egy változóból. Az állandó szükségletek az emberi létfenntartásra fordítódnak, a megmaradó termelõi hatékonyság pedig változó szükségletek és a termelõi szükségletek kielégítésre fordítódnak. Pl. minél kevesebb az állandó szükségletek elõállítására fordított csereeszköz mennyisége, annál több marad a változó szükségletek kielégítésére.
Pl.: Ha minden bér 70 ezer forint és 35 ezer forintot költünk élelmiszerre, akkor ipari cikkek vásárlására 35 marad. De ha 10 %-kall több adót vetünk ki az élelmiszerpiacra, (a ráfordított energia, ÁFA, a benne dolgozók adói és stb.) akkor Az élelmiszerek ára havi szinten 38500 Ft-ba kerül és az egyebekre pedig 31500 Ft-ot költhetünk. Ez pedig azt jelenti, hogy az új gazdasági rendszerben kb. 19%-kal kevesebb csereszköz jut a változó szükségletek kielégítésére. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy mivel az ipari területeken többen dolgoznak, mint az állandó szükségletek kielégítésének területén, az ipari területen munkaerõ többlet lesz, mert az élelmiszereket meg kell venni, a többin meg lehet spórolni. Ezért kevesebb változó szükséglet kell, ezekrõl a termelõi területekrõl munkaerõt távolítanak el, akik kiesnek az árelosztási rendszerbõl, és az ördögi kör beindul. Adóztasd meg a Jobbágyokat, és a városokban éhen halnak a Polgárok középkori effektus.
A diszciplína pedig egyszerû, minél fejlettebb az állandó emberi, mind a termelõ szükségletek elõállításának technológiája, és minél kevesebb adót szednek be ezekrõl a területekrõl a szolgáltatói területek (államháztartás) kielégítésére , vagy még ráadásul támogatják is ezeket a termelõi területeket, annál hatékonyabban mûködik a változó mind emberi, mind termelõi szükségletek kielégítésének rendszere.

Hazánk:

Jelenleg globális szinten jelentkezik a túltermelés, és az állandó szükségletek, vagyis az energiák drágulása, ami igen jelentõs munkanélküliség emelkedésével jár világszerte. Ahelyett, hogy csökkentenék a szükségletek elõállítására engedélyezett munkaidõt, ami a munkanélküliséget és a túltermelést megszüntetné, mostanában elõtérbe kerül egy "náci" gondolkodású sikerorientált egyéni jövõkép, avagy a túlórázz sokat több lesz a pénzed effektus. Nos valójában minél többet dolgozunk, annál nagyobb lesz a túltermelés, annál több lesz a segélyezett, vagy a totáljövedelemnélküli, és annál kevesebbet fog érni a bérünk… Tehát a sikerorientált gondolkodás az egyenlõ a "dolgozz többet kevesebb pénzért, és ezzel más ember munkáját is és saját jólétedet is elveszed" effektussal! A világban mára elég lenne a napi 6 órás munkaidõ is a szükségletek kielégítésére, és az évi 50 nap alapszabadság is, vagy csak 4 napot kellene melózni hetente a munkahelyen. Körülbelül itt tûnne el a munkanélküliség, és mûködnének legjobban a szétosztórendszerek, vagyis az államháztartások. Persze lehet még manipulálni más dolgokkal is, az állandó szükségletek elõállítása terén, támogatni azokat, vagy fejlettebb technológiákat bevezetni az energiaipar vagy az energia felhasználásának területein. Az Orbán kormány idején, a kiemelkedõ gazdasági növekedést ezek az intézkedések eredményezték, ami fõleg a Széchenyi tervben valósultak meg, mint pl. a nyílászárók cseréje, hõszivattyús fûtés támogatása, családi gazdaságok támogatása. A fejlõdést ma is lehetne folytatni… Az olcsó és újratermelõdõ energiaforrások felhasználásával, mint a biodiesel (ez azért is elõnyös, mert nem megy ki a csereeszköz az országból) napelemes áramtermelés, napkollektoros vízmelegítés, még téli fûtést is meg lehet vele oldani, ha egy 20-30 köbméteres hõszigetelt medencében köveket melegítünk nyáron napkollektorral, télen pedig kinyerjük a raktározott hõt. Domboldalban mozgóalkatrészek nélkül is megoldható a rendszer… Szélerõmûvek támogatása, kis vagy nagy vízerõmûvek építése. Továbbá az élelmiszerek piacának versenyeztetésével is lehet olcsóbbá tenni az élelmiszereket, ehhez állat és mezõgazdasági piacok létrehozása és támogatása szükséges, állami irányítás mellett, hogy a "piacmaffiák" és az árkartellek ne tudjanak létrejönni. A mezõgazdasági feketepiacot, pedig úgy lehet eltüntetni, hogy nem adóztatjuk meg a termékeket és termelõket, hiszen az ott befolyó adómennyiség többszörösen jön vissza más területekrõl. Az állandó állami piacok, pedig a gazdák és termelõk ellenõrzésére ad lehetõséget, mert a piacon üzemelhet állatorvos, és az ellenõrök a növényi permetszerek kiskönyvét is elkérhetik. A szabad mezõgazdasági piac szükségére már Lenin úr is rájött, a saját népének kára árán, pedig õ nagyon ellenezte ezeket a dolgokat. Az élelmiszer gyártás és ennek elosztási területein pedig a kistermelõket, vállalkozókat muszáj támogatni a szabad piac lehetõsége miatt, ugyanis a nagyüzemek egyáltalán nem jelentenek pl. a BSE ellen védelmet a nagyobb vágóhidak, vagy az üzletláncok, de azok viszont az árkartellek "piacmaffiák" létrejöttére adnak lehetõséget. Ez alatt azt a nagy árrést értem, ami a 25 forintos kilónkénti búzaárból 200 forintos kenyeret varázsol, csak úgy hogy két henger közt megõrlik, majd a lisztet vízzel összekeverik és 10 forint gáz ráfordításával létrejön a végeredmény… ugyanezt a jelenséget a húsiparban is el lehet mondani… 300 forintos élõállat felvásárlásból lesz 1200 forintos füstízesítésû sós fehérszalonna…
De sajnos nem csak ezek a bajai a magyar gazdaságnak… Van egy olyan dolog ami van, és nem lehet semmissé tenni… Az ÁLLAMADÓSÁG! Évi hány százaléka is a költségvetésnek a kamatkifizetések?! Nos ez biztos építõleg hat a gazdaságunkra, nos továbbmegyek, nem csak ez redukálja gazdaságunk hatékonyságát, a termelõi és a személyi területeken felvett hitelek is. Ezek sajnos nem a gyarapodást szolgálják! Számolgattam, mi lennehanemlenneadóságazországban, igaz van és ezzel nem lehet mit kezdeni. A minimálbér a mai forinterõsség mellett 300 ezer forint körül lenne és 40%-kall több ember foglakozna az iparban. Ha már van adóságunk, meg kellene kicsit szabályozni! Átcsoportosítani! A hatékonyabb energiafelhasználási területekre, vagy elõállítási területeket támogatni, de a hitelfelvételek reklámozásával nem értek egyet… nagyon nem… és fõleg a milliós lakáshitelek támogatásával nem. A lakás-élõtakarékosságikat még csak-csak vagy a felújításukra irányuló takarékosságokat, de semmiképpen sem hosszúlejáratú hiteleket, ami igen-igen redukálja a felvásárlóerõt. És igazából nem csinálnak velük semmi pozitívat sem, ugyanis a hitel, olyan, mintha hígítanák a pénzt, mert csak ugyanannyi termelõerõ és megtermelt javak lesznek az országban, mint volt a hitel elõtt, fõleg ha nem a termelésbe fektetik be, hanem árufelvásárlásra és kiszolgálói területekre, ugyanúgy romlani fog a forint, mintha jegypénzt bocsátanának ki, és a következõ évben meg csak már kifele megy a kamat, vagyis az árú az országból! Tehát, hitelbõl kifizetni az autópályákat, és a nyugdíjasokat, vagy a köztisztviselõket, az badarság!
Szabadságvesztett emberek. A munka nemesít, és büszkeséget ad az embernek, ha szüksége van rá a társadalomnak! A börtönökben levõ emberek a minden egyes munkanapjukkal megválthatnának egy letöltendõ napot a büntetésükbõl… Persze ehhez elõbb meg kellene szüntetni a túltermelést az országban! A munka közben szakmákat is tanulhatnának, és talán jobb lenne a jövõképük is!
Sajnos hazánkban kevés a kõolaj, és külföldrõl kell beszerezni… ahhoz pedig árút, vagyis helyette csereeszközt kell adni… pénzt… nos, ha az export és import nincs összhangban, inflációt eredményez! Igen hiányolom a kerékpárutak hiányát, nem csak sportszempontból, hanem a városokban is! Továbbá a tömegközlekedések megadóztatását, és ellehetetlenítését is oktalanságnak tartom, hiszen ezen, nagyon-nagyon sokat lehetne nyomni a gazdaságunk versenyképességén! A kamionforgalmat korlátoznám, és kötelezõvé tenném pl. a nagytávolságú, vagy a tranzit-kamionutak lebonyolítását vasúton, elõször is nem fog annyi energia fogyni, másodszor pedig nem mennek tönkre a puha aszfaltutak… És csökkenne a balesetek száma, a légszennyezés és a városok belforgalma is! Egy nyaraló külföldi kikapcsolódni jön, nem kamionzajokat hallgatni!

Egy gazdaság általános felépítése

A közgazdasági tankönyvek elején, a bevezetõszövegben olvasható, hogy egy adott gazdaság mûködését kiszámítani nem lehet, és nem lehet állandó matematikai összefüggéseket felróni, egy gazdasági fizikai törvényekre! Nos, ez igaz is, ha egy olyan dologra próbálunk építeni mint a csereeszköz a pénz! Mivel ez az eszköz csak az emberi fejekben bír értékkel és jelentéssel, így önmaga változó és fiktív! Azonkívül, mivel az adok és veszek egyenlet mindkét oldalán ott van, nyugodtan ki lehet hagyni a számításokból! Egy adott gazdasági rendszerben tehát matematikailag nem létezik a pénz! Nem kell bonyolult integrálszámításokba bonyolódni, egyszerû összeadok kivonok, aránypárok és százalékok segítségével meg lehet határozni egy gazdaság ideális mûködését! Persze egy olyan dolog, ami a tömegek mûködését meghatározza, az információ sem egy utolsó dolog, hiszen a csereeszköz értékét az emberi fejekben torzíthatja, így ideiglenes, hangsúlyozom ideiglenes egyensúlyingadozásokat okozhat!
Egy gazdasági rendszer alapja, a rendelkezésre álló erõ- és energiaforrások! Gondolok itt a termeléshez szükséges energiára, mint a kõszén, kõolaj. A nyersanyagokra, mint a vasérc és termõföld, vagy magára a munkaerõre, az emberekre! A gazdasági rendszer egyenletrendszere, ezzel egyenlõ, és nem a rendszer összálapotával! Vagyis ha minden változót az egyenlet egyik oldalára csoportosítunk, nem szabad nullával egyenlõnek lennie! Az állandó szükségletek változási határozzák meg egy gazdaság mûködésének dinamikáját, és a fejlõdésének maximális képességét, ütemét! Továbbá az immunizációnak a mértékét is, ahogyan az állandó szükségletek változása követeli! Sõt, ennek a területnek a mûködtetésére is kell elvonnia saját magából!
Termelõi és szükségletek kielégítésének rendszere! Ebben a halmazban termelõdik a változó szükségletek kielégítésének feltétele, vagyis a reproduktivitás szükségleteinek a kielégítései! Ez alatt az árucikkeknek a termelését értem, ami a pihenés, a luxus, a családfenntartás, és szórakozási lehetõségeket meríti ki! Továbbá ezek a területek termelnek a következõ csoport, a szolgáltatói rendszerek kielégítésére is, mint pl. a hadi-ipar!
Szolgáltatói rendszer: ez a terület szed adót, amit ideális esetben visszaforgat az elõzõ két csoportra teljesen, és ez a csoport érdekes módon, növelheti bizonyos változók értékét, és meglepõ módon csökkentheti is, mint pl. a hitelkamatok… Ennek a területnek kell megoldania a saját maga fenntartásának az adórendszerét, a szervezést, és az egyensúlyállapotokat! Ez pszichohistórikus nyelven így hangzik: az állandó és változó szükségletek területei közt teremt egyensúlyt, a kolonizációs, a szocializációs, az immunizációs, a dominancia és agressziós erõket felhasználva! A kolonizáció nem jelent mást, mint az emberek csoportokba szervezését, mint könnyû és nehézipar, az energia és élelmiszerhasznosítás, hulladékok kezelése, közlekedés és egyéb urbanizációs tevékenységek. A szocializációs erõk a vallást és a szociális együttélésre lehetõséget adó erkölcs oktatásával fejezõdnek ki, ami a csoportok összetartó erejét is meghatározzák! Az immunizáció magát az oktatást és kutatást, a tûzoltást, az árvízvédelmet, járványok és betegségek megfékezését, na meg persze a határokon kívüli kémkedést jelenti, és idetartozik a bûnözés elleni immunizációs szervezet a rendõrség is. A dominancia, a csoportokon belüli erõforrások elvételét jelenti, mert hát azok nem adják csak úgy önként… Hazánkban az APEH, a VÁM és a "pénzbehajtó" szervek! Az agresszió pedig nem más mint a katonaság, ami lehet passzív és aktív! Pl. hazánkban fõleg immunizációs erõket képviselnek, mert az õ feladatuk a külföldi agressziók megfékezése, és a természeti katasztrófák elhárítása, vagy destruktív hatásainak csökkentése! Egyes "nagyhatalmak" agressziós fölényüket kihasználva, állandó szükségleteket próbál meg más államoktól kicsikarni, persze ez azzal jár, hogy a nélkülözésére irányuló immunizáció csökken, és a reproduktív termelésük, és állandó szükségletek aránya felbomlik a kolonizációs határokon belül! Így bizonyos függõséget okoz az elnyomott államokkal szemben, és azoknak a vérét szívva ez belsõ egyensúlyhiányt teremtenek! Ezt kb. úgy kel elképzelni mint egy kötéltáncost, ha az agresszió kibillenti az egyensúlyából, meg kell támaszkodnia valahol, ha már támaszkodik áthelyezte a súlypontját, és mint minden ez is ki fog merülni, így csak egy hatalmas puffanással fog földet érni! Ez a dolog döntötte romba a történelem nagy birodalmait, és dönti romba! Jelenleg az USA-nál figyelhetõ meg, de ott volt pl. a nagy CCCP is!
Az egyenlet változói:
X - állandó szükségletek
Y - változó szükségletek
Z - kiszolgálói rendszer
A - adó


Ez egy átlag, anarchián alapuló gazdasági rendszer, ahol a szabályozás láthatóan kaotikus, és romboló hatású! Ezen az ábrán jól látszódnak a matematikai összefüggések, úgyhogy képletekkel nem részletezném õket! Mivel az állandó szükségletek területei megvannak adóztatva, így visszavannak fogva (pl.: jövedéki adó a gázolajon vagy villamosenergián, vagy egyszerûen csak az ÁFA) A változó szükségletek és a kiszolgálói területek rendszerén az adóval megnövelt rész kell a mûködésük ráfordítására, és ez a többi területbõl von el erõforrásokat, ugyanis a megadóztatott energia drágább! A közgazdászok erre a rendszerre mondják, hogy több, vagy halmozott adókulcsos rendszer! A többkulcsos adórendszer legnagyobb hátránya, hogy a reproduktív termelést versenyképtelenné teszi a hatékonyabban szabályozott rendszerekkel szemben, és az erõforrásokat lekorlátozza, ugyanis a kiszolgálói területre az adómennyiséggel több állandó szükségletek kellenek! A legjobban az egykulcsos adórendszer mûködne, ahol csak a változó szükségletek lennének megadóztatva, és csak azon részei, ahol már a megtermelt javak felélései történnének!


Ugyanis így a legolcsóbb az energia, és az egyéb állandó szükségletek, így lesz a legolcsóbb a termelés mind az állandó területen, mind a változóterületen, és így lesz a legolcsóbb a kiszolgálói rendszerek területe is! Mivel az adóbeszedés csak kis területet érint, az így lesz a leghatékonyabb is! Így munkaerõ, vagyis emberek szabadulnak fel az állandó és a kiszolgálói területekrõl, akik a változó szükségletek területén találnak állást, mert az olcsó alapanyagárak kedveznek a versenyképes termelésnek! Az alapanyagok így kerülnek a legnagyobb mértékben a termelõi területeken értékesítésre, és így a legnagyobb hányadban is annak termelékenységét fokozzák, na meg persze versenyképességét! Mivel ebben a rendszerben a legnagyobb a megtermelt javak mennyisége, így a pénz is ebben a rendszerben fogja legnagyobb bázist képviselni! Mivel maximálisan így vannak kihasználva az emberi és környezeti erõforrások, így ebben a rendszerben élnek a legnagyobb jómódban az adott gazdaság lakói, és oszlik el legjobban a vagyon (megtermelt javak) az emberek közt! A társadalmi különbségek csökkentése is ennél a rendszernél érhetõ el a legjobban, ugyanis az áruforgalmi adót a luxuscikkekre kell nagyobb mértékben kiadni, és a diferenciált személyi jövedelemadó is nagyon jól érvényesíthetõ! Ebbõl a két diagramból nagyon jól látszik miért a közjó mûködik a leghatékonyabban, és miért nem az anarchikus vagy a dominancián alapuló rendszerek! A munkát el kell osztani az emberek közt, mert csak bizonyos mennyiségû megtermelt javakra van szükség, ennek az egyensúlynak a kialakítása legjobban a munkaidõkeretek meghatározásával érhetõ el! Továbbá, hogy az állandó szükségletek rendszere megfelelõ mértékû legyen, nos bizonyos irányú fejlesztés vagy támogatás szükséges, ugyanis egy bizonyos mennyiségû erõforrás kell az adott rendszer fenntartásához! Az erõforrás/ember arányszáma határozza meg, hogy milyen jólétet lehet biztosítani egy adott gazdasági rendszerben! Az erõforrások kiaknázásának mértékét, csak addig célszerû fokozni, amíg a fogyasztói társadalomban van rá igény, ha pedig lenne rá igény de nincs, a leggyorsabb immunizáció, az ember/munkaórák számával érhetõ el, hogy ne növekedjen pl. a bûnözésnek a mértéke, a munkanélküliek kényszerûségébõl fakadóan! Hazánkban jelenleg mint erõforrás a mukaerõbõl és termõföldbõl van többlet mennyiség, hogy a munkanélküliek eltûnjenek elsõsorban az ember/munkaórák arányszámát kellene csökkenteni, hogy jobban elosztódjon, de mindenféleképpen az energiaforrások mértékét növelni kell! Mint pl. az elektromos áramét vagy az alapanyagok, mint pl. a vasércet kellene pótolni! Mit lehet tenni?! Nos a szükséges lépéseket, amit mindenféleképpen meg kell tenni, a Jövõ c. részben lehet olvasni!

DEMOKRÁCIA
Séth és Hórusz harca napjainkig

Halálisten - életisten… a világ két ellentétes pólusa az emberi társadalmakban! Séth vallása, a hatalomimádat, a vagyonimádat, az intrika és erkölcstelen dolgokon keresztülvalló fejlõdés mindig kudarcra volt utalva, Hórusz és Ozírisz életimádó, erkölcsös, a tanulásban kifejlõdõ egymást segítõ, családcentrikus, törvénytisztelõ és szociális hálóban fejlett vallása mellett. Anarchia kontra Demokrácia harca a múltban! Séth idejében született meg a biblia, a tízparancsolattal és az ótestamentum egy részével! Igen, egy olyan világban, ahol az élet értéktelen, az érvényesülésért mindent fel lehet áldozni, és az élet csak arra való, hogy felkészüljön a halálra és túlvilági útjára! Meglepõ, hogy pont a Biblia az elsõ írásos emlék a demokráciáról?! Igen! Hiszen kimondja, hogy minden ember Isten képmására teremtetett, és így minden élõ ember életét vigyázni és félteni kell, és Isten színe elõtt minden ember egyenlõ! A tízparancsolat törvényei, az elsõ demokratikus törvények, amit be kellett tartani! Ezek az eszmék a történelem során mindig harcot vívtak egymással: Séth és Hórusz, Krisztus és Sátán, Káli és Shíva, Artúr király idejében Máb és Merlin. Merlin a nagy kézvarázsló a tökéletes királyt kereste, de ha nem talál felkiáltással, hát csinált egyet!
Egy kis történelmi áttekintés! Hosszú idõk alatt elõször Görögországban fejlõdött ki, amit ténylegesen demokráciának lehet nevezni, vagyis a közösség a többség akarata, vagyis a közjó! Majd volt példa rá a Római-birodalomban, Rómában is, amit hosszú évek multával a franciák és angolok újra kivívtak a népnek! Kicsit hasonlít a dologra az orosz szocializmus is, habár azt maximum a görög türamnoszok uralkodásaival lehetne hasonlítani, Leninnek és Sztálinnak köszönhetõen! Napjainkban az egész világon elterjedt, vagy igaz csak a látszata, legyen az alkotmányos monarchia, szocializmus, alkotmányos demokrácia, vagy stb..
De mi is az a demokrácia, és miért is jó?! Benne van a nevében! A démosz akarata, vagyis a nép- a többség akarata… nyílván, sok ember érvényesíti az akaratát, akkor az sok embernek az érdekét szolgálja! Tehát a demokrácia fogalma egyenlõ a közjóval! Az emberek társadalomban élnek, és hogy együtt tudjanak élni, biztosítani kellett az egyén jogait, törvények útján! Ezek az alkotmányok! Ha már megvan az adott demokrácia jogrendszere, jöhetnek a büntetések is, mert mindig lesz olyan ember, aki magát másokkal szembe akarja helyezni, hogy kiemelkedjen a közbõl, és ha nem megy a jogosság útján, mert butább, haszontalanabb a köznél, majd megy neki a szabályokat áthágva! Nos ezeket az antiszociális, és deviáns magatartású embereket, spontán csak bûnözõknek nevezzük. Persze mivel nekik is vannak jogaik, habár tetteikkel bebizonyították, hogy az adott jogrendszerre nem tartanak igényt, megpróbáljuk a közbõl kiszakítani, és büntetés útján megtanítani a jogok és törvények betartására!
Egy gazdaság számára miért is fontos a demokrácia?! Egy olyan dolog miatt, aminek a pénz nevet adtuk! Ezzel a csereeszközel, aminek fiktív értéke van a piacon, osztjuk szét a megtermelt árucikkeket. Ez a dolog leegyszerûsíti az árucikkek cserélgetését! Ha az emberek a jogok útján egyformán részesülnek a megtermelt javakból, nincs gond, ugyanis a kiegyensúlyozott gazdaságban stabil a pénz értéke, és tudja mire számít az ember, így könnyen lehet tervezni és irányítani is egy gazdaságot! De ha a jogokat áthúzzuk, és a halálisten eszméi kerülnek elõtérbe, vagyis a hatalom a pénz, a dominancia, más emberek sárba tiprása, mert mi vagyunk az isten a felsõbbrendûek akiknek mindent szabad… Nos akkor a közjó elvész és anarchia lesz! Na de kérdezzük meg: Miért?! A válasz egyszerû! Ha lesznek nagyon gazdag emberek, akik hatalmat gyakorolnak, elkezdenek egymással versengeni a pénzért! A démosznak keveset akarnak fizetni, hogy minél nagyobb árrésre tegyenek szert, és minél jobban különbözzenek másoktól! De a köznép veszi meg az árucikkeket, és ha kevés fizetséget kapnak, mert a "gazdag hatalmas bálványisten" megtartja az árrést, vagyis a pénz nagyobb részét, akkor ezzel a résszel kevesebbet fognak majd vásárolni, és ennyivel esik a gazdaság teljesítõképessége is! Így a hatalmas ember csak azt veszi észre… csökken a megrendelése, és nem lesz akkora haszna mint volt! De mit is csináljon most? Dolgoztassunk többet, áh minek is vannak azok a törvények meg jogok, vegyük el ezeket, hátha a hatalmunkat tovább tudjuk növelni, ha a köznépet kizsigereljük teljesen! És kezdõdik az anarchia, aminek Séth isten korában tapasztaltunk meg elõször! Mert a hatalmat meg kell õrizni… erkölcstelenséggel, antiszocializáltsággal, aberrációkkal, mert a hatalom a pénz és a szexuális igények kielégítése a lényeg! Innen már csak egy lépés, amikor elkezdenek rasszista nézeteket, halálisten hiteket, felsõbbrendûségi nézeteket és antiszociális gondolkodásmódokat terjeszteni!
De kinek is a feladata a közjót megtartani?! Nekünk közembereknek! Nem szabad felednünk erkölcsösségünk, hogy a társadalmunk kellemes és jó hely legyen! A jogainkat ki kell harcolnunk, ehhez hangoztatnunk kell akaratunk, és csak akkor tudjuk a jogainkat megõrizni, ha megtanuljuk azokat, és ha jogtalanság ér minket, azonnal teszünk ellene!
Mikor is jó egy demokrácia?!
- Ha a démosz ismeri demokratikus jogait!
- Ha a démosz erkölcsös és betartja demokratikus jogait!
- Ha a démosz gyakorolja a "hatalmat" és a törvényeik a közjót szolgálják!
- Ha a démosznak van hite és gyakorolja életisten szabályait, legyenek azok Ozírisz, Budha, Krisna, Konfucius, Mohamed, Manitu, vagy Jézus Krisztus tanításai!

Makro- és mikrogazdaság érdekei

Az államháztartások, amik a kolóniákat irányítják, elváltak a termelést végzõ létesítményektõl, kivéve a kommunista országokban! A közérdek kontra magántulajdon viszonya meghatározza életünket, gazdaságunk teljesítõképességét, és fejlõdésének ütemét! A verseny jó dolog a gazdaság számára, de ahhoz kiegyensúlyozottá kell tenni a feltételeket, minden résztvevõ azonos eséllyel tudjon mûködni, mert a versenyben ez a lényeg! A szabályszerûség, hogy az emberi értelem játsszon szerepet, ne az emberi gyarlóság! Ez az erkölcs más néven! Nézzük egy kicsit közelebbrõl! Az érdekek oldaláról! A makrogazdaság érdeke, hogy az általa szabályzott társadalom jól mûködjön, tehát minden embernek legyen része a szükségletek megtermelésében, minél több adót fizessenek, minél több idejük jusson más tevékenységekre (tanulás, családnevelés, sport, és pihenés, hogy egészségesek legyenek), legyenek minél jobban kolonizáltak, (alkossanak csoportokat, pártokat, szakszervezeteket, érdekszervezeteket), és minél több jusson nekik a megtermelt javakból, és minél egyenletesebben, hogy ne váltson ki elégedetlenséget az emberi irigység, ami megfigyelhetõ a nagy társadalmi különbségek esetén! Szemben a magántulajdonra épülõ mikrogazdaságnak, ahol is egy ember érdekeit kell, sok ember érdekeivel szembe állítani! Ezekre, a verseny szükségességébõl fakadóan van szükség: minél kevesebb bért fizessen, minél kevesebb emberrel végezze a termelést, minél kevesebbet adózva, minél gyorsabban, és persze annak örül, ha nem tudják az érdekeiket megvédeni a munkásai és azoknak minél kevesebb joguk van, továbbá minél könnyebben kijátszhatóak a makrogazdaság termelést szabályzó feladatai, és a ebbõl fakadó intézkedései!
A két oldal szembeállításától, nagyon jól látható, hogy egy demokratikus állam irányításában, mikrogazdasággal rendelkezõ egyénnek helye nincs! A munkát végzõ népnek, nagyon kell ügyelnie, hogy a két érdek ne ütközzön, és ne lépjen fel összeférhetetlenség, mert egy ember ha megpróbál egyszerre két erkölcs szerint élni, azt tudathasadásosnak hívjuk, más néven multivalenciában szenvedõnek… A demokratikus választásokkor, ha a versen szükségszerû is, a technikai fejlõdésükhöz, hogy majdan következzen be az elkerülhetetlen technikai kommunizmus, ügyelnünk kell, hogy gazdag ember véletlen se kerüljön be az érdekképviseletünkbe, és az semmilyen módon ne tudja a jogalkotás menetét befolyásolni!

Kiszolgálói területek látszólagos és valós teljesítménye!


A mikrogazdaságokban, a teljesítményt a profit szemlélteti! Ezt a szükségletek előállítása, és a szétosztása (értékesítése) során befolyt csereeszközből pluszban fennmaradó hányada adja! A befolyt csereeszközből, a termelés folyamatán még le kell vonni az adót, amit a kiszolgálói területek a makrogazdaság szervezésére használ föl!

Ellenben a közgazdaságban (pszichohistóriában a kiszolgálói területek rendszere) termelést végző mikrogazdaságoknál, nem ilyen egyszerű a dolog! Ugyanis, elterjedt szokás, hogy itt is úgy számolják és vonják az adót, mintha az állandó vagy változó szükségletek rendszerében működő magántulajdonon alapuló mikrogazdaság lenne! Igaz ez teljesen fölösleges, mert valós profitot nem fog termelni a makrogazdaság részére, és csak az adóbeszedés folyamatát nehezíti! A közgazdaságból befolyt profit adófázis csökkentő, vagyis csökkenti a generációt és így a generációs jellemzőt is! Nézzünk egy példát! Logisztikán belüli vasút! Van egy vonal, ami látszólag -60 milliárd forint támogatásra szorul a kiszolgálói területek rendszere felől (közgazdaság, állam), de az adórendszert úgy érvényesítik fölötte, mintha nem köz, hanem magántulajdon rendszerű lenne! Így ez a 60 milliárd forintos támogatás, csak látszólagos hiány, mert az adott vasútvonalakon dolgozók adóznak az államnak, sőt az eladott jegyek áruforgalmi adót (ÁFÁT) tartalmaznak, és adófázist teremt a változó szükségletek területén, mert az adott eszközöket karban kell tartani, fejleszteni, ahogy a generáció megköveteli! Tehát, kiad az állam 60 milliárdot az adott vasútvonalra, de onnan az adórendszer túlszabályozása miatt visszajön 80 milliárd, az alkalmazottak adójából, az amortizációból származó adófázisokból és a többiből! Ekkor látszólag veszteségessé válik a vasútvonal, de a valóságban termelt 20 milliárdot az államnak! Nos, roppant helytelen dolog, ha a demokrácia rendszerű gazdaságban állami cégek profitot termelnek, mert az a makrogazdaság adófázisait csökkenti!

A kiszolgálói területeken is beindulhat egy társadalmi jelenség, amit a történelemben abszolutizmusnak hívnak, de a pszichohistóriában kasztrendszer néven emlegetünk! Ez, a szabályozás visszaélési lehetőségéből következő erkölcsi hanyatlás, vagyis desruktivitás jelensége! Ugyanis, a köz szolgák, könnyen alakíthatnak fiktív szabályokat a gazdaság működésére, így azoknak az uralásával látszólagos hatalmat, a hatalom illúzióját, bálványát nyerhetik el! Mivel a hatalom nem létezik, csupán az intelligencia, ami nem más, mint a szükségszerűségek és annak szabályainak megértése, erre emlékezés, és ezeknek a szabályoknak, törvényeknek a felhasználását jelenti, így a közszolgák életszínvonalát, nem szabad a köz fölé engedni! Hazánkban ma már, szinte magától értetődik, hogy akik nem tudnak érvényesülni a verseny szférában azok a közszférába menekülnek, diplomával, mert így, felsőbbrendűek lesznek, és több jár nekik, magasabb a diplomás minimálbér, mint a közemberek minimálbére! Ez roppant hátrányos folyamat, mert a közszféra elveszíti a szociális érzékenységét, és nem lesznek tudatában a valós gazdasági helyzettel! Így az immunizációra az érdekeik lecsökkennek, ezzel csökken a gazdaság teljesítőképessége is! Ezért elfogadott követelmény, hogy az állandó és változó szükségletek területein dolgozó átlagjövedelmét, kapják meg a közszférában, vagyis a kiszolgálói területeken dolgozók, mert így érdekeltek a makrogazdaság egészében magasan tartani az életszínvonalt!

Fasizmus

"Fasizmus: (Politika) 1. Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus és fajgyûlölet alapján álló terrorista diktatúrája.

Ez egy nehéz téma! Igazából ez a mozgatórugója a kb. két generációként végigdúló háborúknak a Földön! Az alapja a csereeszköz illúzionikus értéke, és a magántulajdon, most már 1945. június 26.-óta az ENSZ alapokmány szerint is szent és sérthetetlen! Igaz Magyar törvények úgy sértik ahogy akarják, mert pl. a földterületünk alatt húzódó értékeket elvehetik! Na de visszatérve a fasizmusra! Alapja a demokráciából indul ki, a jogok folyamatos korlátozásáig, ahol is bevezetik a "legalizált" rabszolgaságot! A folyamata egyszerû, és leírható! Elõször csak a jogkorlátozás folyamatát írnám le, a magyarázata késõbb jön! A csereeszközt felhasználva, a világon majdnem minden államban verseny van a szükségletek termelése terén! Ez a verseny megköveteli, hogy profitot termeljünk, vagyis vegyünk ki az újraelosztási rendszerbõl! Ezzel a profittal új termelõeszközöket építünk, vagy egyes emberek magántulajdonát növeljük, azzal hogy aránytalanul osztjuk szét a megtermelt javakat, vagyis az illúzionikus képviselõjét a csereeszközt! Mivel, csak azoknak az árúik osztódnak szét, akik olcsóbban és nagyobb mennyiségben tudnak termelni, így egyre inkább korlátozzák a termelõk jogait! Az elsõ mozzanat, hogy ezt a demokrácia eltûrje, csak kis csoportoknak sértik, akikkel nem foglakozik a kutya sem, sõt elérik, hogy gyûlöljék azokat, és kitaszítsák a társadalomból! A kitaszított emberek nem akarnak éhen halni, így azokat zsarolva lehet dolgoztatni, jogcsökkenten! Õk a fekete munkások! Amikor már, a hasznot velük sem lehet biztosítani, jönnek a demokráciába való jogbeavatkozások és létrehozzák, a legalizált rabszolgaságot, a munkatáborokat! Miközben a kitaszított embercsoportok, gyûlölete a kolóniákon átcsapva háborút eredményez!

De nézzük a folyamatot a csereeszköz részérõl! Ezzel a dologgal a bankok foglakoznak! Mûködésük elve, az, hogy pufferelik a csereeszközt, de õk szabják meg, a termelt javak útja során, ki milyen arányban részesüljön belõle! Ezalatt azt kell érteni, hogy a termelõeszközök, vagy netán termelt javak felvásárlásához kölcsönt, biztosítanak hitel formájában! Ezt idõintervallumokra elosztva visszaveszik, de többet mint amit adtak, ez a kamat! Egyfajta tolvajlás, mert õk ezt a különbözetet nem termelték meg! Itt még nem áll meg a dolog! Mivel a termelésben verseny van, így az adóssággal megterhelt termelõk, hátrányban lesznek… ha nem tudják ezt a hátrányt leküzdeni, tönkremennek! Ez a banki kockázat, amit szétosztanak a profitból, ezeket törvények szabályozzák, hogy puffereljenek erre is tartalék csereeszközt! A hitel biztonsági fedezete a zálog! Aminek az értékét csereeszközre átfordítva a kereslet határozza meg! Tehát fiktív! Ha nem tudja fizetni az adóságot az adós, akkor átszáll a bank tulajdonába! Kifizetõi oldal: A bank is kér kölcsönt, hogy minél nagyobb szeletet tudjon magának kihasítani a termelt javak világából! Pénzt szed be, õ vállalja hogy visszafizeti a hitelezõnek, a kockázati részét félreteszi, de ellenben neki semmilyen fedezetet nem kell zálogként nyújtania! És persze a hitel, hitelre fog épülni, végeláthatatlan körben!

A megtermelt javak, a termelõeszközök, és magántulajdon mennyisége fix! A gyarapodáshoz kamatot kell csinálni, és fel kell hozzá bontani az áruelosztási rendszert, hogy termelõeszközöket létesítsünk! A bankok elosztási manipulációját tudják szabályozni az államháztartások is, amit úgy hívnak, hogy pénzkibocsátás, más néven infláció! De ez igazából semmit sem használ! A rendszer folyamatos gyarapodásra van ítélve, a valóságban meg csak fix elosztható megtermelt javak, vagyis magántulajdon van! A profit illúzionikus gyarapodása ez! A rendszer összeomlásra van ítélve, amint a magántulajdon mennyiségét eléri a csereeszköz értéke! De egy darabig még elkerülhetõ a csereeszköz fiktív értékének manipulációjával az összeomlás! Ilyenkor van az, hogy mindenki tartozik mindenkinek, és nincs valójában tulajdonos! Ezeket a fiktív érték összeomlásokat, a kockázat vagyis a nem fizetõképesség hozza magával! Ugyanis egyszerre csak nem lesz senki sem, aki feltudná vásárolni azon az illúzionikus értéken a magántulajdont, amit a profit már képvisel! Így az ingatlan piacon, vagy a részvénytõzsdéken hirtelen összeomlás várható!
Mégis megmaradjon a bankok hatalma, ilyen esetbe mi a teendõ? Lerombolni mindent, újra szétosztani a territóriumokat, és újra elkezdeni az építkezés! Az rombolás intervallumait, pedig a havonta esedékes kamatok ennyisége határozza meg! 100%, szorozva fejlesztésre szánt százalékrésszel, mínusz gyarapodásra szánt százalék! Ettõl fogva a következõ világháború és fasiszta jogfosztások megjósolhatóak percre pontosan a kamatlábakból!

Gyarmati jellemző

Import és export hatása a makrogazdaság szemszögéből!


Ez is egy nagyon bonyolult téma, és el kell távolodni hozzá, az emberi materiális gondolkodás bálványaitól és illúzióitól, a valóság pontos leírásához! Mint említettem már, a természeti erőforrások mennyisége határozza meg egy gazdasági rendszer egyedeinek a jólétét! De egy makrogazdaságban lehet valamiből több, és lehet valamiből kevesebb és többlettel cserélgetve egy másik gazdasági rendszerrel pótolni lehet a kevesebb erőforrás, nyersanyag vagy alapanyag hiányt! A csere lehetőségét a csereeszköz adja, amit a makrogazdaságokban legtöbbször más-más mértékegységgel jelölünk (pénznem)! De mi is ez a csereeszköz és végül is mit jelent a mértékegysége? Az axióma a következő! A csereeszköz mértékegysége nem más, mint a szükségletekre fordított munkaidő és a szükségletek kielégítésének a hatékonyságának a hányadosa! Ez mit jelent? Ha valamiből kevés van, de van rá kereslet fölmegy az ára! Végeredményben a szabadidőnk egy részéből vásárolunk, a szükségletre fordított munkaidőért cserébe! Furcsán hangzik igaz? Matematikailag úgy néz ki a dolog, hogy minél több szabadidőnk van, annál gazdagabbak vagyunk! Nos a valóságban ezt nehéz elképzelni, az igazság az, hogy a gazdagság nem más, mint a korlátlan természeti erőforrás, és ebből a szükségletek előállítása minél nagyobb technológiai fejlettség mellett (vagyis minél rövidebb idő alatt)!

Na de térjünk a lényegre! Ha a kolóniánknak, vagyis makrogazdaságunknak természeti erőforrásra van igénye, (állandó szükségletek), és ezt pótolni szeretnénk egy másik kolóniától nagyon oda kell figyelni miért mit adunk, vagyis mennyi munkát áldozunk föl rá (az állandó szükségletek és változó szükségletek rendszere nagyon fontos, mert az állandókról nem lehet lemondani, így az függőséget, vagyis hatalmat adhat azoknak, akik rendelkeznek vele, míg a változókról le lehet mondani)! Pl. ha kőolajat vásárolunk, ami otthon ritkaság, magas lesz az értéke, és mivel nyersanyag, energia hordózó így szépen a szükségletek előállítási fázisaiban rakódik a szükségletek értékébe! Vagyis ha egyáltalán nem rendelkezünk vele, 0% a szükséglet kielégítésének a hatékonysága, akár azt is megteheti a származási helyének a makrogazdasága, hogy minket éhhalálig dolgoztat! A függést okozó dolgok, az állandó szükségletek kategóriájábatartoznak, mint az energia és nyersanyagforrások, vagy maga az élelmiszer! Ugyanis, a függés így tőle 100% és teljes gazdasági hatalmat tud fölöttünk gyakorolni! Ha 60%-os a szükségletek kielégítésének a hatékonysága, akkor már jobb a helyzet! Csupán 10 óra orosz gázért 16.6˙ óra munkát kell adnunk! Természetesen így elszegényedünk, főleg ha a napi szükségleteink előállítási ideje nem fedezi az elhasználódásunk ütemét! Egészen addig addig csökken a gazdagságunk, vagyis a szabadidőnk (nehéz elképzelni) amíg a generáció el nem éri azt a szintet, amit még pótolni tudunk! Ez először, a változó szükségletek kategóriáját fogja érinteni! Ez alatt azt kell érteni, ha az oroszoknak 10 órás munkanapokat kell ledolgozniuk, akkor nekünk 16.66 órásakat, és így is csak, az orosz munkabérnek a 60%-át kapjuk! (ő nem ellenőriztem a dolgot, elnézést ha nem jó arányokat számoltam!) Természetesen, a világban ez nem ilyen egyszerű, mert nem csak két makrogazdaság van, hanem számtalan, és mindegyik eladhat és vehet munkaórákat (vagyis szükségleteket)!


Bankrendszer a pszichohistória szemszögéből!


Érdekes téma! A makrogazdaság, meghatározza az egy főre jutó munkaidő mennyiséget, a következő territórium jellemzők alapján, ezzel meghatározza a gazdasági rendszerben működő egy főre jutó csereeszköz mennyiséget is, amit a technológiai fejlettség, a generáció, a gyarmati jellemző és természetesen a természeti erőforrásokból következő szükségletek szétosztói hatékonysága (kereslet) még módosíthat!

A bankok, a szabad idő felesleget, vagyis csereeszközt, pénzt szednek be. Lényegében a folyamatot leírtam a Fasizmus c. fejezetben, de most a pszichohistóriához igazítva is leírom! A befolyt szabadidő, vagyis pénz egy részét félreteszik, biztonsági tartaléknak! Majd kiadják hitelbe, a fennmaradó részt, amin a most már adós munkaidőt vásárol! A kamat nem más, mint az a mennyiség amennyivel ő lemondott a napi munkaidő keretének százalékából! Igazából, ennyivel tud majd kevesebb munkaidőt magára fordítani, és ezt a részt a szabadidejéből kell beadnia a bankba! A megvásárolt munkaidőt ledolgozták neki már a múltban, és az aki megdolgozta, megkapja ennek a csereeszköz értékét, ami előbb utóbb a bankba kerül, hogy kamatozzon! A bankár kiadja hitelbe újra, de a biztonsági fedezetet félre teszi! És indul elölről az ördögi kör! Vagyis a bankár azt csinálja, hogy elszedi a szabad idődet, és ad helyette munkaidőt, amit neked le kell dolgoznod, sőt még többet is neki! Szemléltetve! Az állam kibocsátott 10 forintot, ebből 10 a bankba kerül, amiből ő 1-et félretesz, amit törvény szabályoz, majd 9-et kiad! A 9 forint visszakerül és ennek a 9/10 része megint kimegy, majd ez is visszakerül és ennek a 9/10 része megint kimegy, ha ha 10%-ék a törvényben előírt biztonsági fedezet mértéke! Vagyis a bank, csinált 10 forintból 10+9+8.1+7.29 és így tovább pénzt, vagyis munkaidőt! Egészen addig, amíg a biztonsági fedezet értéke el nem éri a makrogazdaság által meghatározott napi munkaidő keretet, vagyis a 10 forintot. Ekkor történik az, hogy a zálog elértéktelenedik, mert nem lesz már valós munkaidő, ami ténylegesen a szükségletek előállítására kell, ami viszont már bent van mind a bank páncéltermében. Így az egész összeomlik, kapitulál a kapitalizmus!

Kritikát kaptam, arról, hogy nem egyértelmű, miért kapitulál a bankrendszer! Ez igaz is, magától érthetődőnek vettem! Egy olyan jelenség az oka, amit paradoxonnak hívunk! A bankok kamatrendszere természet ellenes, a természet rendje elleni beavatkozás! A kamat, az egy egyensúlyt bontó tényező, ami nem egyenletrendszert, hanem egy folyamatosan növekvő egyenlőtlenséget eredményez! A folyamat végén, egyre többet kell dolgozni, hogy a hitelrészleteket fizessük, így egyre többet termelünk! Ezzel túltermelés lesz, mert a szükségleteink viszont nem nőnek, és sokan kiszorulnak a termelésből! Nekik is kellene fizetniük a hiteleket és nem tudják! Már a szükségleteket sem tudják megvenni! Így a túltermelés folyamatosan nő, a vásárlóerő pedig folyamatosan csökken! Ezt a paradoxont pedig nem lehet feloldani! Az éhező tömegek amik fel fogják oldani, rombolással! A kamat, nem más, mint egy paradoxon!


Kiterjesztett Fasizmus

Globalizáció


A banki kamat elleni immunizáció létrehozta az inflációt, vagyis a pénzkibocsátás intézményét! Természetesen a bankrendszerek nem álltak meg itt, ők is meghozták a következő lépést, amivel kordában tudják tartani, a tevékenységük ellen fellépő kolóniákat, vagyis államháztartásokat, makrogazdaságokat! Bevezették a valuta és deviza fogalmát, és a csereeszköz átváltásának az árrését! Ez számos érdek következménnyel járt világszerte!

A pénzvilágnak így érdekében állt, a világkép megváltoztatása, minél több olyan makrogazdaságot létrehozni, ahol valamiféle hiány van az állandó szükségletek területén, és így behozatalra szorulnak belőle! Ezekben a kolóniákban mindben más és más valutát hoztak létre, azzal magyarázva, hogy az állandó szükségletek és a technológiai fejlettség más és más, és ezek a gyengébb gazdaságok érdekeit szolgálják! De az igazság teljesen más! Erre azért volt szükség, hogy a csereeszköz értékeket fel tudják borítani az eladási és felvásárlási árfolyammal, így a fejlettebb technológiák hitelre való kiárusítását elérjék, vagyis eladósítsák a makrogazdaságokat! Valamint, állandó jövedelemforráshoz jussanak, a deviza és valuta átváltása terén! Ez azt jelenti, hogy ha egy gazdaság importál valamit, első lépésben a valutáját devizára kell átváltania, ezen megvásárolnia az import árut, azt behoznia, majd export árut adni kifele, aminek az árát megint át kell váltania! Így az importáló mikrogazdaságok duplán fizetnek a bankoknak egy egységnyi csereeszközre vonatkoztatva!

Ezt számos makrogazdaság nem nézte jó szemmel, így bevezették a védővámokat! Amit igen komoly határvédelemmel kellett megvalósítani! Az USA-ban mivel az óceánokon keresztül számos makrogazdasággal határos, úgy érik el, hogy az import áruk áruforgalmi adója nagyobb 9%-kal mint a belföldié!

Az EU sokkal különösebb dolgot lépett ez ellen! Egységes pénznemet hozott létre az Eurót, a régi devizákat az új valutára pedig az ECU-vel váltják át! Így el tudják kerülni a bankoknak a sarcát az ehhez a gazdasági unióhoz csatlakozott országokban!


Globalizált Kereskedelem


A legnagyobb üzletet az élelmiszer piac jelentette mindig is, mert ez alapvető vagyis állandó szükséglet! Enni kell, mindig ugyan annyit, nem többet és nem kevesebbet! Csakhogy az élelmiszer termelés nem állandó, hanem évszakokhoz van kötve! Az emberek pedig szeretik belőle mindig megvenni a frisset! Ezért a kereskedők a déli termővidékekről olyan ütembe utaztatják mindig a szezonális terményeket, hogy az mindig az idény elejére essen, így lefölözik az élelmiszer termelés hasznát! Pl. fölvásárolják a dinnyét Spanyolországban, onnan átviszik Görögországba, ahol lenyomják az árakat a készlettel, amikor ott lesz túlkínálat fölvásárolják olcsón és drágán eladják Magyarországon, majd a lenyomott áron felvásárolják és viszik az északi országokba, ahol már nem is teremne meg! Ezek a kereskedő láncok igen erősen lobbiznak, minél gyorsabban tudják szállítani a portékájukat, hogy szép nagy autópályák legyenek építve és gyors legyen a vasúti áruszállítás is!

Sajnos nem csak az élelmiszerrel végzik ezt! Beavatkoznak egész államok demográfiáiba is! Az afrikai országokat jelentős gyógyszer és egészségügyi ellátáshoz juttatták, mire ott lecsökkent a gyermekhalandóság, és egy generáció alatt túlnőtt a mezőgazdasági fejlettségen az élelmezési szükséglet! Így nagy mennyiségű élelmiszer segélyeket kell felvásárolnia az ENSZ-nek és szétosztania!

A többi állandó szükséglettel is ez a helyzet, legyen az hasadó anyag, vagy szerves energia hordozó! Az ezeket előállító országok létrehoztak egy terror rendszert, amit Biztonsági Tanácsnak neveztek el, és még az ENSZ döntéseit is megvétózhatják, lévén egyedül ők rendelkezhetnek tömegpusztító technológiákkal és már párszor be is bizonyították, hogy bármikor használják, ha az érdekük úgy kívánja!

Csakhogy a világ olyanra lett teremtve, hogy ha egy erőhatás ébred, létrejön a vele ellentétes erőhatás is! Ezek a gazdaságok éppen annyira függnek a felvásárló piactól, a gyarmati országoktól, mint azok függenek az árucikkektől, vagy energiahordozóktól! Mára ez kétélű fegyver lett! Az USA-ban kimerültek a kőolaj és földgáz lelőhelyek, az uránt sem tudják már gazdaságosan kitermelni! De a forrásországok az USA gazdaságába fektették be a plusz jövedelmet hitel formájában, vagy részvények formájában! Így a terrornagyhatalmaknak kölcsönös érdekük egymás gazdaságának fönntartása! Egyre inkább kényszerülnek egymásnak elnézni a jogsértéseket, és a fasizmus újbóli kialakulását, a demokrácia buktát!

De a vég elkerülhetetlenül közeleg, mert míg ők elteltek önön nagyságukkal, addig számos demokratikus ország, csendben önálló gazdaságokat alakított ki, új erőforrások és nyersanyagok felkutatásával!


Reprodukció


A diszciplína a következő: a reprodukció az emberi tevékenység azon része, amivel a generációt leküzdi, a rendelkezésére álló territórium jellemzők segítségével! Gondolok itt a rendelkezésére álló energiára, amivel átalakítja a hozzáférhető nyersanyagokat, a megismert technológiai fejlettséggel.

Három látszólagos része van a termelésnek. Az energia és nyersanyag termelés, a nyersanyag megmunkálás, és szétosztás. Most vizsgáljunk ideális esetet, amikor korlátlan az energia és a nyersanyag is, így a gyarmati jellemző nem szól bele a folyamatba! A Demokrácia c. fejezetben már felvázoltam a folyamat lényegét, igaz, csak nagy vonalakban! A reprodukciót meghatározó kézzelfogható eredmény, amiért ez a folyamat végbe megy, nem más, mint amit meg tudunk venni a munkánkért kapott csereeszközért. Vagyis amit szétosztunk. A reprodukciót tehát, a generációs jellemző és munkásoknak kifizetett bér (szükséglet) szorzata adja!

Vagyis, a gazdagság nem a GDP-től (összes nemzeti jövetelem) függ, mert ez hiába magas a rossz gyarmati jellemzőtől, vagy a halmozott kulcsos adórendszertől, attól még rosszul fogunk élni! Tehát az egyedüli valóság számára értékkel bíró jelzés, hogy mennyit és mit, milyen minőségben tudnak megvenni a munkások! Ez olyan nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát. Pedig az viszi. Mert a munkásoké a kereslet. Azt kell legyártani, amit ők meg akarnak venni, mert kell nekik, szükségük van rá! A munkások ízlését kell nézni, a szükségleteiket, finoman szólva lesni kell a kívánságaikat! Az árrés amit a termelésbe fektetnek a mikrogazdaságok tulajdonosai, nem más, mint a termelő eszközök amortizációja, és a kiszolgálói rendszer adója, ha az rosszul használja az adóztatást. Tehát a reprodukciós jellemző nem más, mint a felvásárló erő! Az amit kifizetnek egy gazdasági rendszerben bérnek a munkásoknak! Hogy tiszta képet kapjunk a reprodukcióról, fölösleges szabályozással megterhelni, ideális körülmények közt, mert az utolsó mozzanatnál, amiben a csereeszköz részt vesz, elég adót szedni! Az pedig akkor van, amikor a munkás a munkaidejét bérben megkapja és azt csereeszközként elkölti a szükségletre, vagyis vásárláskor!

Az áruforgalmi adón kívül, nincs értelme adót kivetni! Sőt, az állandó szükségletek terére sincs, mert mindenki ugyan annyit eszik például. Persze a demokrácia esélyegyenlőségének a fenntartása, hogy mindenki egyformán részesüljön a javakból, egyfajta büntetést kell bevezetni egyes emberek gazdagodása miatt, ami a jobb képességükből (némely esetben bűnözőképességükből) fakadóan a verseny biztosít számukra! Ezt luxus illetékrendszernek hívják, vagy egy másik formáját a differenciált személyi jövedelem adónak! Vagyis pöröghet bármennyi pénz a reprodukcióban, nem lehet többet kiszedni a gazdaságból, mint a szétosztásra kerülő szükségletek, bizonyos százaléka, amit elég meghatározni a folyamat végén! Példa, ha a makrogazdaság a szükségletek 30%-át (USA) akarja a kiszolgálói rendszer működésére fordítani, elég ekkora adót, meghatározni rá! Ezt úgy szokták megállapítani, hogy az adott társadalmi rendszer szociális fejlettségét mekkora számú termelő végzi a reprodukcióban résztvevő termelőkhöz képest! Ha ez az arány jó, az ÁFA-t illetően is, akkor az állandó, a reprodukciós és a kiszolgálói rendszerekben dolgozók életszínvonala nagyjából megegyezik! Az USA a gyarmati jellemzőn úgy javított, hogy az import árukra, legyen az csereeszköz vagy kézzel fogható szükséglet 39% forgalmi adót vet ki! Ez egyfajta határ nélküli vám!

Miért van adó mégis a reprodukción belül?! Azon oknál fogva, hogy a reprodukciós feladatokat is ellát a kiszolgálói rendszer. Mint a közutak építése és karbantartása és stb. Igazából lényegtelen itt az adó, ugyanis ennyivel kevesebb szükséglet kerül szétosztásra a termelők közt! A dolog érdekessége, hogy mivel ez egy egyenlet rendszer, ami egy konstanssal egyenlő, ami nem más mint az állandó szükségletek rendszere. Bárhova vessünk ki adót, azzal csak bizonyos reprodukciós fázisok versenyképességét csökkentjük (a legkeményebb termelést csökkentő adók, bírságok a jövedéki adók, mert a haszonból befizetett adó, csak kis része a termelés összköltségének) vagy növeljük, mint támogatások, az egyenlet változói matematikailag alkalmazkodnak! A gazdaságon belüli csereeszköz mennyiség, a munkaidő, a szükségletek szétosztói hatékonyságából (vagyis mennyire keresett a termék) be fog állni egy egyensúly!

Miért érdemes csak a folyamat végére kivetni adót? Mert azzal a kiszolgálió területek (államháztarás) és a másik két elméleti rendszerben dolgozók életszínvonalát egyszerűbben egy szinten lehet tartani!Az adó


Ez a téma sem tartozik a pszichohistória tárgykörbe, de sok visszajelzést kaptam a témát illetően, hogy túl irodalmi és elvont a megfogalmazás! Habár három különböző módon is szemléltettem a folyamat lényegét, külön a csereeszköz felől is megvilágítom, igaz most is nélkülözve a statisztikai képleteket!

Az adófizető: nem mások, mint akik a reprodukcióban részt vevők, az adóval járulnak hozzá a makrogazdaság szabályozó, elnyomó és agressziós feladatához!

Az adó: a megtermelt javak csereeszköz értékének meghatározott része!

Az adófázis: egy terméken egy mikrogazdaságon belül végrehajtott munka, termelési fázis! Általában félkész termékek adják!

Egy kicsit ugorjunk előrébb, mert meg kell határozni, a makrogazdaság működésének az elvét, mert több is van, és mindegyik működőképes, csupán a társadalom fiktív szabályai azok, amihez alakítani kell!

-Lehet magán tulajdon jellegű, ahol a reprodukciót a termelő eszközzel rendelkező határozza meg! (ez a fasizmus)

-Lehet közösségi jellegű, ahol makrogazdaság irányítói felszámolták a magántulajdont, és a mikrogazdaságokat is irányítva biztosítják a csereeszköz forgalmát! (ez a kommunizmus)

-Lehet liberális rendszerű, ahol a két szélsőség ésszerű keveréke működik!(demokrácia)

Én a harmadikkal fogok foglalkozni! Lényege, hogy minden embernek egyenlő esélye legyen, az önfenntartás kialakításában, vagyis jog biztosítsa! Mint tudjuk, a jogok nem megengednek dolgokat, hanem korlátozzák a cselekvési területünket, lehetőségeinket, hogy mások érdekeit, lehetőségeit ne korlátozzuk be! Vagyis, mivel ez a társadalom is a magántulajdonra épül, így azt el kell osztani a termelők közt!

-De hát lesznek, akik meg fogják szerezni az egészet! Igen, ezért ezt joggal kell korlátozni! Vagyis, ahogy nő a csereeszköz forgalma, növelni kell az adó mértékét, így egyre nagyobb hátrányba szorítva a szegényebb termelővel szemben!

-Erre miért van szükség? Az erkölcs miatt, mert az embernek motiváció kell és saját kis territórium ahol élhet és meglehet neki az önrendelkezés joga és érzése! Ez hasznossá teszi és munkára ösztönzi, hiszen megvan a lehetősége, hogy így előbbre jusson, valamint biztosítva van a jövője!

-Miért nem jó, ha a nagyon gazdag irányít mindent? A legfontosabb ok, hogy így csökken a szegényebb emberek lehetőségei, a képességüknek megfelelő érvényesüléshez, és a verseny háttérbe szorul! Másodjára, az ember csak arra vigyáz, ami a sajátjának érez, amiről úgy gondolja birtokol! Harmadjára pedig, az ember képességei korlátozottak, ezért egy termelési folyamatnak megvan a határa, amit még áttud látni és megszervezni, a mikrogazdaságán belül!

-Mi a makrogazdaság haszna ebből? Több is van! Az embereknek lehetőséget biztosít, hogy alfa hím és nőstény értékrendje szerint éljék az életet, vagyis az érvényesüléshez ne keljen bűnözniük, másodjára ha tudnak önrendelkezni a sorsukról, irányítani az életüket, megvan a lehetőségük, hogy vigyázzanak magukra, akkor ezt a makrogazdaságnak már nem kell megoldania!


Térjünk vissza az adóra! Az adó nem más, mint amennyit a makrogazdaság irányítói elvesznek saját működésükhöz, a megtermelt javakból, vagy esetleg egyes termelő fázisok ösztönzésére, támogatására fordítanak, hogy ezzel további adófázisokat teremtsenek, vagy növeljék azok csereeszköz forgalmát, a túltermelés behatároló szintig!

-Miért kell mindig adót szedni? Nem más miatt, mint a generáció. Mert szüntelen elhasználják a beszedett adót ciklusonként! Lényegében az adó nem más, mint a generációs jellemző! Vagyis ha, egymás mellé rakjuk a nyersanyagok, az energia árát, amiből majd a generáció, vagyis az elhasználódás, felélés intervalluma keletkezik, akkor ideális esetben, ezzel megegyező értet kapunk. Kicsit kevesebbet, vagy többet is kaphatunk, attól függően, hogy a makrogazdaság segít, vagy kölcsönt vesz fel egy másik makrogazdaságtól! Az adó mértékét, tehát hiába növeljük vagy csökkentjük, a makrogazdaságon belül nem fogunk több csereeszközre szert tenni, csupán az adófázisok számát tudjuk meghatározni!

-Kell-e mindenkinek adóznia! Nem kell! Kár lenne az első adófázisokat visszafogni, amiből a többi termelőfázis következik! Sőt a természet erőforrásokat kinyerő munka (vagy ha ott is van adó, akkor a is már adófázis!) visszafogni, csökkenteni, hiszen akkor az egész makrogazdaság teljesítőképessége csökken, és a további adófázisok számának és csökkenő arányával a generációs jellemző szerint!

-Kell-e azoktól adót szedni, akik a makrogazdaság irányítását végzik? Értelmetlen, mert minek nekik adni azt, amit visszaveszünk tőlük! Ezzel csak még bonyolultabb és nehezebben működő lesz a makrogazdaság, és az egyszerű de gyorsan alkalmazkodó folyamatok működnek, folynak jól...

-Az adófázisok, hogy következnek egymásból? A legkedveltebb példám, a csavarhúzó gyártás! Akkor tudunk a legtöbb csavarhúzót gyártani, ha minél több energiát és nyersanyagot tudunk kibányászni, megtermelni vagy megvenni! Ezért ezeket a munkafázisokat aszerint szokták támogatni, hogy mennyire ellátott a makrogazdaság csavarhúzóval! A kommunizmusoknál, elég csak erre kivetni az adót, és a munkafázisok többi részét békén hagyni, mert nincs verseny... De a demokrácia másként működik! A jogrendszer korlátozó módja szerint! Ezért, annál többet lehet korlátozni, minél több van! Ez banálisan hangzik, de a két működési és gyakorlati megvalósulás közt ez a lényegi különbség!

Tehát, megvan a nyersanyag, elmegy a kohóba, ott megolvasszák, mondanánk azt, hogy ez már adófázis! Ha skizofrének lennénk, itt megállna a dolog, de nem csak a nagy orrot kell látnunk, hanem az ember egész arcát is! Itt az adófázis, tartalmazza, a belőle kiágazó adófázisokat is! Szóval a halmaz, nem behatárolható, véges elemből, hanem végtelen allegóriával élve, cirkuláló ágat tartalmaz! Nem csak az eladott nyersvas bugából befolyt csereeszköz meghatározott hányada az adó, hanem még a gyártás során kifizetett költségek is, adóként jelentkeznek! Mint a munkások bére, a munkások amit vásárolnak, árut, áruforgalmi adó, és a többi, mert a bérükből árut vesznek, az azt legyártók is adóznak és a többi! A következő adófázis, a vasbugából egy másik mikrogazdaságban huzalt húznak, ami ugyan úgy egy öngerjesztő folyamatot hoz létre, majd elviszik a félkészterméket és a következő adófázisban ellapítják a végét a másik végére pedig nyelet kap, majd jön egy szétosztó adófázis, ahol az eladó kitermeli a bérét, és a forgalmi adót és szétosztja a mikrogazdaságban a csavarhúzókat, amik szépen majd elhasználódnak!

Tehát a makrogazdaságnak mire kell törekednie, ha maximális jólétet akar biztosítani? Nagyon egyszerű a dolog! Felkel mérnie, hogy milyen területek azok ahol nem keletkezik adófázis, hanem a generációs jellemző közelít a nullához, vagy az elhasználódás mértéke igen nagy! Ezeknek a takarékosságát fejleszteni kell, oly módon, hogy az adófázisok végét jelentsék! Pl. a világítás, ahogy felkapcsolta az áramot, el is tűnt, az energia! Kész, ebből már nem lesz több adófázis! Vagy a megvásárolt urán! Kiadod érte a csereeszközt, abból sem lesz több adófázis már! Vagy a földgáz, a magyar állam évente 22 billió forintnyi földgázt importál az oroszoktól! Ennyivel esik a gazdaság? Nem .. ezt a 22 billiót (2008) még el kell osztani a generációs jellemzővel! Egy erkölcsös társadalomban ennek a többszörösét, akár a 7-8 szorosát is jelenti!

Hazánkban mivel lehetne növelni, az államháztartás számára befolyt adó mennyiségét? Rengeteg dologgal! A legfontosabb, hogy gazdaságos, vagyis modern, fejlett erőműveket építsünk, és a saját territóriumunkon belüli nyersanyagokkal oldjuk meg ezt! Itt jön képbe, a demokrácia, vagyis a kevert rendszer a fasizmus és a kommunizmus közt! Míg az egyén részéről magántulajdont célszerű érvényesíteni, addig ezeknél a köztulajdont, vagyis az államit! Vagyis a bányászatokat, energiatermeléseket állami tulajdonban kell tartani, és adómentesen! Vagy elterjeszteni az energia takarékos eszközöket, mint pl. a 2-3 wattos ledes világító eszközöket! Ahol megoldható, geoterm fűtéseket kell eszközölni, a földgáz helyett, Ha ez állami kézben marad, a 22 billiós gázimportból minimum 14 billiót lehet pótolni, és amíg a gáz újra nem köztulajdon lesz, akár ezt az értéket közvetlenül be lehet szedni az államháztartás számára! Ma már sok gazdasági megvalósítás létesült a földhő kinyerése céljából! Két csövet lefúrnak, porózus talajszerkezetbe, az egyiken lenyomják a hideg vizet, a másikon kinyerik a forró vizet! Ha egy hőcserélőt a hőközpontban beépítenek, akkor ez a termálvíz nem fog szennyeződni sem! A mezőgazdasági területeken a létminimum alatt élőket, mint bárhol más területen, segélyezni kell, de liberalizálni kell, az egyéni érvényesülés lehetőségét, hogy a segély mellett egy induló adómentes és minden ellenőrzés alól mentesített termelő folyamatot kezdeményezhessenek! Példa: 1 hektáros terület alatt, előállíthassanak élelmiszereket, mindenféle egészségügyi és technológiai előírások nélkül, csupán a terméken ezt jelölve! Tudja az ember, hogy nyers tejet vásárol, amit fel kell forralnia, de viszont otthon, csinálhat belőle sajtot, tejfölt, túrót, mert nincs csirátlanítva! Kivihessék a piacra, ahol számlaképesség nélkül, el tudják adni, és a piac helyjegyét tudja a vásárló számlaként elkönyvelni, hogy adózható munkafázist hozzon létre! Az élelmiszereket amúgy sincs értelme megadóztatni, mert az adónak rajta, csak társadalmi különbség növelő hatása van, mert a szegény embernek is pont ugyan annyit kell ennie mint a gazdagnak, hanem többet, mert a fizikai munkához több és jobb minőségű élelmiszer kell! Ráadásul ezen nem lehet spórolni, enni kell, és az élelmiszer nem lehet gazdasági mutató, mert meghatározott a mennyisége, a szervezet nem elégszik meg sem többel sem kevesebbel! Azonkívül, a közalkalmazottaknak is ugyanúgy kell enniük, tehát az ő költségük is csak nő vele... ördögi kör!

Honnan lehet tudni, hogy egy gazdaság jól működik? Nincs munkanélküliség, a generáció hosszú, a generációs jellemző pedig minél kevesebb! (közelítő számítás az összes nemzeti termék és a befolyt adó hányadosa)


Az Állam Jövedelme


Alapfogalmak:

-Adó: jogrendszeren alapuló jogállamban, csak azt nevezzük adónak, amit a közszféra működése során, a makrogazdaság működtetésére felhasznál és azzal segíti a reprodukciós vagy immunizációs munkát! Tehát az adóbeszedés csak a köz számára felmerülő költség megtérítése szempontjából szedhető, az egyén tevékenysége során fellépő állami kötelezettségek végrehajtására! Több típusa van a felhasználás szerint, mint:


-Jövedéki adó: ez egy termelést bekorlátozó adónem, pénzbírságnak is felfogható, ha az a közt károsítja, a makrogazdasági mutatókat rontja, vagy közvetett módon okoz kárt az emberekben, amit pl. gyógyítani kell, mint a tüdőrák a dohányzást illetően! Példák:

-Import energia hordozó: kiviszi a forgótőkét a makrogazdaságból, ezért büntetési tétel van rajta, hogy a hazai energia termelést inkább előnybe részesítsék a termelők! Ráadásul, már egy haszonkulcs rajta van, így ennek a használata nagyban rontja a generációs jellemzőt, mert lecsökken a szükségletekbe bele fektetett energia ára és a világpiaci átlagár közti különbség, ami a gazdaságban a forgótőkét adja, a munkások bérét és a munkáltatók fejlesztésre fordítható profitját!

-Alkoholok, dohányáruk pénzbírsága: nagyfokú egészség károsodással jár a használatuk, ezért költséget jelentenek az egészségügynek!

-Közvagyonból történő haszonszerzés: Bányák, természeti kincsek, nem újratermelődő energiahordozók felhasználása, aminek a mennyiségét nem lehet visszaállítani az eredeti állapotba, és ezzel az adott államban élők közvagyona csökken!

-Energia egyéni célra való felhasználása: ezzel ösztönözzük az egyént, hogy takarékoskodjon és ne vonjon el fölösleges energiaforrást a reprodukciótól, hogy az minden szükségletet ki tudjon elégíteni, és így mindenkinek legyen lehetősége emberi életet élni, családot alapítani! Téli fűtés, élelmiszer készítés pl. alapjog, erre nem kellene kivetni...


-Illetmények: A versenyen alapuló makrogazdaságokban a jobb képességű v. bűnözésből meggazdagodók előnyének csökkentése, vagy luxust, vagyis nem mindenki számára hozzáférhető, nem szükségletnek nevezhető tevékenységek büntetése! Az illetményeket olyan arányban csökkentik, ahogy elterjed a kolóniában a használata, mindenki számára hozzáférhető és használóvá is válik. Pl. ha mindenki látogatná az adott múzeumot, akkor egyéb adóforrásból célszerűbbé válik a támogatása! Az illetmények típusai:

-Vagyon adó!

-Ingatlan adó!

-Felnőttkori művelődés, mint múzeumok, színházak, tárlatok látogatása, vagy utazási illetmények!

-Plusz közalkalmazotti eljárási illetmények, amit kevesen vesznek igénybe, mint: földhivatali, örökösödési eljárás, bírósági döntés kérvényezése!


-Áruforgalmi adó: A legfőbb adószedési forma, ami a kereskedők haszonfölözését volt hivatott csökkenteni a közvetlen termelőkkel szemben! Ugyanis magát a termékeket amit az egyszemélyes vagy családi termelés állított elő saját szükségletre a tőkések gyáraival szemben! Vagyis az egyéni érvényesülést próbálta támogatni, és a közös piacon, piactéren való versenyképességet a monopol üzletházakkal szemben! Tehát az áruforgalmi adó beszedésének jogosságának elve, az egyéni szabadságjogok bekorlátozásának a büntetése, mint az önellátás! Az alapvető szükségletekre nem szokás ilyen típusú adót kiróni, mint az alapvető élelmiszerek, a kenyér a tej, vagy államilag biztosított ruházat a szegény embereknek, vagy szükséglakások, gyermekek fejlődését nevelését segítő létesítmények illetményei, mint uszoda, utazás, vagy múzeum látogatás! Típusai:

-import áruk adója: az USA közgazdasága minden olyan tevékenységre 9%-al magasabb adót szed, ami idegen állam gazdaságából származik, legyen az csereeszköz, devizahitel vagy kézzel fogható szükségletek, hogy a bankok és csereeszköz váltók haszonszerzését csökkentse, és büntesse

-luxus áruk adója: az irigység és elégedetlenség társadalmi feszültségek csökkentése! Egyfajta társadalmi igazságszolgáltatás!

-Külföldre irányuló természeti erőforrás, energia hordozó értékesítése! Igaz, hogy forgótőkét hoz be a gazdaságba az eladott erőforrás, de ez nem szép dolog! Ugyanis gazdasági fölényt alakít ki, ami előbb utóbb agressziós fölénnyel járul, és háborúkat fog szítani!

-A VÁM is áruforgalmi adó, a makrogazdaságban termelők érdekeit hivatott védeni, a deviza valuta stabilitást, és biztosítja a munkához való jogot fejlettebb, jobban szabályozott és természeti erőforrásokban gazdagabb makrogazdaságoktól...


-Személyi jövedelem adó: Kérdezhetnék, miért van erre szükség? Két fontos aspektus, szemlélet miatt!

-Pozitív adónemek: ezeket hívjuk támogatásoknak, ami idegen makrogazdaságokból származó szükségletek pótlását hivatott csökkenteni, vagyis az az elleni immunizációt segíti! Alapanyag, energia, nyersanyag és természeti erőforrások kiaknázását és ennek a folyamatnak az ösztönzését segítik elő vele, amire fel tud épülni egy gyártási folyamat, amiből lehet pótolni importként megjelenő szükségleteket! Pl. az EU-nagy mennyiségű energiahordozót és ércet importál a közel-keletről, vagy az afrikai térségből! Ennek a hatását a mezőgazdasági alapanyag termelés ösztönzésével támogatja, hogy a forgótőke be és kiáramlás egyensúlyban legyen! A deviza-valuta stabil maradjon!


Az adóból befolyt csereeszköz mennyiségét vagyis vásárló erejét elsősorban nem a késztermékekből elvont adószázalék adja, hanem a mögötte megjelenő gazdasági teljesítmény, amit a legyártott szükségletek világpiaci ára, vagy annak hozzáférhető ára, amit a vám módosít, és a gyártási folyamat során hozzá felhasznált energia árának különbsége adja, amit a munkavállalók kapnak meg bérnek, vagy a munkáltatók könyvelnek el profitnak! Ezen folyamat a szüntelen amortizációt hivatott csökkenteni, és pótolni, amit a pszichohistóriában generációnak nevezünk, végső soron a közgazdaság nem más, mint az amortizáció elleni immunizáció, amit a dilemma hozott létre! Ennek a hatékonyságát nevezzük generációs jellemzőnek!


Az egyéb hazánkban használt adónemek, mint a társadalom biztosítás, munkáltatói és munkavállalói járulék, egyéb illetményeket pedig csak az adóelméletet nem ismerők butasága hozta létre, egyfajta fából vaskarika jelenség! Ugyanis csak a bürokráciát növeli, adóbevétel növelő hatásuk nincs, csak a személyi jövedelem adó, és az áruforgalmi adó nagyságának a látszatát csökkentik... Az iparűzési és egyéb kreálmányok pedig teljességgel jogellenesek, gazdaság romboló hatásúak, mert igazából jövedéki adók, és hasznos tevékenységet korlátoznak be vele! Az adónemek alóli időleges kedvezmények pedig teljesen fölöslegesek, az ideiglenes támogatási formák szabályozási hatása miatt, mert a termelő csoportok csak szubjektumok, azok bármikor felbonthatóak és újraszervezőek!


Az államadó-ság!


Mivel számos makrogazdaság, pszichohistória nyelvén kolónia néven emlegetett dolog jellemzőit a bankok által létrehozott állapotok is befolyásolnak, így ezzel is foglalkozom! Nem véletlen írtam kötőjellel a szót, mert végeredményben ez egy időciklusonként behajtott csereeszköz mennyiség a reprodukcióban résztvevő emberek felől!

A közgazdászok sok-sok szóval jellemzik: nominális vagy GDP arányos, nettó, bruttó és még jó pár jelzővel felaggatott! Ezek az elnevezések teljességgel lényegtelenek, az adósság létén nem változtatnak!


Kialakulása: roppant érdekes dolog, mert az állam annyi csereeszközt bocsáthatna ki, amennyit akar... Szemléltetem a következő példával... Van 10 egységnyi csereeszköz az adott gazdaságban, és 10 szükségletféle jut rá, mint pl. gatya, tej, kenyér, panellakás. De van ami hiányzik a gazdaságból, és erre támogatást szeretne adni az állam! De nincs pénze! Mi a megoldás, gyárt, vagyis kibocsát egy 11 egységet! Arányaiban infláció nevű jelenség következik be, ugyanis a 11 egység pénzre csak 10 szükséglet jut, ezért többe fog kerülni egy villa vagy egy kilogramm kenyér, hiszen 11 egységnyi pénz osztódik el 10 szükségletre! Tehát ez egy megelőlegezett adó! Amint megépül az autópálya és elkezdik használni, az értékarány helyreáll, és pénzbevonás nélkül erősödik a valuta, hiszen 11 szükségletre 11 egységnyi csereeszköz mennyiség jut!

Tehát elvileg, egy államnak sosem lenne szüksége hitelre! Akkor az marad, hogy ez csak valami jogtalan eszköz lehet... A bűnelkövetés két félt terhel! Az egyik a bankhálózat befolyása az államháztartásokra, vagyis a közgazdaságra, ami a fasizmus egyik kezdeti jelensége, a másik, hogy a közszolgák, nem jogszerűen használják föl az adó néven elvett szükséglet arányt! Vagyis ellopják! Hogyan történik ez a tolvajlás?! Úgy, hogy az adott gazdaság teljesítőképességénél magasabb szintre emelik az adórátával a szükségletek világpiaci árát, így versenyképtelen lesz a gazdaság, és az hanyatlásnak indul! Vagyis megjelenik az import olyan árucikkekből, amit az adott gazdaság is pótolni tudna! De itt még nem áll a folyamat, ugyanis a szükségletek és a valuta arány felborulása miatti infláció hatás azt eredményezi, hogy a közszolgák észreveszik, nem tudnak annyit vásárolni, mint az infláció előtt! Ezért a hiányt, megnövelik még a hiánnyal, ugyanis infláció mértékű béremelést követelnek! Tehát az államadósság nem más, mint a jogszerűtlenül megtörtént túlköltekezés, ami után nem állt helyre a valuta és szükséglet arány az adott makrogazdaságban!

A megoldás nem más, mint a közszférában bevezetni a teljesítmény alapú bérezést, vagyis a befolyt adómennyiséghez viszonyítva kell a juttatásokat kifizetni, vagy pedig az adószázalékkal fordított arányban meghatározni a reprodukcióban résztvevők átlagjövedelméhez viszonyítva a közszolgák jövedelmét! Pl: A versenyszférában résztvevők jövedelme 10 egység csereeszköz, 70%-os összeadó elvonás van, akkor a közszolgák átlagjövedelme ennek a 70%-a legyen! Így más szempont is előtérbe kerül, ami segíti a demokráciát, és nem fasizmust épít ki! Csökkenteni az adót, és növelni a gazdaság teljesítőképességének a hatékonyságát! Az, hogy a közalkalmazott érdeke a köz szolgálata lesz, és nem annak elnyomása, kizsákmányolása, hiszen a munkája minőségétől nagyban függ a gazdaság teljesítő képessége!

A pszichohistória számon tart még egy láthatatlan államadósságot is, amit az agressziós jellemző alakít ki! Az agressziót nem csak a destruktivitás képessége, vagyis a hadsereg nagysága és fejlettsége adja, hanem teljesen más dolog is! A közgazdaság csak az államhatárt veszi figyelembe, de a makrogazdaság a csereeszköz használati, vagyis forgalmi határát használja ki! Ezért használtam közgazdaság helyett az alapok leírásánál közszféra szót! De lássunk erre példát miről van szó! Az USA dollárja mivel stabil és értékálló volt, számos fejletlen országban is elterjedt, mint illegális fizetőeszköz, vagy a világkereskedelemben is ez jelent meg! Mivel az értékét a mögötte forgalomban levő szükségletek adják, így az ezt kezelő bankcsoport, úgy gondolta, hogy büntetés nélkül szabadon, infláció nélkül bocsáthatja ki korlátlan mértékben! Csakhogy időközben ezek a gazdaságokban megjelent a jog és a demokrácia, így kiszorul onnan az adott fizetőeszköz, ami visszavándorol az USA közgazdasági határain belülre, ott pedig jelentős mértékű hanyatlást elindítva! Így az agresszió destruktivitássá vált, mindenféle látható háború nélkül, és beindítja a kolonizációt az USA-ban!

Sokan úgy gondolják, az államadósság szintje csökkenthető az adóráta emelésével! Nem! Ugyanis az versenyképtelenséget okoz más makrogazdaságokkal szemben! Az államadósság csak egyféleképpen csökkenthető, ha csökkentjük a kiadásokat, de nem lineáris arányban! Hanem a folyamat ahogy lezajlott, pont olyan mértékű kamatos kamat csökkentés kell! Vagyis ha pl. van 300 milliárd forintnyi államháztartás túlköltekezés, akkor ennek a többszörösével kell csökkenteni a közszféra kiadásait, ugyanis ez forgótőke, és a gazdaságban megjelenő vásárlóerő csökkenést eredményez! A pénzügyi mérleg stabilizálását pedig csak jogszerű adóbeszedéssel lehet elérni, amikor figyelembe veszik az import export valós arányt, az állandó és változó szükségletek fogalmát, valamint nem inflációs béremelést alkalmaznak a közszférában, hanem teljesítmény arányosat!


Közérzet

Mint minden magyar szó, ez is egy igen kifejezõ jelentéssel bíró szavunk! Nem sok ember hangulatára utal, mert köz érzet két szóból van összetéve, hanem a közhöz társított érzetre utal, az egyén felõl! Saint Exupery a Kis Herceg címû könyvében már leírta ennek az érzésnek a folyamatát, habár a nagy pszichológusok elvetették, és senki sem foglalkozott ezzel az elmélettel, pedig kézenfekvõ dolognak tûnik! Inkább biokémiai úton közelítették meg a közérzet alakulását a tudósaink. Olyan neveket aggattak rá, hogy optimista, hedonista, depressziós, apátiában van, vagy netán bipoláris pszichózisban szenved! Persze mindenféle kémiai komplex vegyülettel megpróbálták ezen embereket nyomni, mint dopamin pótlók, szerotonin pótlók, vagy noradrenalin készítmények! De meg sem vizsgálták az egyént, ugyan minek a hatására alakul a köz-érzete… Volt egy író, Exupery, A Kis Herceg történetével leírja, hogy az ismételt pozitív behatások hogyan alakítanak ki ragaszkodást a róka és a gyermek közt, de leír mellette valami észrevétlen fontosat… a búzatábla sárgájához kapcsolja, a gyermek hajszínét, ahhoz pedig, a gyermekhez fûzõdõ érzelmet!
Igen! A közérzet alakulása, nem csak a pillanatnyi siker vagy sikertelenség befolyásolja, vagy az ösztönök kielégítése, hanem egy hosszú idõn keresztül kondicionálódott érzelemvilág, ami a körülöttünk levõ tárgyakhoz, emberekhez, élõlényekhez kapcsolódik! Minden egyes tárgy, esemény, élõlény, már eleve egy érzelmi töltést sugároz felénk tudat alatt! Az összbenyomás alapján ítélünk egy vendéglõt kellemesnek, egy tájat nyugodtnak, egy környéket biztonságosnak! Befolyásolja a pozitív énképünket, a valós énképünket is! Tudat alatt agresszívvá tehet minket, vagy apátiába sodorhat, de hogy jön ide a pszichohistóriához a köz-érzet? Úgy, hogy társadalmi méreteket ölt, ha sokan nyomorognak, vagy netán politikai megfélemlítés alatt állnak, és a közérzet adja a köznek az érzetét, ami nem más, mint a felgyülemlõ energiák, feszültségek! Pl. hazánkban a maffia, elterjeszti magáról, hogy ott van mindenhol, bárki fölött képes hatalmaskodni, eltüntetni, megfélemlíteni, kizsákmányolni, lenyúlni, és hogy törvény fölött állnak…
De a valóságban, ezzel depressziót okoznak, ami csökkenti az emberek munkakedvét, fáradtak, csüggettek lesznek, és a kolónia elmarad a többi mellett a versenyben, így a maffiát elviselõ kolónia összeomlik, és eltûnik. A társadalmi méreteket ölt az erkölcstelenség, így az állatias gondolkodású egyedekbõl álló maffiát is magával ragadja az a pusztulásba! De nem csak depressziót okozhat, vagy apátiát; hanem dacot is kiválthat, fõleg amikor a gyermek a szüleit látja minden nap megalázva, a média által, a munkahelyén elmeséltekbõl és stb. A gyermekek bíznak a szüleikben, és fáj nekik hogy megalázva látják õket, és félnek valamitõl azok, akiknek még a gyermeket is meg kellene védenie! Így a következõ generáció, ki nélkülözésben nõ fel, már immunizálódik az erkölcstelenségre és vágyja az igazságot, a biztonságot, amit utódai számára szeretne megvalósítani! Ez a folyamat juttatta az európai közösséget az elsõ világháború után a második során bekövetkezett holokauszthoz, ahol is a maffiát összekapcsolták a zsidó vallású emberekkel! 

Jövõ

Vajon, hogyan is fogunk élni a jövõben? Fogunk élni? Gyõz majd az emberi értelem és az evolúciós magasabb rendû ösztöneink? Vagy a hatalomvágy, és az elsõ 3 önzõ primitív állatias ösztönünk mindent el fog pusztítani?! Dominancia (hatalomvágy), a szexuális ösztön, és a létfenntartás ösztöne, ezek az önzõ ösztönök teljesen uralkodnak az emberen, és el fogjuk a világunkat pusztítani?! Álldemokráciák harcolnak, áldemokráciák ellen… Az egyre fogyó nyersanyagokért… Álegyházak harcolnak álegyházak ellen, mint maffia a maffia ellen! Emberek ezrei tûnnek el, a kéj, a kábítószer, szervkereskedõ, információ, rabszolga és hitkereskedõk, mint szervezett bûnözés, maffiák útján! Az emberi kapzsiság, és a hatalomvágya nyomorba taszítja és pusztítja az emberiséget!
Pedig lehetne jövõ… és ráadásul szép, jövõbeli képekkel kecsegtetõ… Technológiai és intellektuális fejletsége már megvan az embernek hozzá! Tudjuk, hogyan mûködnek a társadalmak, mi viszi elõre az emberiséget! Már az ókori görögök, egyiptomiaknál megvolt az a fejletség, hogy egy kiegyensúlyozott világot felépítsünk, ahol mindenkinek van helye, és senki nem éhezik! De mi tart vissza tõle?! Mi?! Mi tart vissza minket embereket attól ,hogy békében éljünk, építsük világunkat, és megõrizzük ennek a planétának szépségét, és épségét?! Vagy mégsem vagyunk intelligensek?! Csak azt képzeljük hogy intellektuálisan fejlettek vagyunk, miközben azt a szintet sem érjük el, amivel a növény és állatvilág egy komplett jólmûködõ ökoszférát felépített?! Pedig csak 3 dolog kell az embernek! Étel, hajlék, és kikapcsolódási lehetõségek! Az ételt, korlátlan mennyiségben tudjuk elõállítani mind minõségileg, mind mennyiségileg! Évszázadokon keresztül álló házakat tudunk építeni, hõszigetelten és kommunális berendezésekkel ellátva! A szórakozáshoz vízi, légi, szárazföldi eszközeink is megvannak, szinte korlátlan számban tud minket céljainkhoz elvinni!
Vagy fogytán van az energia és emiatt ezeket egyre kevesebben tudjuk elérni?! Az energia korlátlan mennyiségben van a Földön… Csak meg kell találni a módját a hasznosításuknak! Persze a kõolaj és földgáz kimerülõben van! De rosszabb is történt már ezzel a világgal! Ott van az atomenergia, a vízenergia, a szélenergia, a napfényenergia! Szinte korlátlan mennyiségben! És mi egy igen káros nehezen és veszélyesen hasznosítható, csak bonyolult mechanizmusokkal felhasználható foszilis energiahordozóra építettük ki a világunkat?! Miért?! A fûtésünket és melegvíz igényünket megoldhatjuk napkollektorokkal, a napfény által felmelegíthetjük a vizet, amit 30 köbméteres hõszigetelt tárolóban tárolhatunk egész télire, és ha kicsit bonyolítjuk a dolgot, kövekkel is elnyelhetjük a hõt, és akkor a tároló mennyisége megtöbbszörözõdik a hõ-akkumulátornak a tárlóképessége! A tárolókat is meglehet egyszerûbb és olcsóbb anyagokkal oldani, pl. a homokból készült anyagokkal! Az üvegszállal erõsített beton kilencszer tartósabb és erõsebb a vasbetonnál, és az üvegszálból hõszigetelõt is készítenek! Még alkohollal hajtott házi hõerõmûveket is lehet építeni, mert a melegvíz forráspontja, és az alkohol forráspontja különbözik, és az alkoholgõz kis turbinákat tudna üzemeltetni! A napkollektorok hatásfoka 60-90 % között van, míg a napelemek drágák és csak 14-16% a hatásfokuk! De a drágább megoldások mint a napelem és a szélerõmûvek is megoldást kínálnak! Persze ezek kialakítása nehezebb és költségesebb, mert ezeket az energiákat nehéz tárolni, költséges akkumulátorok és inverterek kellenek hozzá! De ma már ezekbõl is minden beszerezhetõ, még egy átlag háztartás számára is! Persze az ezekbõl nyert energiát nem lehet közvetlenül melegvíz elõállítására felhasználni, de vannak alternatív fûtési eszközök erre is, mint a hõszivattyús fûtés, ami nem más, mint egy fordított rendszerû hûtõgép, ami pl. a talajban lefektetett mûanyag vízvezetékcsövekben keringetett vizet hûti, és a szobában a radiátornak adja le a hõt egy második vízkör segítségével! Közlekedés! Ezt is meglehet oldani kõolaj nélkül, hatékonyabb napkollektorokkal, a vizet fel lehet bontani hidrogénre és oxigénre, csak elég magas hõfok kell hozzá, persze így nehéz tárolni, de innen már csak egy lépés a nitrogén alapú energiahordozók készítése, amit lehet folyékony állapotban tárolni nyomásálló palackokban, és onnan úgyszintén felhasználni! Motorok hajtására, vagy fûtésre úgyszintén, persze ezek a vegyületek igencsak mérgezõek és veszélyesek! De ott van egy másik egyszerû megoldás, a nitrogénnel hûtött szupravezetõ lineárismotorok! Ezeknek a motoroknak a legnagyobb a hatásfoka, és a legnagyobb energiát és stabil mozgást ezekkel lehet elérni! Ha emberi összefogás felcsillanna, az úttestekbe tekercseket lehetne lefektetni, így a jármûvek lebegnének a bennük levõ szupravezetõ lineáris motornak köszönhetõen az úttest felett, ami igen pozitív dolog, mert nem mennének azok tönkre, mint napjainkban a túlterhelt kerekes jármûvek következtében(ha nagyobb az útra nehezedõ kerék terhelése mint az aszfaltnak a rugalmassági határa, az széttöredezik és szétnyomódik, a rendõröknek a gyorshajtást és a kocsik terhelését igencsak ellenõrizni kellene!)! Persze ezek a jármûvek igen tartósak lennének, hiszen maximum csak az akkumulátorok mennének bennük tönkre, meg a környezeti korrózió miatt a burkolatjuk, hiszen forgó alkatrész nem igen van bennük! Ezeknek a jármûveknek a legnagyobb hátránya az lenne, hogy csak meghatározott útvonalakon közlekedhetnének, persze ez magában hordozza, hogy nem lennének gyorshajtások, mert csak egy meghatározott közlekedési szisztéma és úton lehetne õket használni, így az emberi tényezõbõl adódó balesetek megszûnnének! És mivel a sebességük akár 400-800 km/h is lehetne, igen meggyorsulna közlekedés! Persze a magántulajdon értelme így elveszne a kocsik részérõl!
Nos technológiailag temérdek megoldás áll jelen pillanatban az emberiség számára, ami olcsóbb, hatékonyabb, környezetkímélõbb, biztonságosabb mint a most használt földgáz és kõolaj! Akkor miért is nem használjuk?!!!!!
Holdrezonancia

Már az elõzõ évszázadokban megfigyelték a csillagászok tükrök segítségével, hogy a hold rezonál! A rezonanciát egy nagyméretû becsapódott meteornak tulajdonították, de ez nem teljesen fedi a valóságot, az elméletem szerint! A Hold nem holdként kering a Föld körül, hanem társbolygó szerint, ugyanis a tömege igen jelentõs a Földéhez képest! A Föld is éppúgy kering a Hold körül bizonyos szempontból, ugyanis egy közös tömegközéppont körül keringenek! Ez a tömegközéppont a Földhöz van jelentõsen közelebb! A Hold ráadásul nem szabályos geometriájú égitest, így folyamatosan a nagyobb tömegû oldala van a Föld felé! A két bolygó közös tömegközéppontjából adódó tehetetlensége folytán, (vagyis a közös tömegközéppont írja le a napkörül azt a mértani pályát, amit Kepler fedezett fel) a bolygók mind a napkörüli, mind az egymás körüli pályán folytatott útjuk során változik a kerületi sebességük, a Nap- Föld- Hold tömegvonzásából adódó eredõ gravitációs gyorsulás szerint! Így kényszerrezonancia lép fel a két bolygó pályájában! Ez a kényszerrezonancia okozza, mint egy keljfeljancsi babának a himbálózó mozgását, a Hold vibrálását is!
A két égitest rezonanciájának másodlagos hatása, hogy a Föld egy szinuszpályához hasonló utat ír le a napkörül, és ez a vibráció szabályozta majdnem kör pályává, a kepleri ellipszis pályát!


Korioriszi erõ és a tengeri áramlatok!


A napsugárzás hatására az egyenlítõnél merõlegesen beesõ napsugarak (elektromágneses hullámok) felmelegítik az óceánok vizét! A víz is mint minden más anyag hõ hatására kitágul, és mivel 3 D-és anyag, ami egy gömbfelületen helyezkedik el, csak fölfele (h) irányba tud tágulni! Ezzel helyzeti energiát nyer, sarkokon még mindig hideg vízhez képest! A másik erõhatás-különbség az, hogy az egyenlítõnél a Föld forgása miatt, centripetális erõ is hat, így az egész bolygó "ellaposodott"! A centripetális erõkülönbség a sarkok és az egyenlítõ közt, plusz a felmelegedett víz helyzeti energiájának erõeredõje forgatónyomatékot gyakorol az egész óceánra és így kialakulnak a tengeri áramlatok! Természetesen ez a légköri áramlatokra is igaz!


Geomágnesesség- Hátságok- Forró bolygóbelsõ

Évekkel ezelõtt arra lettem figyelmes, hogy az óceánok alatt hátságok vannak! Pont ott a legvékonyabb a földkéreg… ahol a legjobb hûtõközeg van?! Na meg persze a hátságok iránya az egyenlítõtõl a sarkokig tart! Utána elkezdtem nézegetni a földgömböket, és arra lettem figyelmes, hogy a mágneses sarkok a kontinensek arányában vannak eltolódva, a forgástengelyhez képest! Na, meg hogy a hátságok közelében mágneses anomáliák vannak! Plusz a hátságok az áramlatok forgásközéppontján keresztül húzódnak! Megakadt a szemem egy kísérleti bemutatón amin ZnS:Cu limuneszcenciáról szólt! Csapdába esett elektronok meg, gerjesztett pályák meg stb. Innen jött az ötlet! A reakciónak fordítva is le kell játszódnia, fényhatására, csapdába kell kerülnie, vagy ki kell onnan szabadulnia elektronnak, ugyanis a fény is elektromágneses hullám, és ugyanúgy gerjeszti a quantum pályákat, és a tengervíz igazából egy NaCl és egyéb ionoknak az elektrolitja! Szóval az egyenlítõnél elnyelõdött fény az elektrolit ionjaiban quantumpályákat gerjeszti, így nagyobb számban lehetséges szabad elektron! De az áramlatok sebessége igen lassú, és az ionok diffúz áramlása a tengervízben a sarkoktól az egyenlítõig igen lassú, és az egyenlítõnél így keletkezõ potenciálkülönbség meg igen nagy lesz! Mi lehet a megoldás?! A direkt töltéskiegyenlítõdés, a hátságok plazmarétegében! Már régebben gyanakodtam, hogy a bolygó belsejét nem fissziós folyamatok fûtik… -mert mi akadályozna meg akkor egy végsõ atomrobbanást? És nem lehet a Földnek a "vasmag" miatti állandó mágnesessége, ugyanis 400 Celsius fok körül elveszti a mágneses tulajdonságát a vas… Akkor ugyan mi okozhatja a geomágnesességet? A válasz nem lehet más… mint örvényáram! És hogyan keletkezhet? Nem találtam más választ rá, mint az óceánok elektrolitjában lejátszódó lehetséges folyamatok útján!

Helyre áll az idõ menete

Idõ… Évszázadok óta mérjük! Mit is mérünk? Hogyan? Elõször csak a napokat számoltuk, majd az éveket! A civilizáció fejlõdésével, szükségessé vált, egyre rövidebb idõegységek mérése! Megalkottuk az órákat, perceket, másodperceket!
De mi is az idõ, mit is mérünk? Nem mást, mint a változás kisebb-nagyobb intervallumait! Hogyan? Periódusidõket, ami folyton ismétli önmagát! A bolygónk forgási és keringési idejét! A perdületfizika, ezt nem hívja másként, mit periódusidõ, vagy szögsebesség! Ami 1/másodperc! Szóval, a fizikusok sok-sok éve tudják, mi is az idõ igazi természete! Csak hát, fordítottan arányos a valósággal, vagyis amit mérünk, kicsit sem állandó, hanem minél nagyobb intervallumot vizsgálunk, annál inkább közelít nullához. Miért is állítom ezt?! Hiszen, nem a perioditás van levezetve az idõbõl, hanem pont fordítva! Az idõ belõle! Ennélfogva nem azt kellene mondanunk, hogy egy másodperc alatt 10 métert teszünk meg, hanem 10 méter alatt 1 másodperc telt el! Vagyis 10 s/m! Õrültség? Állítsuk fejre az egész 100 éves fizikát?! Állítsuk! Kit érdekel?! Ha azt vesszük alapul, hogy a változás önmagában az idõ, és az nem más, mint a világunk perdületei, akkor, csak össze kell adnunk az ismert perdületeket! A feketelyuk körüli, a Napkörüli, és a Föld tengelye körüli perdületeket! Nos, a Földön elért sebességek, látjuk nagyon minimális mértékben módosítják, az idõintervallumaink nagyságát, talán a Föld körüli repülés 59 nanosec-cel… Hát igen! Állandónak mért mértékegységek, mint a m/s, például a fény sebessége! A relativisták számolgattak, és azt vették észre, hogy a tér és idõ nem állandó! De ennek ellenére, tovább számolgattak azokkal a mértékegységekkel, amikrõl kiderítették, hogy nem is olyan állandóak! És kijelentették, a "c", vagyis a fénysebességnél nincs nagyobb sebesség, és az idõ és tér torzul! De mindez sohasem egy tudóst sem zavart! MIÉRT NEM? A bólyai tértorzulási elmélet, a hurokelmélet, a speciális relativitási elmélet mind hibás számításokon alapszik, a hibásan állandónak vélt mértékegységek miatt! Nem lennének igazak? A tér mégsem torzul?! Az idõ is állandó lenne a szögsebességbõl, és a kerületi sebességbõl adódóan? A határokat pedig csak a y=1/x függvény szabja meg a mai fizikában?

Perdületfizika

Bocs emp, belököm a hunlapcímemet http://pszichohistory.fw.hu itt a dimenzió címûben, és helyreáll az idõ menete címûben találsz róla! De mégegyszer leírom vázlatosan! Minden fizikai kiterjedéssel rendelkezõ testnek van perdülete a világegyetemünkben, ez alól nincs kivétel! A kisdolgokban nagy a szögsebesség, a nagydolgokban lassú...Amit mi használunk idõt, az nem más mint a szögsebesség reciproka, mert a Föld periódusidejének vagyis intervallumának törtrészével számolunk! Ennélfogva az idõ, évezredek óta, nem más, mint Föld-Nap-Hold viszonylatok periódusidejei! Mivel a valós sebességet a szögsebességek vektoriális öszege adja, így amit mi használunk idõt, az csak egy reciprokérték! Ennélfogva a világunkban levõ sebességek véges összeget adnak, mert a tér-idõ tengelyen konvergálnak nullával elõbb utóbb! Ez a relativitáselmélet halála... Semmi sem torzul, csak a dolgoknak nem csak 3 kiterjedése van!

A mi 3 dimenziónkat, legyen az x,y,z kiterjedéssel tudjuk jellemezni, persze vannak még polárkoordinátarendszerek meg stb-ék, amikhez kevesebb jellemzõ is elég, de maradjunk csak az ábrázoló geometriánál, mert ahoz értek... tételezzük fel , hogy ennél több dimenzió van a világunkban, adjuk neki nevet: u

Így a teret, 7 db síkmetszettel tudjuk leírni, xy, xz, yz, ux, uz, uy, és uu, mondjuk nevezzük ezt csak a számunkra nem létezõ dimenziók összegének!

A testek világunkban amit biztos megtapasztalunk 3 irányú perdülete lehetséges, amit 3 darab vetületben jellemezhetünk perdületi mozgási energiája révén! mondjuk 1-1 kör alakú vektorral. Csakhogy vannak olyan jelenségek, mint a gravitáció, vagy mint a mágnesesség, vagy a rádióhullámok, vagy az elektronhéjak...

Olyan perdületeket írnak le pl. a nukleonkörüli "p" pálya, ahol egyszer csak eltûnnek az elektronok, és a nukleon másikoldalán elõtûnnek!

A rúdmágnesek, pedig a folyadékáramláshoz hasonlóan viselkednek, ahol is ha két folyadékcsatornát áramlással ellentétesen közelítünk egymáshoz, torlónyomás keletkezik, ha pedig megegyezõen, akkor mivel a keresztmetszet marad ugyanakkora, de a két mágnes folyadékmennyisége megduplázódik, így ugyanazon keresztmetszeten, dupla annyi "folyadéknak" kell átáramolnia, így a nyomás lecsökken és szívóhatás alakul ki…

A rádióhullámokat pedig, csak akkor lehet észlelni, ha valamilyen fizikai testre merõlegesen tudnak becsapódni, tehát a fényforrás és a becsapódás közti térben számunkra nem léteznek, ennélfogva hova is lesznek?

A gravitációs energiaáramlás, mindig a tömeg felszínéig erõsödik, onnan a tömegközéppontig csökken, ahol is súlytalanság lép fel! Nos, ha ez is egy áramlás, akkor hol is tér vissza a valós térbe?

Az energiamezõkbe került fizikai kiterjedéssel rendelkezõ testekre, addig hatnak az erõterek, amíg fel nem veszik az energiaáramlás sebességét, utána már nem lehet észlelni, vagyis megszûnik a kölcsönhatás! Ez a magyarázata annak, hogy miért nem esnek a bolygók a napokba, vagy a csillagok a feketelyukakba!

Nos, ha alanatúr, ábrázoljuk a 7 síkon a lehetséges perdületvektorokat, mondjuk a fizikai kiterjedéssel rendelkezõ testek felszínének a mozgási irányvektoraikat, a vektorok nagysága most nem lényeges, akkor lesznek olyan vektorok, amik csak egy síkra adnak egy vonalat, a többire pontszerûek, van, amelyik két síkra adnak egy szakaszt, a többin megint pontszerûek! Nos a pontok nem rendelekeznek fizikai kiterjedésekkel, így a síkban a testet nem lehet érzékelni!

Nos, ezzel a módszerrel, az összes fizikai kölcsönhatást le lehet írni, és rá lehet illeszteni, a perdületek tulajdonsáaira!


De mi is az idõ? Én azt mondanám, hogy a világunk perdületeinek az összege adja meg az idõ menetének sebességét, pl. a feketelyukkörüli, a napkörüli, a Földkörüli (tehát a sarkokon és az egyenlítõnél minimális idõdiletációnak kell lennie)! Nos, arra gyanakszom, hogy a fénysebesség az annak a sebessége, amikor a foton fizikai kiterjedése a perdületek irányvektorainak öszegére merõlegesen, elérte azt a zuhanásának a mennyiségét, ami mondjuk az átmérõje, így valamilyen más dimenzójú, egykiterjdésel rendelkezõ anyagáramlattal, már reakcióba tud lépni, a saját perdültét megváltoztatva… Így a kvantumok helyett, spontán csak perdületi megmaradásokkal kell játszani, és az összes állandó eldobható, pusztán csak a matematikára fel lehet építeni a világunkat!

De ez lehet, hogy uyganakkora hülyeség, mint Einstein relativitáselméletei!

Metzger Csaba 

 

Megjegyzés: Gyerekkoromban sokat olvastam Isac Asimov könyveit, és nagyon érdekes lett a téma számomra! Harry Seldon alakja megihletett, és sokat fantáziáltam a világról, egypár gyermekkori esszémet most közre tenném. Ha valami nem érthetõ vagy logikus elnézésüket kérem elõre is, ha észrevételeik vannak az írásokkal kapcsolatban a tiara@dunaweb.hu emailcímre küldhetik. Az elsõ esszé, egy újságban szereplõ cikk átdolgozása, a többi szabadon felhasználható a nevem említése mellett, kivé pénzszerzési célból!

Metzger Csaba

Email: tiara@dunaweb.hu

Szolnok

1996-2006. 01. 4. és 2009-2014. 09.21.